Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Anunt de participare !!
  Consiliul Local al Municipiului Galati face cunoscuta intentia de a deschide procedura privind finantarea din bugetul local a programelor sportive initiate de catre organizatiile sportive, in baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.
  Accesul la fonduri publice in vederea acordarii finantarilor de catre Consiliul Local al Municipiului Galati se face in conformitate cu HCL nr. 139/28.03.2019.
  Bugetul alocat finantarilor pentru programele sportive initiate de organizatiile sportive asa cum sunt enumerate in Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 500.000 lei.
  Dosarele cu documentatia pentru finantare vor fi depuse la Registratura municipiului Galati pana la data de 14.08.2019.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Relatii Publice si Managementul Documentelor, Serviciul Invatamant, Cultura, Turism, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente-Compartiment Sport din cadrul Primariei municipiului Galati, Strada Domneasca nr.54, Camera 213, email: Compartiment Sport, telefon: 0236-307-780.
   Dosarele cu documentatia pentru finantare vor cuprinde urmatoarele acte: Acte dosar finantare.
  Atasat alaturam si urmatoarele formulare: (Cerere de finantare, Declaratie pe propria raspundere , Bugetul de venituri si cheltuieli , Raport de evaluare intermediar, Declaratie impartialitate, Adresa de inaintare a raportului final).
CONCURSURI DE SOLUTII URBANISTICE
Reamenajare si refunctionalizare zona VALEA TIGLINEI si FALEZA DUNARII

Doua zone reprezentative pentru municipiul Galati vor fi reamenajate pentru un aspect modern, contemporan

  "Valea Tiglinei" se defineste ca fiind teritoriul cuprins intre Parcul Closca (inclusiv), Stadionul "Nicolae Rainea", Stadionul "Siderurgistul" si parte din Uzina de apa nr.1 (dezafectata).

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  "Faleza Dunarii" este un ansamblu complex, divizat in trei subzone cu functiuni diferite: faleza superioara, taluzul si faleza inferioara. Astfel, pe ansamblu, zona colecteaza si redistribuie fluxuri de trafic auto si pietonal, legand areale cu densitate mare de construire de arealul dedicat functiunilor de agrement, pietonal, etc.

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU 1PANOU 2
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  Anunturile de concurs au fost lansate si pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) avand numerele de inregistrare DC1000061/30.07.2019 si DC1000062/30.07.2019. Persoanele interesate pot trimite intrebari/clarificari referitoare la concursurile initiate pe adresa de email: Licitatii@primariagalati.ro.
Anunt public!!
  Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 55247/27.06.2019 S.C. RCS & RDS S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000 Et.2, anunta ca la data de 01.07.2019 vor incepe lucrarile de constructie pentru investitia: Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 2 - Spitalul de Copii" pentru care s-a emis autorizatia de construire nr. 471/26.06.2019.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 19/08/2019

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 31.07.2019 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 19.08.2019 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 19/08/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli..
Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 14/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spatiala a municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 14/08/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs promovare !!

Postat de Administrator la data : 13/08/2019

  Primaria municipiului Galati organizează examen de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o forma de invatamant superior, din cadrul Biroului Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Proba scrisa a examenului va avea loc pe data de 28.08.2019, ora 10.00, la sediul Primariei municipiului Galati din str. Domneasca nr. 54.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Anunt concurs promovare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 13/08/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 13/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Regulamentului privind locurile de parcare pentru constructiile noi realizate in municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 12/08/2019

  Primaria Municipiului Galati anunta ca va efectua, prin intermediul Serviciului Public Ecosal Galati, in perioada 13.08.2019 - 13.09.2019, o noua etapa de dezinsectie la sol si aeriana (tratament modern al plantelor cu substante chimice imprastiate din elicopter) pe raza municipiului Galati.
  In cazul in care conditiile meteorologice permit interventia, operatiunile specifice de dezinsectie aeriana se vor desfasura in perioada 13.08-23.08.2019.
La finalizarea operatiunilor de dezinsectie aeriana se va continua operatiunea de dezinsectie la sol pana la data de 13.09.2019.
Apicultorii si sericicultorii de pe raza municipiului Galati sunt rugati sa ia toate masurile de protectie necesare (pentru familiile de albine si viermi de matase) in scopul evitarii contactului cu substantele insecticide distribuite in toate zonele verzi ale domeniului public.
Programul poate fi decalat in cazul in care conditiile meteo nu permit desfasurarea in bune conditii a actiunii.

 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 12/08/2019

  Municipiul Galati titular al proiectului "Rezervor apa, capacitate 100mc Spitalul clinic de Obstetrica-Ginecologie Buna Vestire", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Rezervor apa, capacitate 100mc Spitalul clinic de Obstetrica-Ginecologie Buna Vestire", propus a fi amplasat in Galati, str. N. Alexandrescu nr. 99.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 9:00 - 15:00 si vineri intre orele 9:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunţ, pe pagina de internet al A.P.M. Galati

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 12/08/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 12/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 09/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 08.08.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 09/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante: Sef Birou - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 379 privind : Desemnarea unui membru al Consiliului Director al Fundatiei "Sportul Galatean"
 • HCL 378 privind : Revocarea unui membru al Consiliului Director al Fundatiei "Sportul Galatean"
 • HCL 377 privind : Aprobarea componentei nominale a comisiei de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum si aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a evaluarii managementului Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati, pentru anul 2018
 • HCL 376 privind : Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare si reamenjare spatiu RMN - corp E, Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Sf. Ioan - Galati"
 • HCL 375 privind : Aprobarea cofinantarii proiectului "Modernizare si extindere instalatie de utilizare biogaz", asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului si acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile
 • HCL 374 privind : Aprobarea instituirii dreptului de uz si servitute, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata total? de 22.555 mp - proprietatea publica a Municipiului Galati
 • HCL 373 privind : Aprobarea proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performantei la nivelul Primariei Municipiului Galati prin implementarea CAF", Cod SMIS 128555, si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii acestuia
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  August 2019
  L M M J V S D
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


   
   
  Site actualizat in data de : 19.08.2019
  Numar total de vizitatori 6464559