Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunie IulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie

Arhiva Hotarari
Nr. HCLDataTitlu Hotarare
HCL 282 14/07/2020 Predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot "Sala de sport scolara, Scoala Gimnaziala nr. 29", str. Strungarilor nr. 7A, municipiul Galati, judetul Galati
HCL 283 14/07/2020 Predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot "Sala de educatie fizica scolara, Scoala Gimnaziala nr. 22, str. Zidarilor nr. 5, LOT 1, municipiul Galati, judetul Galati
HCL 284 14/07/2020 Predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot "Construire Baza Sportiva Tip II, Scoala Gimnaziala "Constantin Gheorghe Marinescu", str. Regiment 11 Siret nr. 41 A, municipiul Galati, judetul Galati
HCL 285 14/07/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brailei intre Inelul de Rocada (inclusiv Inelul de Rocada) si bulevardul George Cosbuc, strada Navelor si bulevardul Otelarilor intre strada Brailei si bulevardul Galati"
HCL 286 14/07/2020 Aprobarea realizarii proiectului "Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brailei intre Inelul de Rocada (inclusiv Inelul de Rocada) si bulevardul George Cosbuc, strada Navelor si bulevardul Otelarilor intre strada Brailei si bulevardul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect
HCL 287 14/07/2020 Rectificarea bugetului imprumuturilor interne al Municipiului Galati pe anul 2020
HCL 288 30/07/2020 Transmiterea in folosinta gratuita catre Parohia "Sfantul Dumitru", a unui teren, in suprafata de 2790 mp, situat in Galati, Micro 3 9B, b-dul. Traian Vuia, nr. 14A, proprietate privata a municipiului Galati
HCL 289 30/07/2020 Modificarea si completarea H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor in baza carora se repartizeaza locuintele aflate in administrarea Consiliului local Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 290 30/07/2020 Schimbarea destinatiei imobilului, situat in Galati, Bulevardul Dunarea nr. 44, Bl.B7, ap.39, parter, din spatiu de invatamant in sediu necesar desfasurarii activitatii Politiei Locale Galati
HCL 291 30/07/2020 Transmiterea in administrarea Liceului Tehnologic "Aurel Vlaicu" a unei parti din imobilul Cantina, situat in Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25
HCL 292 30/07/2020 Schimbarea destinatiei unei parti din imobilul situat in Galati, Str. 1 Decembrie nr. 25, corp C1, parter, din spatiu de invatamant in sediu necesar desfasurarii activitatii Politiei Locale Galati
HCL 293 30/07/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Arcasilor nr. 5G
HCL 294 30/07/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 45, str. Dogariei nr. 62
HCL 295 30/07/2020 Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Galati
HCL 296 30/07/2020 Modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Transurb S.A.
HCL 297 30/07/2020 Aprobarea Raportului trimestrial cu privire la stadiul realizarii masurilor/actiunilor din Planul de calitate a aerului in municipiul Galati pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022
HCL 298 30/07/2020 Transmiterea in folosinta gratuita catre Parohia "Sfintii Daniil Sihastrul si Ioan Iacob Hozevitul", a unei parti din imobilul SC 104, situat in municipiul Galati, str. Ionel Fernic nr. 39A, proprietate publica a municipiului Galati
HCL 299 30/07/2020 Finantarea din bugetul local al municipiului Galati, a cheltuielilor pentru participarea Liceului Teoretic "Emil Racovita" - Galati in cadrul proiectului "Competente reale prin stagii de practica pentru o economie inovativa"
HCL 300 30/07/2020 Finantarea, din bugetul local al municipiului Galati, a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic "Carol I" - Galati in cadrul proiectului "TehnoStagiu - program competitiv de invatare la locul de munca pentru elevi"
HCL 301 30/07/2020 Finantarea, din bugetul local al municipiului Galati, a cheltuielilor pentru participarea Liceului de Turism si Alimentatie "Dumitru Motoc" - Galati in cadrul proiectului "CBC-FeRoM - Innovative learning and collaborative methods in the field of education at bilateral level in Romania and Republic of Moldova"
HCL 302 30/07/2020 Finantarea, din bugetul local al municipiului Galati, a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Economic "Virgil Madgearu" - Galati in cadrul proiectului "PRACTIC - Pregatire practica adaptata pietei muncii"
HCL 303 30/07/2020 Solicitarea transmiterii imobilului 3006, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului local Galati
HCL 304 30/07/2020 Modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 305 30/07/2020 Completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin contract de delegare catre Societatea Apa Canal SA Galati, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 306 30/07/2020 Modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat si sustinut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati, in anul 2020
HCL 307 30/07/2020 Aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galati
HCL 308 30/07/2020 Dezmembrarea in doua loturi a unui teren, in suprafata de 465 mp, situat in Galati, str. Banatului, nr. 22, proprietate privata a municipiului Galati
HCL 309 30/07/2020 Dezmembrarea in doua loturi a unui teren, in suprafata de 59 mp, situat in Galati, str. Ionel Fernic nr. 22A-S5, proprietate privata a municipiului Galati
HCL 310 30/07/2020 Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2020 - trimestrul II
HCL 311 30/07/2020 Modificarea si completarea HCL nr. 334/30.05.2018 privind infiintarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galati", cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 312 30/07/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 8
HCL 313 30/07/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 139
HCL 314 30/07/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 32, str. Ripei nr. 5
HCL 315 30/07/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Cetatianu Ioan nr. 3M
HCL 316 30/07/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Arcasilor nr. 34L
HCL 317 30/07/2020 Transmiterea imobilului constituit din teren si constructie situate in Galati, str. Brailei nr. 204, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati in administrarea Colegiului National "Alexandru Ioan Cuza"
HCL 318 30/07/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare str. Armata Poporului, zona aferenta parcarii bloc R5"
HCL 319 30/07/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14, str. Crizantemelor nr. 2D
HCL 320 30/07/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 40, str. Brailei nr. 233
HCL 321 30/07/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc A5, sc. 7, str. Brailei nr. 205, aferent Asociatiei de proprietari nr. 524, Municipiul Galati
HCL 322 30/07/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6, aferent Asociatiei de proprietari nr. 188, Municipiul Galati"
HCL 323 30/07/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc G4, str. Brailei nr. 254, aferent Asociatiei de proprietari nr. 383, Municipiul Galati
HCL 324 30/07/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc G9, Str. Brailei nr. 260, aferent Asociatiei de proprietari nr. 360, Municipiul Galati"
HCL 325 30/07/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc G11, Str. Brailei nr. 262, aferent Asociatiei de proprietari nr. 381 bis, Municipiul Galati"
HCL 326 30/07/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc PR6, sc. 1, Bd. Dunarea nr. 86, aferent Asociatiei de proprietari nr. 570, Municipiul Galati"
1 2 > >>
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Noiembrie 2020
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


   
Site actualizat in data de : 26.11.2020
Numar total de vizitatori 7153770