Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Achiziția directa a unui robot filtrare apa"