Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie

Arhiva Hotarari
Nr. HCLDataTitlu Hotarare
HCL 1 14/01/2019 Repartizarea excedentului bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, in anul 2019
HCL 2 31/01/2019 Aprobarea Programului de conservare si infrumusetare a spatiilor verzi din municipiul Galati prin implicarea persoanelor fizice si juridice, a asociatiilor de proprietari, O.N.G.-urilor si institutiilor publice
HCL 3 31/01/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 8, Bd-ul George Cosbuc, nr. 420 A
HCL 4 31/01/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Dumbrava Rosie, nr. 20
HCL 5 31/01/2019 Infiintarea Consortiului scolar intre Liceul Tehnologic "Paul Dimo" Galati si Scoala Gimnaziala nr. 20 Galati
HCL 6 31/01/2019 Aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati
HCL 7 31/01/2019 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Traian Nord, Tarlaua 39, Parcela 4/1/1 Lot 2, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1 Lot 3, P 4/1/1, Lot 1/1
HCL 8 31/01/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Spatii stocare alimente aferente Cantinei de ajutor social, str. Salistei nr. 8"
HCL 9 31/01/2019 Dezmembrarea in cate doua loturi a terenurilor in suprafata de 117 mp si respectiv 18 mp, proprietate privata a municipiului Galati situate in Galati, str. Dr. Carnabel nr. 12
HCL 10 31/01/2019 Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Galati pentru anul scolar 2019-2020
HCL 11 31/01/2019 Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu aflat in proprietatea publica a Municipiului Galati si administrarea Scolii Gimnaziale nr. 28 Galati
HCL 12 31/01/2019 Alipirea a 2 loturi de teren-proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 10.183 mp si respectiv de 11.989 mp, situate in Galati, Soseaua de Centura
HCL 13 31/01/2019 Modificarea HCL nr. 275/24.04.2018 privind schimbarea destinatiei unor imobile, proprietate publica a municipiului Galati, aflate in administrarea Liceului Tehnologic "Aurel Vlaicu", cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 14 31/01/2019 Acordarea avizului pentru atribuirea denumirii "Sofia" unui centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber pentru persoane varstnice, de tip club
HCL 15 31/01/2019 Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi executate de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevazute de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2019
HCL 16 31/01/2019 Modificarea si completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 17 31/01/2019 Completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 18 31/01/2019 Modificarea denumirii Liceului Tehnologic de Marina Galati
HCL 19 31/01/2019 Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu aflat in proprietatea publica a Municipiului Galati si administrarea Scolii Gimnaziale "Dan Barbilian" Galati
HCL 20 31/01/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Iordan Chimet nr. 23 A
HCL 21 31/01/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 45, str. Leului nr. 12-14
HCL 22 31/01/2019 Atribuirea denumirii "PIATETA FLORILOR DE TEI" zonei situate intre "Biserica Romano - Catolica" - str. Domneasca nr. 88 si "Policlinica cu Plata" - str. Domneasca nr. 90
HCL 23 31/01/2019 Trecerea unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati si scoaterea lor din functiune in vederea casarii
HCL 24 31/01/2019 Vanzarea terenului, in suprafata de 220 mp., intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Grigore Ventura nr. 2A
HCL 25 31/01/2019 Aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala in conditiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari
HCL 26 31/01/2019 Modificarea HCL nr. 44/25.01.2018 privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor imobile inscrise in cartea funciara si care apartin domeniului public al municipiului Galati, pentru realizarea proiectului - Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Barbosi, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 27 31/01/2019 Modificarea H.C.L. nr. 349/21.06.2018 privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor imobile inscrise in cartea funciara care apartin domeniului public al Municipiului Galati
HCL 28 31/01/2019 Vanzarea unui teren in suprafata de 90,09 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Sfantul Spiridon nr. 40
HCL 29 31/01/2019 Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2019 de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru activitatile si bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galati
HCL 30 31/01/2019 Aprobarea redeventei lunare ce trebuie platita, in anul 2019, pentru prestarea serviciului de transport public local de calatori in municipiul Galati, de catre Societatea Transurb S.A. Galati
HCL 31 31/01/2019 Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2019 de catre Societatea CALORGAL S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al Municipiului Galati
HCL 32 31/01/2019 Stabilirea redeventei lunare datorate, in anul 2019, de catre Societatea Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, pentru activitatile si bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare si exploatare a pietelor din municipiul Galati
HCL 33 31/01/2019 Modificarea HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfasurarii activitatilor la unele baze sportive apartinand Municipiului Galati practicate de Fundatia "Sportul Galatean"
HCL 34 31/01/2019 Aprobarea tarifelor de intrare la spectacole si a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati
HCL 35 31/01/2019 Aprobarea tarifelor de intrare la spectacole pentru Teatrul de Papusi "Gulliver" Galati
HCL 36 31/01/2019 Finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Scolii Gimnaziale nr. 28 Galati in cadrul proiectului "Dunare. Prut. Siret. Educatie Scolara."
HCL 37 31/01/2019 Aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de catre Societatea CALORGAL S.A. Galati
HCL 38 31/01/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 15, str. Dr. Alexandru Carnabel nr. 10
HCL 39 31/01/2019 Modificarea tarifelor pentru activitatile practicate de catre Serviciul Public Ecosal Galati
HCL 40 31/01/2019 Modificarea Anexei 2 la HCL 319/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achizitie si montaj instalatii de producere a energiei termice in municipiul Galati
HCL 41 31/01/2019 Modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb S.A.
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Iulie 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 03.07.2020
Numar total de vizitatori 7044394