Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 6
Lista documentelor emise conform Legii 544
Directia Tehnica

  Serviciul Coordonare , Urmarire si Controlul Serviciilor Publice Locale:
 • Informari legate de functionarea serviciilor publice;
 • Lista sectoarelor de lucru;
 • Prestatorii ;
 • Grafic de salubrizare si ridicare a deseurilor;
 • Grafic privind oprirea amplasarilor ilegale de pe domeniul public;
 • Grafic privind ridicari autovehicule abandonate;
 • Prevederile legale in vigoare cu privire la serviciul public.
  Serviciul reparatii cladiri
 • Hotararile Consiliului Local al municipiului Galati pe probleme de serviciu public;
 • Raspunsuri la petitiile petentilor;
 • Comunicate de presa;
 • Note de constatare;
 • Componenta nominala a personalului din compartiment.
  Biroul reparatii strazi, siguranta circulatiei si transport urban
 • Evidenta strazilor propuse pentru reparare;
 • Evidenta strazilor cu liber acces;
 • Avize de lucrari edilitare;
 •   Serviciul aprovizionare depozite si intretinere
  • Corespondenta diversa cu raspunsuri privind solicitari, petitii, reclamatii.
    Serviciul investitii
  • Evidenta imobilelor proprietatea municipiului propuse pentru consolidare sau pentru demolare;
  • Anexele pentru obtinerea fondurilor de la bugetul de stat necesare expertizarii imobilelor (anexele se completeaza de cei interesati).
  Directia Economica

    Serviciul Financiar contabil si evidenta angajari bugetare
  • Bugetul local al municipiului Galati;
  • Bugetul de venituri proprii si subventii al municipiului;
  • Bugetul de venituri proprii al municipiului ;
  • Bugetul in afara bugetului local al municipiului;
  • Bugetul fondurilor nerambursabile al municipiului ;
  • Contul de executie anual al bugetului local.
    Serviciul Preturi Compensari Achizitii
  • nivelurile impozitelor si taxelor locale;
  • tarifelor de inchiriere pentru unele bunuri aflate in proprietatea municipiului si administrarea Consiliului Local.
  Directia Informatizare Dezvoltare si Integrare Europeana

    Biroul integrare europeana
  • Proiecte intocmite in vederea obtinerii finantarii externe (inclusiv documentatia aferenta acestora);
  • Contracte parteneri externi si interni;
  • Studii de strategie ;
  • Rapoarte , proiecte finantare;
  • Rapoarte interne ;
  • Proiecte de hotarari ale Consiliului local;
  • Documentatie parc industrial;
  • Documentatie tehnopol;
  • Documentatie Clubul Galatean al Marii Negre;
  • Studii de fezabilitate.
  Directia de Urbanism si Planificare Urbana

    Serviciul Disciplina in Constructii
  • Lista proceselor verbale de regularizare a taxei autorizatiei de construire;
  • Lista contractelor de inchiriere teren pentru garaje, spatii comerciale, balcoane;
  • Lista contractelor de inchiriere teren intocmite conform HCL nr.90/2005;
  • Lista proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiei;
  • Lista dispozitiilor emise de desfiintare a constructiilor.
    Serviciul autorizari
  • Lista certificatelor de urbanism emise;
  • Lista autorizatiilor de construire emise;
  • Documentatii care stau la baza emiterii certificatului de urbanism si autorizatie de constructie;
  • Documentatii urbanistice: P.U.G, P.U.Z.- parte scrisa si parte desenata.
  Directia Administratie Publica Locala

    Serviciul comunicare
  • Documente referitoare la Dispozitiile Primarului, cu caracter normativ;
  • Documente referitoare la Hotararile Consiliului Local, cu caracter normativ;
  • Documente referitoare la achizitiile publice(caiete de sarcini, contracte de achizitie publica);
  • Programe referitoare la diverse actiuni la care Consiliul local si Primarul sunt organizatori sau coorganizatori.
  • Procedura de participare la sarbatorirea familiilor care au implinit 50 de ani de la oficierea casatoriei.
    Compartimentul dezvoltare servicii sociale, relatii cu institutiile de asistenta sociala
  • Lista organizatiilor care asigura servicii sociale;
  • Tipul serviciilor sociale oferite.
    Serviciul public de asistenta sociala
  • actele necesare privind acordarea ajutorului social;
  • actele necesare privind acordarea alocatiei complementare/de sustinere;
  • actele necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgenta;
  • actele necesare pentru acordarea indemnizatiei de nastere.
  Directia Gestiunea Patrimoniu

    Serviciul administrare fond locativ si spatii cu alta destinatie
  • Documente necesare pentru intocmirea dosarului de locuinta sociala;
  • Documente necesare pentru intocmirea dosarului A.N.L.
  • Documente necesare pentru intocmirea dosarului de vanzare-cumparare;
  • Documente necesare pentru reinnoire de contracte de inchiriere, radieri de contracte, modificari etc.
  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei

    Serviciul Stare Civila
  • Actele necesare inregistrarii actelor de stare civila;
  • Actele necesare pentru intocmirea dosarului de schimbare de nume/prenume;
  • Actele necesare transcrierii certificatelor de stare civila;
  • Actele necesare eliberarii livretelor de familie;
  • Acte necesare in vederea recunoasterii sentintelor de divort, emise de instantele judecatoresti din tarile membre U.E.;
  • Acte necesare cu privire la recunoasterea schimbarilor de nume, prenume care au avut loc in strainatate.
  Serviciul Management Resurse Umane, Salarizare

  • situatia posturilor vacante ale primariei;
  • numele prenumele persoanelor angajate ale primariei care detin functie de conducere.
  Serviciul Protectie Civila si voluntar pentru situatii de urgenta
  • organizarea Protectiei Civile;
  • misiunile Protectiei Civile;
  • principalele dezastre inregistrate in municipiul Galati in ultimii 50 de ani si efectele acestora;
  • principalele obiective de risc natural si tehnologie;
  • principalele activitati de protectie civila din ultimii ani;
  • semnalele de alarma;
  • reguli de comportare si actiuni a populatiei in situatia producerii unor cutremure;
  • masuri si reguli privind protectia antiseismica a locuintelor;
  • reguli de comportare si actiuni a populatiei in situatia producerii unor inundatii;
  • reguli de comportare si actiuni a populatiei in situatia producerii unor accidente chimice sau nucleare;
  • masuri de protectie in cazul accidentelor chimice sau nucleare;
  • reguli de comportare si actiune a populatiei in cazul descoperirii unor munitii neexploatate;
  • reguli de comportare si actiune a populatiei in caz de utilizare a armei biologice;
  • reguli de comportare si actiune in caz de utilizare a armei chimice.
  Serviciul Asociatii de proprietari
  • metodologiile de indrumare a activitatilor asociatiilor;
  • metodologii de constituire sau transformare in asociatii de proprietari;
  • regulamentul de functionare al asociatiilor de proprietari din municipiu;
  Serviciul Corp Control Primar
  • notificari pentru vanzari de marfuri cu pret redus;
  • rapoarte de activitate ;
  Biroul Registratura Generala
  • condica de distribuire la compartimente a corespondentei stabilite pentru solutionare;
  • borderoul de expediere a corespondentei neclasificate prin oficiile postale si prin posta speciala;
  • evidenta atribuirii sectiunilor de numere pentru compartimentele care tin evidenta separata a corespondentei;
  • corespondenta pentru solutionarea petitiilor, scrisorilor, reclamatiilor cererilor repartizate biroului registratura generala;
  • evidenta monitoarelor oficiale si citatiilor trimise de instantele de judecata, distribuite compartimentelor din primarie;
  • registrul de evidenta a corespondentei intrate si iesite.
  Nota: Lista documentelor de interes public de la acest compartiment se prezinta cu amendamentele prevazute in art.12 din Legea nr.544/2001 si a informatiilor cu caracter personal prevazute in Legea nr.677/2001.

  Biroul Autorizari Licente
  • actele necesare organizarii si functionarii, constituirii persoanelor fizice si asociatiilor familiale conf.L300/2004;
  • actele necesare pentru modificarea, suspendarea, reluarea, anularea activitatii AF/PF autorizate conform L300/2004;
  • actele necesare pentru autorizarea activitatii de taximetrie;
  • actele necesare pentru obtinerea acordului primarului de exercitare a activitatii comerciale in zone publice;
  • actele necesare acordarii de licente de desfasurare a activitatii de comert stradal.
  Biroul licitatii
  • invitatiile, anunturile de participare si de intentie;
  • planul anual al achizitiilor publice;
  • comunicarile privind rezultatul procedurilor de achizitie si anunturile de atribuire.
  Serviciul revendicari
  • dispozitiile Primarului municipiului Galati, emise conform prevederilor Legii nr.10/2001;
  • rapoartele comisiei interne de analiza;
  • ofertele privind acordarea despagubirilor prin echivalenta;
  • raspunsurile redactate in urma audientelor, petitiilor sau cererilor formulate de persoanele fizice si juridice.
  • raspunsurile la solicitarile compartimentelor din primarie cu care se colaboreaza.
  Nota: Documentele nu se comunica din oficiu ci numai in urma unei solicitari justificate.

  Biroul informare si relatii publice
  • registrul de evidenta a audientelor la Dl. Primar;
  • registrul de evidenta a informatiilor de acces public acordate conform Legii nr.544/2001;
  • programul de audienta Primar;
  • corespondenta pentru solutionarea petitiilor, reclamatiilor, cererilor
  • repartizate compartimentului(numar in baza unei solicitari justificate) ;
  • fisa de audienta cu exceptia datelor cu caracter personal pe care le contine.
  Biroul informare si relatii publice
  • rapoartele cu actiunile Serviciului, respectiv numarul cauzelor aflate in instrumentare, tipul si categoriile acestora.
  • lista actelor necesare pentru obtinerea anexei 24 pentru aplicarea procedurii de dezbatere succesorala.
  Serviciul transport public regulat de persoane
  • contractele de concesionare a serviciului de transport (cu anexele reteaua de trasee, graficul de circulatie etc.) ;
  • probleme privind inmatricularea a mopedelor si vehiculelor cu tractiune animala.
  Biroul Concesionari Vanzari terenuri
  • hotarari ale Consiliului local a municipiului Galati care au stat la baza incheierii contractelor de concesiune;
  • hotarari ale Consiliului local a municipiului Galati care au stat la baza incheierii contractelor de vanzare-cumparare.
  Registrul Agricol
  • Documentatii care stau la baza intocmirii certificatelor de producator;
  • Lista documentelor pentru cei care solicita subventii in agricultura;
  • Lista documentelor pentru cei care solicita subventii pentru motorina;
  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Camera de votare
  Calendar evenimente
  Noiembrie 2018
  L M M J V S D
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 19.11.2018
  Numar total de vizitatori 6031387