Examen promovare in grad - personal contractual

Administrator

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare in grad pentru postul contractual de inspector de specialitate, grad IA - Compartiment administrativ, initiere, urmarire si evidenta achizitii activitate proprie.
  Examenul de promovare in grad va consta in sustinerea unei probe scrise. Pentru participarea la examen candidatii vor trebui să depuna o cerere la Biroul Resurse Umane si Salarizare, in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului de examen.
  Proba scrisa va avea loc pe data de 30.12.2015, ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 38.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, la Biroul Resurse Umane si Salarizare, Str. Domneasca nr. 38, cam. 23, tel. 0236-307713.
Bibliografia de concurs:
  • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordin nr. 14/2004 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile;
  • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 5 - 7, art. 68