Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de expertiză contabilă/fiscală"