Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 14/12/2017

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier juridic, clasa I, grad asistent - Serviciul Public de Asistenta Sociala.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte sociale, ramura de stiinta: stiinte juridice
 • vechime in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite necesare exercitarii functiei publice de minimum 1 ani;

  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu. Proba scrisa este programata la data de 17.01.2018, orele 10:00 la sediul din Str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a (14.12.2017), respectiv, pana la data de 03.01.2018.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-702, email: personal, persoana de contact - Cazacu Violeta Madalina - consilier in cadrul Biroului Resurse Umane si Salarizare, precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de consilier juridic, clasa I, grad asistent:
 • Aplicarea si executarea legilor si a celorlalte acte normative - Legea nr.215/2001, Legea nr.188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 277/201 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
 • Consilierea persoanelor care se adreseaza Serviciului Public de Asistenta Sociala, asupra serviciilor si prestatiilor sociale existente pe plan local si asupra modalitatilor si conditiilor de dobandire a acestora.
 • Consiliere privind problematica sociala – probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinta, de ordin financiar si juridic; evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana, precum si respectarea drepturilor acesteia;
 • Consiliere juridica privind intocmirea documentatiei necesare dobandirii unor drepturi sociale/prestatii sociale reglementate de legi speciale sau normative locale; asigura relationarea cu diversele servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
 • Colaboreaza cu alte organe si institutii publice pentru aplicarea, executarea si interpretarea legislatiei in domeniu; colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala, de interes local;
 • Analizeaza, impreuna cu alti specialisti a materialelor, documentelor si legilor asupra cerintelor actuale din domeniul protectiei sociale efectueaza anchete sociale utilizand si informatii de la alte persoane care cunosc situatia materiala, sociala sau civila a persoanelor din gospodaria solicitantului de ajutor social sau ajutor de alta natura si formuleaza propuneri
 • Asigura consultanta juridica si avizeaza legalitatea intocmirii dosarelor de alocatii, de ajutor social, ajutor de urgenta, ajutor de deces
 • Monitorizeaza serviciile oferite asistatilor din unitatile de asistenta sociala subventionate de la bugetul local si intocmeste rapoartele de activitate;
 • Avizeaza legalitatea intocmirii rapoartelor de activitate
 • Formuleaza raspunsurile la petitiile cetatenilor si a diferitelor institutii
 • Raspunde de legalitatea activitatii si documentatiei specifice Serviciului Public de Asistenta Sociala, conform legislatiei in vigoare
 • Sprijina cetatenii in intocmirea actiunilor pentru stabilirea obligatiilor de intretinere, actiuni de valorificare a obligatiilor legale de intretinere, actiuni de intrerupere a obligatiilor de intretinere, actiuni inregistrari tardive nastere si orice alte actiuni necesare obtinerii unor drepturi.
 • Participa la instruirile de specialitate organizate si la cursurile de perfectionare propuse
 • Trebuie sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de Management al calitatii, aplica toate cerintele acestor documente si contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii
 • Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriilor activitati
 • Elaboreaza si actualizeaza registrul riscurilor pentru propriile activitati;
 • Elaboreaza si actualizeaza procedurile operationale si proces pentru propriile activitati;
 • Este obligat sa cunoasca prevederile Regulamentului intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, Codul de conduita a functionarilor publici si sa respecte normele de securitate, sanatate in munca conform legislatiei in vigoare;


Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 248/28.10.2015, actualizata, privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
 • H.G. nr. 15/19.01.2016, actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale.

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2019
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 23.08.2019
Numar total de vizitatori 6474380