Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 5
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 10/07/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul de Administratie Publica Locala..

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte sociale, ramura de stiinta: stiinte juridice
 • vechime in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite, necesare exercitarii functiei publice de minimum 5 ani

  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 12.08.2019, orele 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a (10.07.2019), respectiv pana la data de 29.07.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-702, email: personal, persoana de contact - Cazacu Violeta Madalina, consilier - Serviciul Resurse Umane si Salarizare precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de Consilier juridic, clasa I, grad principal:
 • Acorda, la cerere, asistenta tehnica si juridica initiatorilor proiectelor de acte administrative;
 • Primeste si inregistreaza proiectele de hotarari;
 • Analizeaza continutul proiectelor de hotarari ale Consiliului Local sub aspectul temeiurilor legale invocate si al normelor de tehnica legislativa;
 • Primeste rapoartele de specialitate avizate din punct de vedere juridic;
 • inscrie proiectele de hotarari pe ordinea de zi a sedintelor Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
 • Posteaza in format electronic proiectele de hotarare insotite de materialele aferente, pentru dezbatere in Comisiile de Specialitate;
 • Primeste si centralizeaza rapoartele de avizare a proiectelor de hotarari dezbatute in cadrul sedintelor Comisiilor de Specialitate;
 • Redacteaza hotararile adoptate de catre Consiliului Local;
 • Scaneaza hotararile adoptate si le transmite catre Biroul Informatizare in vederea postarii acestora pe website-ul institutiei pentru aducere la cunostinta publica;
 • Cunoaste documentele Sistemului de management al calitatii, aplica toate cerintele acestor documente si contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii;
 • Este obligat sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara, Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual in vigoare;
 • Este obligat sa cunoasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca in vigoare;
 • Este obligat sa cunoasca si sa respecte documentatia SMICM ce se afla postata in reteaua intranet;
 • Elaboreaza si actualizeaza procedurile operationale/de proces, specifice propriilor activitati;
 • Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriilor activitati;
 • Elaboreaza si actualizeaza fisa de evaluare a riscului (F1-PP55);
 • Este obligat sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • Este obligat sa utilizeze corect echipamentele de munca cu care intra in contact;
 • Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de munca utilizate;
 • Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 • Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 • Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 • Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 • Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 • Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;
 • Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca;
 • Sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • Daca starea de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomandarile acestuia.
 • indeplineste si alte atributii, conform dispozitiilor Primarului.


Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei
 • Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Guvern nr. 35/30.01.2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 393/28.09.2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 340/12.07.2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Decembrie 2019
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 06.12.2019
Numar total de vizitatori 6684803