Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Achiziție MATERIALE DE CURAȚENIE pentru sediile de birouri ale Primăriei Municipiului Galați"