Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
IanuarieFebruarie MartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie

Arhiva Hotarari
Nr. HCLDataTitlu Hotarare
HCL 78 24/03/2020 Stabilirea Procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Galati, in situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate
HCL 79 26/03/2020 Infiintarea Consortiului scolar intre Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galati si Scoala Gimnaziala nr. 1 Brahasesti
HCL 80 26/03/2020 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Industrial Parc S.R.L. Galati pentru anul 2020
HCL 81 26/03/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 35
HCL 82 26/03/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 19, Str. Simon Ajarescu nr. 12
HCL 83 26/03/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Str. Arcasilor nr. 34G
HCL 84 26/03/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 3, Str. Pictor Iosif Iser nr. 17B
HCL 85 26/03/2020 Transmiterea in administrarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati a spatiului cu alta destinatie - SC 63
HCL 86 26/03/2020 Modificarea HCL nr. 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Caietului de sarcini si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare si exploatare a parcarilor cu plata din Municipiul Galati
HCL 87 26/03/2020 Aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati culturale nonprofit, de interes gen
HCL 88 26/03/2020 Aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de dezvoltare a comunitatii locale, nonprofit, de interes general
HCL 89 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reparatii capitale la retele si instalatii de apa rece, apa calda, agent termic si utilaje producere apa calda menajera la Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna"
HCL 90 26/03/2020 Trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati
HCL 91 26/03/2020 Dezmembrarea in 3 loturi a terenului proprietatea municipiului Galati, in suprafata de 13327 mp, situat in Galati, Bd. Galati nr. 3-E
HCL 92 26/03/2020 Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata totala de 447,12 mp - proprietate publica a municipiului Galati
HCL 93 26/03/2020 Completarea HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare
HCL 94 26/03/2020 Completarea HCL nr. 342/31.07.2019 privind preluarea din concesiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unui spatiu cu alta destinatie, precum si a terenului aferent
HCL 95 26/03/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 23, Str. Nicolae Deleanu nr. 22C
HCL 96 26/03/2020 Aprobarea preluarii de la Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati a unui bun apartinand domeniului privat al municipiului Galati
HCL 97 26/03/2020 Completarea H.C.L. nr. 442/20.12.2002 privind aprobarea listelor cu spatii comerciale si de prestari servicii, proprietatea privata a statului aflate in administrarea Consiliului Local Galati care urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 98 26/03/2020 Aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati
HCL 99 26/03/2020 Acordul Consiliului Local al municipiului Galati pentru organizarea Programului "Scoala dupa scoala" in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 9 Galati - structura Scolii Gimnaziale nr. 5 Galati
HCL 100 26/03/2020 Modificarea H.C.L. nr. 112/28.03.2019 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor spatii aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati
HCL 101 26/03/2020 Completarea HCL nr. 137/28.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati
HCL 102 26/03/2020 Alipirea a doua terenuri in suprafata de 374 mp si 416 mp, proprietate privata a municipiului Galati, situate in Galati, Str. Portului nr. 8 - S1, respectiv Str. Portului nr. 8 - S2
HCL 103 26/03/2020 Dezmembrarea in doua loturi a unui teren - proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 45592 mp, situat in Galati, str. Traian nr. 254
HCL 104 26/03/2020 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al societatii Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati
HCL 105 26/03/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 8, Bd. George Cosbuc nr. 214
HCL 106 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare retele secundare de transport agent termic si puncte termice transformate in centrale de cvartal in municipiul Galati"
HCL 107 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc K7, sc.1, 3, 4, str. V. Valcovici, nr. 10, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr. 575, Municipiul Galari"
HCL 108 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc J7, sc. 1, 2, 3, str. V. Valcovici, nr. 8, aferent Asociatiei de proprietari nr. 575, Municipiul Galati"
HCL 109 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc D1, sc. 1, 2, str. Furnalistilor nr. 4, aferent Asociatiei de proprietari nr. 502, Municipiul Galati"
HCL 110 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunarea nr. 90, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr. 561, Municipiul Galati
HCL 111 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc G13, sc. 3, Str. Victor Valcovici nr. 1, aferent Asociatiei de proprietari nr. 553, Municipiul Galati"
HCL 112 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3 Bulevardul Galati nr. 7, Micro 21, aferent Asociatiei de proprietari nr. 531, Municipiul Galati"
HCL 113 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc I2, str. Siderurgistilor nr. 20, aferent Asociatiei de proprietari nr. 262, Municipiul Galati"
HCL 114 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc M1, b-dul .George Cosbuc nr. 3, Tiglina II, aferent Asociatiei de proprietari nr. 252 bis, Municipiul Galati"
HCL 115 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc SD5A1, str. Siderurgistilor nr. 29, aferent Asociatiei de proprietari nr. 320, Municipiul Galati"
HCL 116 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc D11, sc.1, 2, 3, 4 aferent asociatiei de proprietari nr. 560, Municipiul Galati"
HCL 117 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc S2, aferent asociatiei de proprietari nr. 395, Municipiul Galati"
HCL 118 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc H3, aferent asociatiei de proprietari nr. 266, Municipiul Galati"
HCL 119 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc A1, Str. Teleajen nr. 9, Micro 16, aferent Asociatiei de proprietari nr. 317, Municipiul Galati"
HCL 120 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc G3, str. Rosiori nr. 14 Mazepa l, aferent asociatiei de proprietari nr. 157 bis, Municipiul Galati"
HCL 121 26/03/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc Fraternitatii, Str. Fraternitatii nr. 4 Centru, aferent Asociatiei de proprietari nr. 845, Municipiul Galati"
HCL 122 26/03/2020 Modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb SA
1 2 > >>
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Noiembrie 2020
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


   
Site actualizat in data de : 24.11.2020
Numar total de vizitatori 7151711