Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
Art. 49 H.G. nr. 611/2008

  (1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
 • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
  • 1.1 Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
  • 1.2 Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1.1) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

  (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39alin. (1.1) lit. h).

  (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional. 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/08/2018

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/08/2018

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 14.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/08/2018

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 14.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/08/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 14.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/08/2018

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 14.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/08/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de inspector de specialitate, grad II - Compartiment Patrimoniu si Administrativ.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 13/08/2018

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Resurse Umane si Salarizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 09/08/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 08.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad II - Compartiment Patrimoniu si Administrativ.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate interviu.

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 09/08/2018

  Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 595/02.08.2018, privind stabilirea zilelor de 16 si 17 august 2018 ca zile libere, coroborate cu cele ale art. 74 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, informam candidatii, ale caror dosare au fost inregistrate pentru posturile mai jos mentionate, ca probele scrise ale concursurilor de recrutare programate de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati pentru datele de 16 si 17 august 2018, se vor amana dupa cum urmeaza:
 • proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare programata pentru data de 16.08.2018, ora 10:00 se va amana pe data de 30.08.2018, ora 10:00;
 • proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Ajutoare de lncalzire programata pentru data de 16.08.2018, ora 13:00 se va amana pe data de 30.08.2018, ora 13:00;
 • proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Venit Minim Garantat si Alocatii de Sustinere a Familiei programata pentru data de 17.08.2018, ora 9:00 se va amana pe data de 31.08.2018, ora 9:00;
 • proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad principal - Serviciul Ajutoare de Incalzire programata pentru data de 17.08.2018, ora 11:00 se va amana pe data de 31.08.2018, ora 11:00.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 06/08/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 14.08.2018 ora 12:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 06/08/2018

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 14.08.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

1 2 3 4 5 6 7 > >>
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Camera de votare
Calendar evenimente
August 2018
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Starea vremii in Galati
Click for Galati, Romania Forecast
Programul operational REGIO


   
Site actualizat in data de : 14.08.2018
Numar total de vizitatori 5799456