Comunicat retragere atestat !!

Administrator

Primăria Municipiului Galaţi, prin Compartimentul Asociaţii de Proprietari, înştiinţează toate asociaţiile de proprietari de pe raza Municipiului Galaţi că, în baza Dispoziţiei Primarului nr. 898/18.03.2021, se retrage certificatul de atestare pentru funcţia de administrator de imobile, seria GL nr. 001004 din 14.07.2005, deţinut de doamna Apostu Florica.