Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 7
Consiliul Local | Componenta CL | Comisii | Hotariri | Sedinte CL | Proiecte Hotariri

 
2020-02-20
 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Alexandru-Gabriel Șerban(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Angela-Stela Ivan(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristina-Mihaela Matei(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cătălin-Andrei Mihăilescu(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/26.11.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Magnoliei, nr. 20(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare", pe anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate de la bugetul local al municipiului Galați, pentru anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 55/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sf. Spiridon" Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Ing. Anghel Saligny, nr. 25(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 29, Țiglina II, str. Constructorilor, nr. 18C(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, pentru anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați, pentru anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 14/25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu plată” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
20. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către Societatea CALORGAL S.A. Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat din Municipiul Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
24. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 955,67 mp - proprietate publică a municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 447/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 272/24.04.2020 privind constituirea Comisiei de Aviz Comun(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați"(initiator proiect: Cristian-Sorin Enache – consilier local)
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: G2, Str. Constructorilor, nr. 10, G3, Str. Constructorilor, nr. 16 și C6C, Str. G-ral Dragalina, nr. 6 din municipiul Galați” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, SC 1 si 2, Str. Siderurgiștilor, nr. 23- Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească, nr. 15 - Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei, nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
31. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil - teren, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Școlii Gimnaziale ”Constantin Pufan” Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”RK imobil secția 3 Poliție, bloc G1” (initiator proiect: Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 7/29.01.2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul „Sala Sporturilor – Măsuri suplimentare privind securitatea la incendiu” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
35. Proiect de hotărâre privind desfășurarea concursului "Galați, orașul meu, orașul nostru!" între asociațiile de proprietari/locatari din municipiul Galați ce au încheiat Convenția privind întreținerea spatiilor verzi cu U.A.T. Galati (initiator proiect: Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
38. Interpelări, intervenții, cereri
39. Diverse
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Februarie 2020
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 25.02.2020
Numar total de vizitatori 6818334