Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 02/07/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite necesare exercitarii functiei publice de minimum 5 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru promovarea intr-o functie publica de conducere conform art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 21.08.2019, orele 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a (02.07.2019), respectiv pana la data de 22.07.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-702, email: personal, persoana de contact - Cazacu Violeta Madalina, consilier - Serviciul Resurse Umane si Salarizare precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de sef serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat:
 • Coordoneaza activitatea Serviciului Administrare Domeniu Public si Privat conform Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati cu privire la:
  • salubrizarea municipiului;
  • repararea si intretinerea mobilierului urban, ceasurilor publice si a parcarii de tiruri;
  • amenajarea si intretinerea parcurilor si zonelor verzi;
  • toaletarea/doborarea arborilor in declin fiziologic;
  • repararea si intretinerea spatiilor de joaca;
  • inspectia si controlul modului in care se desfasoara activitatea de administrare si exploatare a pietelor agroalimentare;
  • lucrarile de demolare a constructiilor ilegale;
  • lucrarile de punere in functiune, intretinere, supraveghere, reparatii accidentale necesare si punerea in conservare a instalatiilor de aspersoare si a fantanilor arteziene;
  • stabilirea amplasamentelor pentru montarea toaletelor ecologice;
  • prinderea, intretinerea si tratarea cainilor fara stapan;
  • organizarea si exploatarea parcarilor cu plata, activitatea de administrare a parcarilor de resedinta, activitatea serviciului de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate/oprite neregulamentar, activitatea vehiculelor fara stapan/abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale, activitatea de paza a obiectivelor apartinand municipiului Galati;
  • serviciul de amenajare si intretinere a portului de ambarcatiuni, a zonelor de agreement si serviciul de administrare a cimitirelor;
 • Analizeaza si rezolva cu profesionalism si promptitudine sarcinile prevazute pentru activitatea de servicii publice pe care o gestioneaza;
 • Certifica prin semnatura situatiile de lucrari, devizele si deconturile lunare pentru serviciile executate de catre prestatori;
 • Identifica, din proprie initiativa sau ca urmare a sesizarilor scrise si verbale, problemele ce tin de activitatea gestionata;
 • Primeste, examineaza si repartizeaza zilnic corespondenta, analizeaza, face constatarile necesare si propune masuri de rezolvare si urmareste modul de solutionare in termenul legal;
 • Conlucreaza cu responsabilii celorlalte compartimente de resort in vederea rezolvarii problemelor constatate privind serviciile publice;
 • Coopereaza cu societatile care au contracte de prestari servicii cu Primaria pentru indeplinirea sarcinilor repartizate;
 • Comunica sefului ierarhic, stadiul in care se afla cu sarcinile repartizate si se consulta cu privire la neclaritatile aparute;
 • imbunatateste in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala, cunoaste si aplica legislatia in domeniu fiind la curent cu reglementarile noi aparute;
 • Constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform dispozitiilor Primarului;
 • intocmeste propuneri de buget pentru activitatea repartizata;
 • Pastreaza si mentine in parametri tehnici, bunurile din inventarul propriu;
 • Executa orice alte sarcini repartizate de catre superiorii ierarhici la primirea acestora in scris sau in sistem electronic;
 • Prezinta si sustine personal in vederea verificarii, documentele gestionate pentru desfasurarea activitatii Serviciului Audit Intern, Controlul Financiar Preventiv, Curtii de Conturi si altor structuri de control;
 • Are obligatia de a cunoaste prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, Regulamentul de Organizare si Functionare, Codul de conduita profesionala a functionarilor publici, Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual in vigoare;
 • Respecta normele de securitate si sanatate in munca conform legislatiei in vigoare. Cunoaste, respecta si aplica normele din Fisa individuala de instructaj privind protectia muncii/ prevenirea si stingerea incendiilor;
 • Cunoaste documentele Sistemului de management al calitatii, aplica toate cerintele si contribuie la imbunatatirea acestuia si a activitatii;
 • Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriilor activitati, elaboreaza si actualizeaza Registrul riscurilor si Procedurile operationale pentru propriile activitati.
 • Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii din subordine a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;
 • Asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent conform prevederilor art. 101-107 din HG 1425/2006;
 • Asigurarea informarii si instruirii (instruirea la locul de munca si periodica) lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea (dupa instruire la locul de munca si dupa instruirea periodica) insusirii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • Sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • Sa utilizeze corect echipamentele de munca cu care intra in contact;
 • Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea , schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de munca utilizate;
 • Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 • Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 • Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 • Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 • Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 • Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;
 • Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca;
 • Sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • Daca starea de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomandarile acestuia. Fisa postului se actualizeaza prin grija sefilor directi.


Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Decembrie 2019
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 12.12.2019
Numar total de vizitatori 6692450