Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunie IulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie

Arhiva Hotarari
Nr. HCLDataTitlu Hotarare
HCL 327 18/07/2019 Majorarea capitalului social al Societatii Transurb S.A. Galati
HCL 328 18/07/2019 Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000,00 lei
HCL 329 18/07/2019 Aprobarea proiectului de contract de credit intre municipiul Galati si Banca de Export Import a Romaniei EximBank S.A.
HCL 330 18/07/2019 Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 84.918.395,65 lei, in vederea refinantarii imprumuturilor contractate de la BRD - Groupe Societe Generale S.A. si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
HCL 331 18/07/2019 Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2019
HCL 332 31/07/2019 Aprobarea intelegerii de cooperare intre Municipiul Galati si orasul Fresno, Comitatul Fresno din Statele Unite ale Americii
HCL 333 31/07/2019 Aprobarea contului de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2019 - trimestrul II
HCL 334 31/07/2019 Modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb SA
HCL 335 31/07/2019 Aprobarea Raportului trimestrial cu privire la stadiul realizarii masurilor/actiunilor din Planul de calitate a aerului in municipiul Galati pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022
HCL 336 31/07/2019 Aprobarea caietului de obiective in vederea incredintarii managementului la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati pentru perioada 2019-2023 si stabilirea termenului de depunere a proiectului de management
HCL 337 31/07/2019 Schimbarea sediului social al Societatii TRANSURB S.A. Galati
HCL 338 31/07/2019 Modificarea H.C.L. nr. 546/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia - Corp scoala"
HCL 339 31/07/2019 Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul municipiului Galati
HCL 340 31/07/2019 Modificarea HCL 191/24.04.2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare - cadru incheiat cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului de bunuri
HCL 341 31/07/2019 Completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora
HCL 342 31/07/2019 Preluarea, din concesiunea Societatii Calorgal S.A. Galati, in administrarea Consiliului Local Galati, a unui spatiu cu alta destinatie, precum si a terenului aferent
HCL 343 31/07/2019 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare functiune UTR 11 din zona locuinte individuale - Traian in zona servicii publice si depozitare
HCL 344 31/07/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 23, str. Pictor Iosif Iser nr. 6D
HCL 345 31/07/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 34, str. Oradea, nr. 9
HCL 346 31/07/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 26, str. Cristofor Columb nr. 93
HCL 347 31/07/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Salcamilor nr. 9
HCL 348 31/07/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 10, str. Tudor Vladimirescu nr. 266
HCL 349 31/07/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 37, str. Drumul de Centura nr. 108
HCL 350 31/07/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 23, str. Nicolae Deleanu nr. 22D
HCL 351 31/07/2019 Dezmembrarea in 2 loturi a terenului, in suprafata de 182 mp, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Brailei nr. 157A, aferent bl. A6-A7
HCL 352 31/07/2019 Dezmembrarea in 2 loturi a terenului, in suprafata de 9975 mp, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe B-dul Marea Unire nr. 1
HCL 353 31/07/2019 Dezmembrarea in 2 loturi a terenului, in suprafata de 1560 mp, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe Gheorghe Doja nr. 2, aferent bl. 5A
HCL 354 31/07/2019 Modificarea HCL 347/21.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si executare a transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere in municipiul Galati
HCL 355 31/07/2019 Modificarea H.C.L. 114/28.03.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al judetului Galati in domeniul public al municipiului Galati a unei parti din imobilul "Cantina", situat in Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25
HCL 356 31/07/2019 Completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin contract de delegare catre Societatea Apa Canal S.A. Galati, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 357 31/07/2019 Completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 358 31/07/2019 Trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati
HCL 359 31/07/2019 Aprobarea organigramei si statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati
HCL 360 31/07/2019 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati
HCL 361 31/07/2019 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati
HCL 362 31/07/2019 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati
HCL 363 31/07/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare imobil str. Tecuci nr. 116"
HCL 364 31/07/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - Corp D - Utilitati"
HCL 365 31/07/2019 Aprobarea preluarii de catre Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati a Centrului Multifunctional de Recuperare "KIDS" Galati
HCL 366 31/07/2019 Concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe Str. Mioritei nr. 45
HCL 367 31/07/2019 Concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe Str. Spaniola nr. 2
HCL 368 31/07/2019 Concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe Str. Tecuci, nr. 159
HCL 369 31/07/2019 Concesionarea terenului, in suprafata de 10 mp., intravilan, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe str. Traian Vuia nr. 23 S9
HCL 370 31/07/2019 Acceptarea promisiunii unilaterale de donatie a lotului 1/2, in suprafata de 138 m.p., situat pe strada Morilor nr. 147-149
HCL 371 31/07/2019 Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, in suprafata totala de 135,28 mp - proprietate publica a Municipiului Galati
1 2 > >>
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Noiembrie 2019
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 20.11.2019
Numar total de vizitatori 6648931