Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 5
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Ianuarie FebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie

Arhiva Hotarari
Nr. HCLDataTitlu Hotarare
HCL 39 20/02/2020 Incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Alexandru-Gabriel Serban
HCL 40 20/02/2020 Incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Angela-Stela Ivan
HCL 41 20/02/2020 Validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristina-Mihaela Matei
HCL 42 20/02/2020 Validarea mandatului de consilier local al domnului Catalin-Andrei Mihailescu
HCL 43 20/02/2020 Modificarea si completarea H.C.L. nr. 433/26.11.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in zonele publice din municipiul Galati
HCL 44 20/02/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Magnoliei nr. 20
HCL 45 20/02/2020 Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi executate de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevazute de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2020
HCL 46 20/02/2020 Aprobarea Planului Anual de Actiune privind Serviciile Sociale administrate si finantate de la bugetul local al municipiului Galati, pentru anul 2020
HCL 47 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 55/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere stabilita pentru beneficiarii Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati si sustinatorii legali ai acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 48 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere stabilite pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati si sustinatorii legali ai acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 49 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere stabilite pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice "Sf. Spiridon" Galati si sustinatorii legali ai acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 50 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere stabilite pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea si sustinatorii legali ai acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 51 20/02/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 31, str. Ing. Anghel Saligny nr. 25
HCL 52 20/02/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 29, Tiglina II, str. Constructorilor nr. 18C
HCL 53 20/02/2020 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Galati
HCL 54 20/02/2020 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Galati pentru anul 2020
HCL 55 20/02/2020 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galati, pentru anul 2020
HCL 56 20/02/2020 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, pentru anul 2020
HCL 57 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 14/25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare Piateta aferenta Policlinicii cu plata"
HCL 58 20/02/2020 Completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin contract de delegare catre Societatea Apa Canal S.A. Galati, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 59 20/02/2020 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Clubul Sportiv Municipal Galati
HCL 60 20/02/2020 Aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de catre Societatea CALORGAL S.A. Galati
HCL 61 20/02/2020 Aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din Municipiul Galati
HCL 62 20/02/2020 Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata totala de 955,67 mp - proprietate publica a municipiului Galati
HCL 63 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 447/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice si reabilitare termica Cresa nr. 1"
HCL 64 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice si reabilitare termica Cresa nr. 36"
HCL 65 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 272/24.04.2018 privind constituirea Comisiei de Aviz Comun
HCL 66 20/02/2020 Aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati"
HCL 67 20/02/2020 Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte G2, Str.Constructorilor nr. 10, G3, Str. Constructorilor nr. 16 si C6C, Str. G-ral Dragalina nr. 6 din municipiul Galati"
HCL 68 20/02/2020 Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte SD9C, SC 1 si 2, Str. Siderurgistilor nr. 23 - Siderurgistilor Vest, D, str. Domneasca nr. 15 - Centru si A5 tronson 6, str. Brailei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galati"
HCL 69 20/02/2020 Trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati
HCL 70 20/02/2020 Trecerea unui bun imobil - teren, situat in Galati, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in domeniul public al Judetului Galati si in administrarea Scolii Gimnaziale Speciale "Constantin Pufan" Galati
HCL 71 20/02/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "RK imobil sectia 3 Politie, bloc G1"
HCL 72 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 7/29.01.2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Sala Sporturilor - Masuri suplimentare privind securitatea la incendiu"
HCL 73 20/02/2020 Desfasurarea concursului "Galati, orasul meu, orasul nostru!" intre asociatiile de proprietari/locatari din municipiul Galati ce au incheiat Conventia privind intretinerea spatiilor verzi cu Municipiul Galati
HCL 74 20/02/2020 Aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun realizat cu mijloacele de transport ale Societatii Transurb S.A. Galati
HCL 75 20/02/2020 Modificarea H.C.L. nr. 2/14.01.2020 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galati"
HCL 76 20/02/2020 Modificarea HCL 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 77 20/02/2020 Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pentru anul 2020
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Noiembrie 2020
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


   
Site actualizat in data de : 26.11.2020
Numar total de vizitatori 7153775