Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare


Ultimele hotarari adaugate
Nr. HCLDataDescriere Hotarare
HCL 445 26/09/2019 Alegerea presedintelui de sedinta
HCL 444 26/09/2019 Aprobarea componentei nominale a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs, a secretariatelor acestor comisii, precum si aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati
HCL 443 26/09/2019 Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2019
HCL 442 26/09/2019 Aprobarea achizitionarii de catre Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati a unor servicii de asistenta si reprezentare juridica prin avocat
HCL 441 26/09/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 26, str. G-ral Alexandru Cernat nr. 80
HCL 440 26/09/2019 Acoperirea partiala a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie, in sistem centralizat, din municipiul Galati
HCL 439 26/09/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare si modernizare puncte colectare deseuri"
HCL 438 26/09/2019 Modificarea H.C.L. 10/31.01.2019 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Galati pentru anul scolar 2019-2020, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 437 26/09/2019 Asocierea Municipiului Galati cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos Galati
HCL 436 26/09/2019 Asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in rezerva si in retragere - Filiala Judeteana Galati "General Eremia Grigorescu"
HCL 435 26/09/2019 Aprobarea structurii organizatorice, a organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii "Sf. Ioan" Galati
HCL 434 26/09/2019 Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati
HCL 433 26/09/2019 Aprobarea rezultatului evaluarii managementului Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati, pentru activitatea managerului din anul 2018
HCL 432 26/09/2019 Concesionarea prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Movilei nr. 78
HCL 431 26/09/2019 Trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati
HCL 430 26/09/2019 Modificarea si completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 429 26/09/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Traian nr. 490D
HCL 428 26/09/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Traian nr. 490C
HCL 427 26/09/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 45, str. Salistei nr. 8
HCL 426 26/09/2019 Schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati, Bulevardul Dunarea nr. 20, bl. C5, ap. 39, din spatiu de invatamant, in spatiu la dispozitia Consiliului Local al municipiului Galati
HCL 425 26/09/2019 Completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare
HCL 424 26/09/2019 Darea in administrarea Teatrului de Papusi "Gulliver" Galati a doua apartamente, proprietate a municipiului Galati
HCL 423 26/09/2019 Aprobarea Masterplanului privind reteaua de spatii publice din municipiul Galati
HCL 422 26/09/2019 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41
HCL 421 26/09/2019 Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe aflate in concesiunea societatii TRANSURB S.A.
HCL 420 26/09/2019 Dezmembrarea in 2 loturi a unui teren, in suprafata de 2572 mp, proprietate a municipiului Galati, situat pe str. Traian nr. 390
HCL 419 26/09/2019 Asocierea Municipiului Galati cu Uniunea Scriitorilor din Romania
HCL 418 26/09/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Arcasilor nr. 90A
HCL 417 26/09/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Platanilor nr. 38
HCL 416 26/09/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 41, Soseaua Smardan nr. 4
HCL 415 26/09/2019 Aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administratori de condominii
HCL 414 28/08/2019 Aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si a Regulamentului de functionare a comisiei
HCL 413 28/08/2019 Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2019
HCL 412 28/08/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reamenajare inel de rocada"
HCL 411 28/08/2019 Aprobarea realizarii proiectului "Gradinita cu 8 sali de grupa nr. 40 cu program normal, Tiglina II din Municipiul Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia
HCL 410 28/08/2019 Aprobarea Actului aditional-cadru nr. 1 la Protocolul de colaborare-cadru pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul municipal, in municipiul Galati
HCL 409 28/08/2019 Aprobarea contributiei anuale pentru Fundatia Sportul Galatean
HCL 408 28/08/2019 Inchirierea, prin licitatie publica, a terenului situat in extravilanul comunei Vadeni, Judetul Braila
HCL 407 28/08/2019 Asocierea Municipiului Galati cu Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
HCL 406 28/08/2019 Modificarea HCL nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului actiunilor socio-culturale, sportive si civice pentru anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 405 28/08/2019 Concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe Str. Vasile Lupu nr. 7
HCL 404 28/08/2019 Concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe Str. Nicolae Labis nr. 14A
HCL 403 28/08/2019 Concesionarea unui teren, in suprafata de 72 mp, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 S2
HCL 402 28/08/2019 Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe aflate in concesiunea societatii APA CANAL S.A.
HCL 401 28/08/2019 Trecerea unor terenuri din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati
HCL 400 28/08/2019 Modificarea si completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 399 28/08/2019 Dezmembrarea in 2 loturi a unui teren, in suprafata de 31427 mp, proprietate a municipiului Galati, situat pe str. Dr. Constantin Levaditti nr. 18
HCL 398 28/08/2019 Aprobarea tipurilor de servicii sociale si a categoriilor de cheltuieli pentru care se acorda subventii din bugetul local asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, incepand cu anul 2020
HCL 397 28/08/2019 Aprobarea Regulamentului privind organizarea si func?ionarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati
HCL 396 28/08/2019 Dezmembrarea in 3 loturi a unui teren, in suprafata de 1105 mp, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe Str. Cristofor Columb nr. 34B
HCL 395 28/08/2019 Dezmembrarea in 2 loturi a unui teren, in suprafata de 71.764 mp, proprietate a municipiului Galati, situat in extravilanul municipiului Galati, Tarlaua 130-131, Parcelele 458, 465
HCL 394 28/08/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 31, str. Namoloasa nr. 2
HCL 393 28/08/2019 Aprobarea ajutorului de urgenta constand in lemne de foc pentru sezonul rece 2019 - 2020
HCL 392 28/08/2019 Aprobarea realizarii proiectului "Reabilitarea Colegiului Tehnic Traian Vuia - Corp Scoala Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia
HCL 391 28/08/2019 Aprobarea realizarii proiectului "Reabilitarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia
HCL 390 28/08/2019 Aprobarea realizarii proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie - Buna Vestire si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia"
HCL 389 28/08/2019 Transmiterea in folosinta gratuita a spatiilor - Sala de spectacole, Sala Studio si foaier - aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini", catre Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Galati
HCL 388 28/08/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 32, str. Armata Poporului nr. 81
HCL 387 28/08/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 15, str. Eroilor nr. 33
HCL 386 28/08/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 5, Traian Nord, str. Tunelului, nr. 45B
HCL 385 28/08/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 37, str. Drumul de Centura nr. 98J
HCL 384 28/08/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare bloc Pexco - Galati"
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Octombrie 2019
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 16.10.2019
Numar total de vizitatori 6578278