Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 02/07/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Salubrizare.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte ingineresti;
 • vechime in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite necesare exercitarii functiei publice de minimum 1 ani;
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 08.08.2019, orele 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a (02.07.2019), respectiv pana la data de 22.07.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-713, email: personal, persoana de contact - Toporau Teofania, consilier - Serviciul Resurse Umane si Salarizare precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de inspector, clasa I, grad asistent:
 • Gestioneaza activitatea de salubrizare stradala conform Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati;
 • Gestioneaza activitatea de asigurare a sprijinului logistic si de servicii pentru evenimentele publice conform Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati;
 • Analizeaza si rezolva cu profesionalism si promptitudine sarcinile prevazute pentru activitatea de servicii publice pe care o gestioneaza;
 • Gestioneaza contractele repartizate si intocmeste documentele necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • intocmeste documentele constatatoare prevazute de Legea nr. 98 din 19 mai 2016 (actualizata) privind achizitiile publice;
 • Urmareste si verifica realizarea serviciilor publice din punct de vedere al legalitatii, calitatii, cantitatii si a termenelor/parametrilor, in concordanta cu documentatiile tehnice si contractele care ii sunt repartizate;
 • Verifica si certifica prin semnatura din punct de vedere al legalitatii, calitatii si cantitatii situatiile de lucrari, devizele si deconturile lunare pentru serviciile executate de catre prestatori;
 • Aplica, respecta normele si normativele tehnice, indicatoarele si cataloagele de norme de deviz;
 • Identifica, din proprie initiativa sau ca urmare a sesizarilor scrise si verbale, problemele ce tin de activitatea gestionata;
 • Primeste, examineaza si verifica zilnic corespondenta repartizata. Analizeaza, face constatarile necesare, solutioneaza si propune masuri de rezolvare. Raspunde, in scris adreselor, punctual si impartial in termenul stabilit in functie de rezolutie, importanta si urgenta, respectand legea (in cel mai scurt timp, fara a depasi 30 de zile de la data inregistrarii corespondentei);
 • Conlucreaza cu responsabilii celorlalte compartimente de resort in vederea rezolvarii problemelor constatate privind serviciile publice;
 • Coopereaza cu societatile care au contracte de prestari servicii cu Primaria pentru indeplinirea sarcinilor repartizate;
 • Comunica sefului ierarhic, stadiul in care se afla cu sarcinile repartizate si se consulta cu privire la neclaritatile aparute;
 • imbunatateste in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala, cunoaste si aplica legislatia in domeniu fiind la curent cu reglementarile noi aparute;
 • Constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform dispozitiilor Primarului;
 • intocmeste propuneri de buget pentru activitatea repartizata;
 • Pastreaza si mentine in parametri tehnici, bunurile din inventarul propriu;
 • Executa orice alte sarcini repartizate de catre superiorii ierarhici la primirea acestora in scris sau in sistem electronic;
 • Prezinta si sustine personal in vederea verificarii, documentele gestionate pentru desfasurarea activitatii Serviciului Audit Intern, Controlul Financiar Preventiv, Curtii de Conturi si altor structuri de control;
 • Cunoaste documentele Sistemului de management al calitatii, aplica toate cerintele si contribuie la imbunatatirea acestuia si a activitatii;
 • Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriilor activitati, elaboreaza si actualizeaza Registrul riscurilor si Procedurile operationale pentru propriile activitati.
 • Cunoaste prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, Regulamentul de Organizare si Functionare, Codul de conduita profesionala a functionarilor publici; Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual in vigoare;
 • Respecta normele de securitate si sanatate in munca conform legislatiei in vigoare. Cunoaste, respecta si aplica normele din Fisa individuala de instructaj privind protectia muncii/ prevenirea si stingerea incendiilor;
 • Cunoaste si respecta documentatia S.M.I.C.M. ce se afla postata in reteaua intranet;
 • Elaboreaza si actualizeaza procedurile operationale/ de proces, specifice propriilor activitati;
 • Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriilor activitati;
 • Elaboreaza si actualizeaza Fisa de Evaluare a riscului (F1- PP55).


Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2019
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 23.08.2019
Numar total de vizitatori 6474847