Anunt public !!

Administrator

  Consiliul Local al municipiului Galati, in calitate de autoritate publica tutelara, prin Comisia de selectie si expertul in recrutare, Fox Management Consultants S.R.L., anunta reluarea selectiei in vederea ocuparii tuturor pozitiilor de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" pentru care s-a initiat procedura, in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 si prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.
  Procedura de selectie declansata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Galati nr. 66/27.02.2019 nu si-a atins scopul, fiind ocupate 3 pozitii din cele 4 vacante de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Guvernanta Corporativa.