Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrie Decembrie

Arhiva Hotarari
Nr. HCLDataTitlu Hotarare
HCL 545 12/12/2019 Modificarea HCL 414/28.08.2019 privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si a Regulamentului de functionare a comisiei
HCL 546 12/12/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 45, str. Ana Ipatescu nr. 3
HCL 547 12/12/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 19, str. V.A. Urechia nr. 20B
HCL 548 12/12/2019 Modificarea H.C.L. nr. 576/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galati - 11 amplasamente"
HCL 549 12/12/2019 Aprobarea realizarii proiectului "Regenerare urbana zona Uzina de apa nr. 1 (etapa I)" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
HCL 550 12/12/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 32, str. Marasesti nr. 4
HCL 551 12/12/2019 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati
HCL 552 12/12/2019 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Societatea Industrial Parc S.R.L
HCL 553 12/12/2019 Aprobarea programului minimal care va fi organizat si sustinut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati, in anul 2020
HCL 554 12/12/2019 Aprobarea programului minimal care va fi organizat si sustinut de Teatrul de Papusi "Gulliver" Galati, in anul 2020
HCL 555 12/12/2019 Modificarea H.C.L. 727/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Plaja Dunarea"
HCL 556 12/12/2019 Aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Galati"
HCL 557 12/12/2019 Modificarea HCL nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat si a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 558 12/12/2019 Aprobarea nivelului minim al tarifelor si taxelor practicate pentru toate activitatile si prestatiile pe care le efectueaza Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati"
HCL 559 12/12/2019 Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2020 de catre Societatea CALORGAL S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al Municipiului Galati
HCL 560 12/12/2019 Stabilirea redeventei lunare datorate, in anul 2020, de catre Societatea Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, pentru activitatile si bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare si exploatare a pietelor din municipiul Galati
HCL 561 12/12/2019 Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2020 de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru activitatile si bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galati
HCL 562 12/12/2019 Modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Transurb SA
HCL 563 12/12/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 41, Aleea Trestiilor nr. 18
HCL 564 12/12/2019 Modificarea H.C.L. 347/21.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a transportului in regim de taxi in municipiul Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 565 12/12/2019 Trecerea unor terenuri din domeniul privat in domeniul public al municipiului Galati
HCL 566 12/12/2019 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Clubul Sportiv Municipal Galati
HCL 567 12/12/2019 Modificarea si completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 568 12/12/2019 Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe aflate in concesiunea societatii TRANSURB S.A.
HCL 569 12/12/2019 Aprobarea programului minimal care va fi organizat si sustinut de Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati, in anul 2020
HCL 570 12/12/2019 Aprobarea Planului actiunilor socio-culturale, sportive si civice pentru anul 2020
HCL 571 12/12/2019 Darea in folosinta gratuita a spatiului - sala de spectacole - aflat in proprietatea publica a Municipiului Galati si administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati, catre Directia Judeteana pentru Cultura Galati
HCL 572 12/12/2019 Aprobarea Profilului Consiliului de administratie al societatii Industrial Parc S.R.L. Galati si a Profilului candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie al societatii Industrial Parc S.R.L. Galati
HCL 573 12/12/2019 Subventionarea Aliantei Romilor din Judetul Galati in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul de Sprijin Social pentru Romi, din municipiul Galati
HCL 574 12/12/2019 Subventionarea Fundatiei "Cuvantul Intrupat", in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul comunitar "La vale"
HCL 575 12/12/2019 Subventionarea Fundatiei pentru sprijinul familiilor aflate in situatie de risc social din Judetul Galati "FAMILIA", in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul de recuperare pentru victimele violentei domestice
HCL 576 12/12/2019 Subventionarea Fundatiei pentru sprijinul familiilor aflate in situatie de risc social din Judetul Galati "FAMILIA", in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate
HCL 577 12/12/2019 Subventionarea Fundatiei de Sprijin a Varstnicilor, in vederea acordarii de servicii sociale prin Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice
HCL 578 12/12/2019 Subventionarea Fundatiei de Sprijin a Varstnicilor, in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul de zi destinat persoanelor varstnice "Speranta"
HCL 579 12/12/2019 Subventionarea Arhiepiscopiei Dunarii de Jos - Parohia "Pogorarea Sfantului Duh", in vederea acordarii de servicii sociale prin Serviciul de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice si Centrul de zi destinat persoanelor varstnice "Speranta pentru varsta a III-a"
HCL 580 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Filantropice "Sfantul Antonie cel Mare", in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul multifunctional de asistenta sociala pentru copii proveniti din familii defavorizate
HCL 581 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Filantropice Crestin-Ortodoxa "Sf. Vasile cel Mare", in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul Rezidential de Fete "Sf. Vasile cel Mare"
HCL 582 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Filantropice Crestin-Ortodoxa "Sf. Vasile cel Mare", in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul Multifunctional de Servicii Sociale "Speranta"
HCL 583 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Multifunctionale Filantropice "Sf. Spiridon" Galati, in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul de zi
HCL 584 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galati, in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul de zi
HCL 585 12/12/2019 Incheierea Conventiei de parteneriat, pe anul 2020, intre Cantina de Ajutor Social Galati si Fundatia pentru sprijinul familiilor cu multi copii aflate in situatie de risc social din Judetul Galati "Familia", in vederea sustinerii Centrului de zi pentru copii aflati in dificultate
HCL 586 12/12/2019 Incheierea Conventiei de parteneriat, pe anul 2020, intre Cantina de Ajutor Social Galati si Fundatia pentru sprijinul familiilor cu multi copii aflate in situatie de risc social din Jude?ul Galati "Familia", in vederea sustinerii Centrului de recuperare pentru victimele violentei domestice
HCL 587 12/12/2019 Completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare
HCL 588 12/12/2019 Modificarea H.C.L. nr.397/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - corp Utilitati"
HCL 589 12/12/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare 3 locuri de joaca Micro 38 - bl. B3, B4, Micro 39C - bl. G-A9, Micro 39A - bl. W2-W3, in municipiul Galati"
1 2 > >>
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Septembrie 2019
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 18.09.2020
Numar total de vizitatori 7104732