Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 14/12/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad principal - Serviciul Financiar.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte sociale, ramura de stiinta: stiinte economice
 • vechime in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite necesare exercitarii functiei publice de minimum 5 ani;

  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu. Proba scrisa este programata la data de 09.01.2018, orele 10:00 la sediul din Str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 8 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a (14.12.2017), respectiv, pana la data de 21.12.2017.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-702, email: personal, persoana de contact - Cazacu Violeta Madalina - consilier in cadrul Biroului Resurse Umane si Salarizare, precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de Inspector, clasa I, grad principal:
 • Tine evidenta angajamentelor bugetare si legale aferente capitolelor de cheltuiala: capitolul 68.02.05.01 abonamentele pentru persoanele cu handicap, capitolul 81.02 si capitolul 84.02 titlul 40, capitolul 67.02.05.03 intretinere zone verzi , intretinere bazele sportive si spatii de joaca titlul 20, capitolul 67.02.03.12 intretinere monumente titlul 20;
 • Tine evidenta angajamentelor bugetare si legale privind casieria;
 • Verifica deconturile de la S.C. Transurb SA reprezentand subventie acordata;
 • Verifica deconturile de la S.C. Calorgal S.A. reprezentand subventie - diferenta de pret pentru populatie si existenta tuturor semnaturilor autorizate necesare pentru a fi decontate;
 • Verifica existenta bugetului si a angajamentelor existente;
 • Inregistreaza in aplicatia Buget-angajamente in macheta Propunere de angajare si Angajament bugetar datele din proiectul de angajament legal;
 • Certifica existenta bugetului pe proiectul de comanda/comanda si precizeaza subdiviziunea bugetului aprobat, mentionand numarul Propunerii de angajare pe Angajamentul legal;
 • Inregistreaza cronologic realizarea angajamentelor legale verificand existenta tuturor semnaturilor, a aprobarilor, precum si a incadrarii in angajamente bugetare, corelate cu facturile (alte documente de plata) existente la aceea data;
 • Confirma cu "Bun de plata",conform Procedurii de A.L.O.P., facturile care sunt insotite de situatii de lucrari, proces verbal de receptie, ce au toate semnaturile si care se incadreaza in angajamentele legale, apoi le transmite serviciului de contabilitate cu semnatura, in vederea efectuarii platii;
 • Tine evidenta pe fiecare obiectiv a facturilor si celorlalte documente de plata;
 • Intocmeste ordonantarea de plata, inregistrand numarul acesteia pe documentul de plata;
 • Este obligat sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara, Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual in vigoare;
 • Este obligat sa cunoasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca in vigoare
 • Este obligat sa cunoasca si sa respecte documentatia S.M.I.C.M.
 • Elaboreaza si actualizeaza procedurile operationale/de proces, specifice propriilor activitati;
 • Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriilor activitati;
 • Elaboreaza si actualizeaza Fisa de Evaluare a riscului (F1-PP55);
 • Indeplineste si alte sarcini necesare pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul serviciului ce vor fi alocate de sefii ierahici superiori;
 • Raspunde material, disciplinar si penal pentru indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu sau neindeplinirea acestora;
 • Este obligat sa cunoasca documentele Sistemului de Management al Calitatii si aplica toate cerintele acestor documente, contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii;


Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2019
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 19.08.2019
Numar total de vizitatori 6464418