Ajutor de urgența in vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere conform HCL nr. 522/2003

System Administrator

Categorii de beneficiari:

  • pensionari singuri sau familii de pensionari fara sustinatori legali;
  • copii orfani de ambii parinti, cu varsta sub 26 ani si care urmeaza o forma de invatamint, ramasi in gospodaria familiala si care se gospodaresc singuri;
  • familii monoparentale (unul dintre soti decedat);
  • persoane singure sau familii de persoane cu handicap gradul I, II, III.

Criterii de selectie:

  • persoane singure/familii al caror venit net/membru de familie este sub 150 RON si se incadreaza in urmatoarele categorii:
  • pensionari singuri sau familii de pensionari fara sustinatori legali;
  • orfani de ambii parinti cu varsta sub 26 ani care urmeaza o forma de invatamant;
  • familii monoparentale cu multi copii care urmeaza o forma de invatamant;
  • persoane singure sau familii de persoane cu handicap;
  • familii cu multi copii aflate in dificultate.