Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

Hotarari Consiliu Local | Arhiva | Cautare


Ultimele hotarari adaugate
Nr. HCLDataDescriere Hotarare
HCL 331 18/07/2019 Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2019
HCL 330 18/07/2019 Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 84.918.395,65 lei, in vederea refinantarii imprumuturilor contractate de la BRD - Groupe Societe Generale S.A. si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
HCL 329 18/07/2019 Aprobarea proiectului de contract de credit intre municipiul Galati si Banca de Export Import a Romaniei EximBank S.A.
HCL 328 18/07/2019 Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000,00 lei
HCL 327 18/07/2019 Majorarea capitalului social al Societatii Transurb S.A. Galati
HCL 548 25/10/2018 Completarea HCL nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directa prin contract de concesiune SC Gospodarire Urbana SA, pe o perioada de 10 ani, a unor bunuri, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 326 26/06/2019 Alegerea presedintelui de sedinta
HCL 325 26/06/2019 Modificarea H.C.L. nr. 29/25.02.2010 privind aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime pana la care se va negocia redeventa pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004
HCL 324 26/06/2019 Asocierea municipiului Galati cu Asociatia Arhitectilor Navali din Galati pentru realizarea evenimentului "Congresul Matematicienilor Romani", editia a IX-a
HCL 323 26/06/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 37, Str. Drumul de Centura nr. 96 A
HCL 322 26/06/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 10, Str. Radu Negru Nr. 22
HCL 321 26/06/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14, Str. Movilei nr. 88
HCL 320 26/06/2019 Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnati in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"
HCL 319 26/06/2019 Modificarea H.C.L nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 318 26/06/2019 Modificarea H.C.L. nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat si a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat
HCL 317 26/06/2019 Modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb S.A.
HCL 316 26/06/2019 Aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare si a Caietului de sarcini pe activitati a serviciului de salubrizare
HCL 315 26/06/2019 Aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor revizuit, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jude?ul Galati, in perioada 2014 - 2020
HCL 314 26/06/2019 Asocierea Municipiului Galati cu Asociatia "Open Hub" Galati pentru realizarea evenimentului "Just Pitch. Startups Contest" Galati
HCL 313 26/06/2019 Preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora
HCL 312 26/06/2019 Stabilirea salariilor de baza pentru functiile contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate in cadrul Cantinei de Ajutor Social Galati
HCL 311 26/06/2019 Rectificarea bugetului imprumuturilor interne al Municipiului Galati pe anul 2019
HCL 310 26/06/2019 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de administratie al societatii TRANSURB S.A. Galati
HCL 309 26/06/2019 Aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati"
HCL 308 26/06/2019 Schimbarea destinatiei unei parti din corpul C3 din incinta Liceului Tehnologic "Aurel Vlaicu" situat in Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, din spatiu destinat invatamantului in sediu al Bibliotecii Municipale "Paul Paltanea" Filiala nr. 2 a Bibliotecii "V.A.Urechia"
HCL 307 26/06/2019 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu nr. 10A
HCL 306 26/06/2019 Aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati
HCL 305 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii Penticostale "Emanuel"
HCL 304 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de reparare a locasului de cult al Bisericii Reformate
HCL 303 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de reparare a locasului de cult al Bisericii Evanghelice Crestine
HCL 302 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii "Romano-catolice"
HCL 301 26/06/2019 Alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii "Sfantul Pantelimon"
HCL 300 26/06/2019 Alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie"
HCL 299 26/06/2019 Alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii "Sfintii Apostoli Petru si Pavel"
HCL 298 26/06/2019 Alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfintii Imparati" in scopul continuarii lucrarilor de construire a "Centrului de zi pentru copii si capela"
HCL 297 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfintii Gherman si Casian"
HCL 296 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfintii Martiri Brancoveni"
HCL 295 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfantul Ioan Botezatorul"
HCL 294 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfintii Mina, Victor si Vichentie"
HCL 293 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfantul Antonie cel Mare"
HCL 292 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfantul Atanasie Patelarie"
HCL 291 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire Bisericii "Sfantul Nectarie" - Barbosi
HCL 290 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfanta Ana"
HCL 289 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfantul Haralambie"
HCL 288 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfanta Cuvioasa Parascheva"
HCL 287 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul construirii Bisericii Militare - "Sfantul Dimitrie cel Nou"
HCL 286 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Pogorarea Sfantului Duh"
HCL 285 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Intampinarea Domnului"
HCL 284 26/06/2019 Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a Cantinei sociale si a Centrului de zi pentru copiii proveniti din familii defavorizate de pe langa Parohia "Sfantul Vasile"
HCL 283 26/06/2019 Modificarea si completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 282 26/06/2019 Modificarea si completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 281 26/06/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare si extindere instalatie de utilizare biogaz"
HCL 280 26/06/2019 Trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati
HCL 279 26/06/2019 Aprobarea realizarii proiectului "Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Galati" si a cheltuielilor legate de proiect
HCL 278 26/06/2019 Modificarea H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Galati a capacitatilor energetice partiale din cadrul lucrarii "Alimentare cu energie electrica locuinte sociale din cartier Micro 17 - Etapa II - blocurile M7 - M14" si transmiterea acestora catre S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galati
HCL 277 26/06/2019 Finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galati
HCL 276 26/06/2019 Finantarea de la bugetul local a Asociatiei Sport Club Municipal Dunarea Galati
HCL 275 26/06/2019 Finantarea de la bugetul local a Asociatiei Fotbal Club Universitatea Galati
HCL 274 26/06/2019 Finantarea de la bugetul local a Asociatiei Fotbal Club Sorin Balaban Galati
HCL 273 26/06/2019 Finantarea de la bugetul local a Asocia?iei Club Sportiv Scoala de Fotbal Otelul Galati
HCL 272 26/06/2019 Finantarea de la bugetul local a Asociatiei Club Sportiv Luceafarul Galati
HCL 271 26/06/2019 Finantarea de la bugetul local a Asociatiei Club Sportiv Fortuna Galati
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2019
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 14.08.2019
Numar total de vizitatori 6461707