Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 5
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare


Ultimele hotarari adaugate
Nr. HCLDataDescriere Hotarare
HCL 38 30/01/2020 Modificarea si completarea H.C.L. nr. 490/31.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati"
HCL 37 30/01/2020 Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, in suprafata de 165,78 mp, proprietate publica a municipiului Galati
HCL 36 30/01/2020 Aprobarea Studiului pentru valorificarea urbanistica a elementelor de patrimoniu din municipiul Galati
HCL 35 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 12, avand ca limite: delimitat la nord-vest de str. Radu Negru, la sud-est de str. Afinului, la sud-vest de str. Stiintei, la nord-est de str. Domneasca, generat de imobilele situate in str. Domneasca nr. 191A si 191B
HCL 34 30/01/2020 Dezmembrarea in doua loturi a terenului proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 36229 mp, situat in Galati, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25
HCL 33 30/01/2020 Stabilirea unor masuri privind modalitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje
HCL 32 30/01/2020 Modificarea si completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 31 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Traian nr. 433
HCL 30 30/01/2020 Trecerea unor terenuri din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati
HCL 29 30/01/2020 Aprobarea Raportului anual - 2019 cu privire la stadiul realizarii masurilor/actiunilor din Planul de calitate a aerului in municipiul Galati pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022
HCL 28 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 34, str. Bahluiului nr. 2A
HCL 27 30/01/2020 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Societatea Gospodarire Urbana SRL
HCL 26 30/01/2020 Trecerea imobilului - teren, in suprafata de 1.479,00 mp, situat in municipiul Galati, strada Basarabiei nr. 45 A, din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al statului
HCL 25 30/01/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare si Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 16 - Corp C1"
HCL 24 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 144
HCL 23 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 45, str. George Enescu nr. 15A
HCL 22 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Arcasilor nr. 92A
HCL 21 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 32, str. Marasesti nr. 12
HCL 20 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Arcasilor nr. 78R
HCL 19 30/01/2020 Aprobarea achizitionarii de catre Teatrul Dramatic Fani Tardini Galati a unor servicii de asistenta si reprezentare juridica prin avocat
HCL 18 30/01/2020 Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata totala de 760,60 mp - proprietate publica a municipiului Galati
HCL 17 30/01/2020 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Medico-Social Pechea
HCL 16 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918, colt cu str. Tecuci (bloc S6B sc 1 si 2, bloc S6C), in vederea extinderii spatiilor comerciale astfel incat sa formeze un ansamblu unitar in zona delimitata: la nord de strada Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de strada 1 Decembrie 1918 si la est si la sud de aleea de acces
HCL 15 30/01/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr. 18"
HCL 14 30/01/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24 in vederea infiintarii unei crese"
HCL 13 30/01/2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbana si reparatii sistem rutier-cartierele: Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 1 - Micro 39B"
HCL 12 30/01/2020 Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Galati pentru anul scolar 2020-2021
HCL 11 30/01/2020 Modificarea H.C.L. 316/26.06.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare si a Caietului de sarcini pe activitati al serviciului de salubrizare
HCL 10 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Arcasilor, nr. 50R
HCL 9 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Arcasilor nr. 50P
HCL 8 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 31, str. Casin nr. 25
HCL 7 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Vinatori nr. 42
HCL 6 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 34, str. Frunzei nr. 24
HCL 5 30/01/2020 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu nr. 4
HCL 4 14/01/2020 Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret, nr. 27/35/29/31 din Municipiul Galati"
HCL 3 14/01/2020 Modificarea HCL nr. 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoe-conomici pentru obiectivul "Regenerare urbana zona Uzina de Apa nr. 1 - Etapa I"
HCL 2 14/01/2020 Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galati"
HCL 1 14/01/2020 Modificarea H.C.L. nr. 551/12.12.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati
HCL 603 12/12/2019 Alegerea presedintelui de sedinta
HCL 602 12/12/2019 Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2019
HCL 601 12/12/2019 Suspendarea aplicarii H.C.L. nr. 586/25.10.2018 privind aprobarea tarifului de utilizare a toaletelor publice modulare racordate la retelele de utilitati, din municipiul Galati
HCL 600 12/12/2019 Modificarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 599 12/12/2019 Modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 598 12/12/2019 Modificarea H.C.L. nr. 215/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Siderurgistilor si str. 1 Decembrie 1918", cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 597 12/12/2019 Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galati
HCL 596 12/12/2019 Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2019 - trimestrul IV
HCL 595 12/12/2019 Modificarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 594 12/12/2019 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019, al societatii Industrial Parc S.R.L. Galati
HCL 593 12/12/2019 Aprobarea participarii in proiectul Urb-En Pact - Urban Energy Pact, cod 5864, cat si asigurarea fondurilor necesare implementarii acestuia
HCL 592 12/12/2019 Aprobarea participarii in proiectul "BLUACT - BLUegrowth cities in ACTion" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
HCL 591 12/12/2019 Modificarea H.C.L. nr. 457/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare strada Brailei intre strada Rosiori si Potcoava de aur"
HCL 590 12/12/2019 Modificarea H.C.L. nr. 233/30.05.2019 privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole si a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati
HCL 589 12/12/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare 3 locuri de joaca Micro 38 - bl. B3, B4, Micro 39C - bl. G-A9, Micro 39A - bl. W2-W3, in municipiul Galati"
HCL 588 12/12/2019 Modificarea H.C.L. nr.397/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - corp Utilitati"
HCL 587 12/12/2019 Completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare
HCL 586 12/12/2019 Incheierea Conventiei de parteneriat, pe anul 2020, intre Cantina de Ajutor Social Galati si Fundatia pentru sprijinul familiilor cu multi copii aflate in situatie de risc social din Jude?ul Galati "Familia", in vederea sustinerii Centrului de recuperare pentru victimele violentei domestice
HCL 585 12/12/2019 Incheierea Conventiei de parteneriat, pe anul 2020, intre Cantina de Ajutor Social Galati si Fundatia pentru sprijinul familiilor cu multi copii aflate in situatie de risc social din Judetul Galati "Familia", in vederea sustinerii Centrului de zi pentru copii aflati in dificultate
HCL 584 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galati, in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul de zi
HCL 583 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Multifunctionale Filantropice "Sf. Spiridon" Galati, in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul de zi
HCL 582 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Filantropice Crestin-Ortodoxa "Sf. Vasile cel Mare", in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul Multifunctional de Servicii Sociale "Speranta"
HCL 581 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Filantropice Crestin-Ortodoxa "Sf. Vasile cel Mare", in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul Rezidential de Fete "Sf. Vasile cel Mare"
HCL 580 12/12/2019 Subventionarea Asociatiei Filantropice "Sfantul Antonie cel Mare", in vederea acordarii de servicii sociale prin Centrul multifunctional de asistenta sociala pentru copii proveniti din familii defavorizate
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Februarie 2020
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 25.02.2020
Numar total de vizitatori 6818356