Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrie Decembrie

Arhiva Hotarari
Nr. HCLDataTitlu Hotarare
HCL 470 8/12/2015 Aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Galati aferente anului 2015
HCL 471 8/12/2015 Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2015
HCL 472 14/12/2015 Atribuirea denumirii "STRADA ING. AUREL ROZEI ROSENBERG(1907-1952)" unei artere de circulatie din municipiul Galati
HCL 473 14/12/2015 Vanzarea terenului cu suprafata de 73,06 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe Str. Nicolae Balcescu nr. 13
HCL 474 14/12/2015 Vanzarea terenului cu suprafata de 317,00 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe Str. Tecuci nr. 157
HCL 475 14/12/2015 Vanzarea terenului cu suprafata de 55,00 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe Str. General Alexandru Cernat nr. 17
HCL 476 14/12/2015 Aprobarea zonei eligibile a grupului de actiune locala pentru pescuit (FLAG) reprezentat de Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Prut Dunare Galati
HCL 477 14/12/2015 Participarea teatrului muzical "Nae Leonard" Galati in proiectul european "SENSES: the Sensory Theatre. New transnational strategies for theatre audience building" si a cofinantarii necesare implementarii proiectului
HCL 478 14/12/2015 Modificarea HCL nr. 168/2015 privind aprobarea redeventelor datorate in anul 2015 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galati
HCL 479 14/12/2015 Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2016 de catre Societatea Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati
HCL 480 14/12/2015 Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2016 de catre Societatea CALORGAL S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati
HCL 481 14/12/2015 Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2016 de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati
HCL 482 14/12/2015 Aprobarea redeventelor datorate in anul 2016 pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat pe raza municipiului Galati
HCL 483 14/12/2015 Modificarea si completarea contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati incheiat cu S.C. Transurb S.A.
HCL 484 14/12/2015 Aprobarea planului urbanistic de detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, Traian Nord, Aleea Aurel Manolache nr. 32
HCL 485 14/12/2015 Aprobarea in forma actualizata a statutului si actului constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV" Galati
HCL 486 14/12/2015 Aprobarea achizitionarii de catre S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. a unor servicii de asistenta si reprezentarea juridica prin avocat
HCL 487 14/12/2015 Aprobarea strategiei de dezvoltare a municipiului Galati 2015 - 2020
HCL 488 14/12/2015 Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 489 14/12/2015 Completarea HCL nr. 129/29.04.2010 privind aprobarea realizarii proiectului "Centru multifunctional Help - Modenizare Cantina de ajutor social Galati" cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 490 14/12/2015 Completarea HCL nr. 454/24.09.2009 privind aprobarea realizarii proiectului "Modernizarea Centrului Multifunctional de servicii socio-medicale pentru persoanele varstnice Galati" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 491 14/12/2015 Completarea HCL nr. 52/25.02.2010 privind aprobarea realizarii proiectului "Centru de zi pentru copiii cu autism din municipiul Galati" cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 492 14/12/2015 Completarea HCL nr. 236/30.05.2013 privind realizarea proiectului Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte G10 aferent Asociatiei de proprietari nr. 380 si X4 aferent Asociatiei de proprietari nr. 574 din municipiul Galati si aprobarea resurselor financiare necesare implementarii acestuia
HCL 493 14/12/2015 Completarea HCL nr. 235/30.05.2013 privind realizarea proiectului Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte Y5, Y6, Y7 aferente Asociatiei de proprietari nr. 518 din municipiul Galati si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii acestuia
HCL 494 14/12/2015 Completarea HCL nr. 505/21.11.2013 privind aprobarea cofinantarii si asiguraruu resurselor financiare necesare implementarii proiectului "Centru comunitar de servicii sociale din Str. Stiintei nr. 26" modificata si completata de HCL nr. 376/23.10.2014
HCL 495 14/12/2015 Completarea HCL nr. 48/09.08.2012 privind aprobarea indicilor tehnico-economici pe anul 2012 pentru obiectivul de investitii "Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii" modificata si completata de HCL nr. 56/28.02.2013
HCL 496 14/12/2015 Incheierea conventiei de parteneriat intre cantina de ajutor social si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului "Centru de recuperare pentru victimele violentei domestice"
HCL 497 14/12/2015 Incheierea conventiei de parteneriat intre cantina de ajutor social si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului "Centru de zi pentru copii aflati in dificultate"
HCL 498 14/12/2015 Aprobarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Alianta romilor din judetul Galati, in vederea subventionarii proiectului "Centru de sprijin social pentru romi" din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 499 14/12/2015 Aprobarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Asociatia Filantropica "Sf. Antonie cel Mare" in vederea subventionarii proiectului "Sfantul Antonie cel Mare", in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 500 14/12/2015 Aprobarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Fundatia Cuvant Intrupat in vederea subventionarii proiectului Centru comunitar pentru copii aflati in dificultate "La Vale", in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 501 14/12/2015 Aprobarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Fundatia Familia in vederea subventionarii proiectului "Centru de zi pentru copii aflati in dificultate", in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 502 14/12/2015 Aprobarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Fundatia Familia in vederea subventionarii proiectului "Centrul de recuperare pentru victimile violentei domestice", in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 503 14/12/2015 Aprobarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Fundatia de sprijin a varstinicilor in vederea subventionarii proiectului Centru de zi "Speranta" pentru persoanele varstnice cu dizabilitati, in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 504 14/12/2015 Aprobarea incheirii conventiei pe anul 2016 cu Fundatia de sprijin a varstnicilor in vederea subventionarii proiectului Centru de ingrijiri comunitare la domiciliu pentru persoanele varstnice defavorizate, in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 505 14/12/2015 Aprobarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Fundatia IMPREUNA in vederea solutionarii proiectului Centru de ingrijiri comunitare la domiciliu pentru persoanele varstnice defavorizate, in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 506 14/12/2015 probarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Fundatia IMPREUNA in vederea solutionarii proiectului Clubul seniorilor - Complex de servicii sociale, in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 507 14/12/2015 probarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Fundatia INIMA DE COPIL in vederea solutionarii proiectului "Centru de zi pentru copii din familii in dificultate", in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 508 14/12/2015 probarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Asociatia Multifunctionala Filantropica "Sf. Spiridon" in vederea solutionarii proiectului Centru de zi pentru copii "Sf. Spiridon", in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 509 14/12/2015 probarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa "Sf. Vasile cel Mare" in vederea solutionarii proiectului "Centru multifunctional de servicii sociale SPERANTA", in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 510 14/12/2015 probarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa "Sf. Vasile cel Mare" in vederea solutionarii proiectului "Centru rezidential de fete", in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 511 14/12/2015 probarea incheierii conventiei pe anul 2016 cu Asociatia persoanelor cu handicap SPORTING CLUB in vederea subventionarii proiectului Centru de zi si sanatate acces pentru toti - Centru de recuperare, reabilitare, incluziune sociala si ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati fizice si asociate din municipiul Galati, in temeiul Legii nr. 34/1998
HCL 512 14/12/2015 Aprobarea conventiei de parteneriat cu Parohia Pogorarea Sf. Duh pe anul 2016 pentru subventionarea serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului multifunctional de servicii sociale "Sperante pentru varsta a III-a"
HCL 513 14/12/2015 Incheierea conventiei de parteneriat intre cantina de ajutor social si Fundatia Inima de copil in vederea sustinerii proiectului "Centru de zi pentru copii din familii in dificultate"
HCL 514 14/12/2015 Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social Galati
1 2 > >>
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Septembrie 2015
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 23.09.2020
Numar total de vizitatori 7109214