Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 5
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 19/08/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli..

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte sociale, ramura de stiinta: stiinte economice
 • vechime de minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu exceptia evaluarii psihologice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 03.09.2019, orele 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului de concurs pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si pe site-ul institutiei, respectiv, in perioada 19.08.2019 - 26.08.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-713, email: personal, persoana de contact - Toporau Teofania, consilier - Serviciul Resurse Umane si Salarizare precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de Inspector, clasa I, grad superior:
 • tine evidenta contabila a cheltuielilor pentru conturile: 24510220, 24510210, 24510285, 24510255, 24810257 si efectueaza plati conform ordonantarilor, din capitolele mentionate mai sus. Intocmeste lunar, balante de cont analitic pe fiecare furnizor si creditor in parte pentru capitolele mentionate mai sus si verifica lunar soldurile conturilor si balantele de cont analitic cu balanta de verificare lunara. inregistreaza in contabilitate programul CONTAB, facturile aferente capitolelor mai sus mentionate, verificand existenta ordonantarilor, a documentelor justificative anexate si a semnaturilor.
 • Verifica in programul FOREXEBUG existenta codurilor de angajament pentru ordonantarile primite la plata , receptia pentru plata si intocmeste note de corectie pentru platile eronate din FOREXEBUG.
 • intocmeste lunar evidentierea salariilor la cap. 51, a indemnizatiilor de concurs, Legea 550 si comisia O.U.G nr. 68/2008, verifica lunar analiticele conturilor 42102, 423, 42501, 42502, 4271, 43110501, 43110502, 431202, 431304, 431402, 431501, 4317, 43711, 437201, 44403, 44404 la capitolele mentionate mai sus cu balanta de verificare lunara.
 • Introduce in evidenta contabila informatizata, progranul GEST-MAT, NIR-urile aferente capitolului 51
 • tine evidenta contabila analitica lunara a conturilor: 431202, 431304, 431402, 431501, 4317 si a contului 8055.
 • tine evidenta cheltuielilor cu telefonia mobila si urmareste recuperarea sumelor platite peste valoarea abonamentului de telefonie atunci cand este cazul.
 • Asigura intocmirea actelor premergatoare bilantului pentru activitatea proprie
 • Alte sarcini date de seful de serviciu
 • Este obligata sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara, Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual in vigoare;
 • Este obligata sa cunoasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca in vigoare
 • Este obligata sa cunoasca si sa respecte documentatia S.M.I.C.M. ce se afla postata in reteaua intranet
 • Sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • Sa utilizeze corect echipamentele de munca cu care intra in contact;
 • Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea , schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de munca utilizate;
 • Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 • sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 • Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 • Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 • Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 • Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;
 • Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca;
 • Sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • daca starea de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomandarile acestuia.


Bibliografia de concurs:
 • Constitutia Romaniei – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Februarie 2020
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 25.02.2020
Numar total de vizitatori 6818315