Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare


Ultimele hotarari adaugate
Nr. HCLDataDescriere Hotarare
HCL 544 21/11/2019 Acordarea titlului "Cetatean de Onoare al Municipiului Galati" domnului prof. dr. ing. Catalin Fetecau
HCL 543 21/11/2019 Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" Fundatiei Comunitare Galati
HCL 542 21/11/2019 Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" domnului Andrei-Marian Stoian
HCL 541 21/11/2019 Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" doamnei Stefania Tristiana Cojocaru
HCL 540 21/11/2019 Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" doamnei Agriela Monica Maciuceanu
HCL 539 21/11/2019 Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" elevei Daria Teodora Harabor
HCL 538 21/11/2019 Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" societatii Santierul Naval Damen Galati S.A.
HCL 537 21/11/2019 Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" Centrului de Zi Galati din cadrul Fundatiei Inima de Copil
HCL 536 21/11/2019 Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" domnului prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Birsan
HCL 535 21/11/2019 Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" societatii ALITEC SOLUTION SRL Galati
HCL 534 21/11/2019 Modificarea HCL nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 533 21/11/2019 Solicitarea transmiterii imobilului "Zona pietonala Biserica Greaca", din domeniul public al judetului Galati si din administrarea Consiliului Judetului Galati in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati, in vederea amenajarii unui spatiu public
HCL 532 21/11/2019 Aprobarea achizitionarii de catre Societatea Gospod?rire Urbana S.R.L. a unor servicii de asistenta si reprezentare juridica prin avocat
HCL 531 21/11/2019 Dezmembrarea in 3 loturi a terenului proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 283 mp, situat pe str. Otelarilor nr. 13A
HCL 530 21/11/2019 Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, in suprafata de 50,40 mp, proprietate publica a municipiului Galati
HCL 529 21/11/2019 Apartamentarea constructiei C7 - cantina din incinta Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu, situata in Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25 in 11 unitati individuale
HCL 528 21/11/2019 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Transurb S.A. Galati pe anul 2019
HCL 527 21/11/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 31, B-dul Dunarea nr. 96B
HCL 526 21/11/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 35, str. Oltului nr. 11G
HCL 525 21/11/2019 Atribuirea numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora pentru desfasurarea transportului de persoane in regim taxi in municipiul Galati
HCL 524 21/11/2019 Modificarea H.C.L. 345/21.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare locuri de joaca in municipiul Galati"
HCL 523 21/11/2019 Modificarea H.C.L. nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 522 21/11/2019 Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, in suprafata de 90 mp, proprietate publica a municipiului Galati
HCL 521 21/11/2019 Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2019
HCL 520 21/11/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Poligon subteran de tragere"
HCL 519 21/11/2019 Completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare
HCL 518 21/11/2019 Aprobarea realizarii proiectului "Statii Reincarcare Autovehicule Electrice" in municipiul Galati si a cheltuielilor legate de proiect
HCL 517 21/11/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Statii Reincarcare Autovehicule Electrice"
HCL 516 21/11/2019 Trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati
HCL 515 21/11/2019 Modificarea H.C.L. 10/31.01.2019 privind organizarea retelei ?colare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Gala?i pentru anul scolar 2019-2020, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 514 21/11/2019 Modificarea HCL nr. 454/22.10.2019 privind aprobarea realizarii proiectului "Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala Gheorghe Munteanu" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
HCL 513 21/11/2019 Modificarea HCL nr. 453/22.10.2019 privind aprobarea realizarii proiectului "Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala nr. 17" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
HCL 512 21/11/2019 Modificarea HCL nr. 452/22.10.2019 privind aprobarea realizarii proiectului "Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic Anghel Saligny Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
HCL 511 21/11/2019 Modificarea HCL nr. 451/22.10.2019 privind aprobarea realizarii proiectului "Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic Dunarea Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
HCL 510 21/11/2019 Modificarea H.C.L. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Barbosi", cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 509 21/11/2019 Modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb SA
HCL 508 21/11/2019 Modificarea si completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 507 21/11/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Vanatori nr. 4
HCL 506 21/11/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 33, str. Cosminului nr. 112
HCL 505 21/11/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 5, str. Crangului nr. 48
HCL 504 21/11/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 33, str. Brasov nr. 82
HCL 503 21/11/2019 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Strada Dr. Constantin Levaditti nr. 18
HCL 502 21/11/2019 Modificarea H.C.L. nr. 245/30.05.2019 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a spatiilor - sala de spectacole, foaier si gradina Leonard - aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Teatrului National de Opera si Opereta Nae Leonard" Galati, catre institutiile publice din municipiul Galati
HCL 501 21/11/2019 Aprobarea cuantumului si numarului de burse care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati, pentru anul scolar 2019-2020
HCL 500 21/11/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbana si reparatii sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 3 - Micro 39C"
HCL 499 21/11/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Baia Comunala - lucrari privind protectia si siguranta la incendiu"
HCL 498 21/11/2019 Modificarea HCL nr. 132/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Inlocuire inel apa pentru alimentare Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sf. Ioan"
HCL 497 21/11/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 3, str. Drumul Viilor, nr. 7A
HCL 496 21/11/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Malinilor nr. 32
HCL 495 21/11/2019 Dezmembrarea in 2 loturi a unui teren, proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 611 mp, situat pe str. Otelarilor, nr. 34, aferent bloc D4
HCL 494 21/11/2019 Modificarea tintelor indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru Consiliul de administratie al Societatii Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, pentru perioada ramasa din mandat 2019-2022
HCL 493 31/10/2019 Numirea membrilor in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"
HCL 492 31/10/2019 Organizarea si stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica din municipiul Galati
HCL 491 31/10/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 27, str. Rosiori nr. 31
HCL 490 31/10/2019 Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati"
HCL 489 31/10/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Alimentare cu energie electrica Spitalul clinic de Obstetrica Ginecologie "Buna Vestire" Galati"
HCL 488 31/10/2019 Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2020, pentru cladirea situata in Galati, str. Eroilor nr. 62
HCL 487 31/10/2019 Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2020, pentru cladirea situata in Galati, str. Nicolae Balcescu nr. 15
HCL 486 31/10/2019 Aprobarea incheierii unui protocol de colaborare, intre Municipiul Galati si Regia Nationala a padurilor - Romsilva, Directia Silvica Galati
HCL 485 31/10/2019 Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru ocuparea a doua posturi vacante de membru in Consiliul de administratie al societatii Industrial Parc S.R.L. Galati
HCL 484 31/10/2019 Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2019 - trimestrul III
HCL 483 31/10/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 32, str. Savinesti nr. 2
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Decembrie 2019
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 16.12.2019
Numar total de vizitatori 6701303