Divorț pe cale administrativă

System Administrator

Cine şi unde poate solicita desfacerea căsătoriei pe cale administrativă

Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau de pe raza ultimei locuinte comune.
  In cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere ca:

 • sunt de acord cu desfacerea casatoriei;
 • nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati;
 • niciunul dintre soti nu este pus sub interdictie;
 • nu au mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei;
 • adresa ultimei locuinte comune;
 • numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.

Actele necesare pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa
  Dosarul de divort va cuprinde:

 • certificatul de nastere, al sotului, respectiv sotiei - in original si copie;
 • certificat de casatorie - in original si copie;
 • actul de identitate (buletinul/cartea/cartea provizorie de identitate) - in original si copie;
 • taxa de divort administrativ - 550,14 lei

  Important:

 • actele de identitate trebuie sa se afle in termen de valabilitate, atat la momentul depunerii cererii, cat si la data eliberarii certificatului de divort.
 • in cazul cetatenilor straini certificatele de stare civila trebuie sa indeplineasca cerintele de legalitate conform conventiilor internationale si tratatelor incheiate intre Romania si statele a caror cetateni sunt (dupa caz simple/apostilate/supralegalizate)

Termenele stabilite pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa:
  Ofiterul de stare civila delegat inregistreaza cererea de divort in ziua in care aceasta a fost primita si ACORDA SOTILOR UN TERMEN DE 30 DE ZILE calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
  La expirarea termenului de 30 DE ZILE calendaristice ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, in acest sens solicitand sotilor o "DECLARATIE PRIVIND MENTINEREA" cererii de desfacere a casatoriei.
  In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o "DECLARATIE DE RENUNTARE" privind cererea de desfacere a casatoriei.
  Daca sotii nu se prezinta impreuna, dupa termenul de 30 de zile, in vederea completarii declaratiei de mentinere a cererii de divort, dosarul cuprinzand actele de divort se claseaza, prin intocmirea unui referat aprobat de primar.
Conditii care invalideaza cererea pentru divortul administrativ
  Dosarul de divort se claseaza in urmatoarele cazuri:

 • daca, dupa scurgerea termenului de 30 de zile (pentru depunerea declaratiei de mentinere a cererii de divort) niciunul din soti nu se prezinta pentru a starui in cererea de divort;
 • daca ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort (prin completarea declaratiei de renuntare la divort);
 • daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti este pus sub interdictie
 • daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, intervine nasterea unui copil;
 • daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti a decedat, casatoria incetand prin deces.

Procedura respingerii cererii de divort pe cale administrativa
 În situaţia în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile legale, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un proces verbal prin care propune respingerea cererii de divorţ care se supune aprobării primarului. 
În situaţia în care se constată că soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, prin care propune primarului o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată. 
Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau a notarului public nu există cale de atac, dar soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor în baza unui alt temei prevăzut de lege. 

Certificatul de divort
  Când sunt întrunite toate condiţiile, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează CERTIFICATUL DE DIVORŢ, pe care-l înmânează soţilor în termen demaxim 5 zile lucratoare.
  Certificatul de divort se intocmeste in 3 exemplare originale, din care 2 se inmaneaza partilor pe baza de semnatura, iar un exemplar ramane la dosarul de divort.
  Este interzis sa se inscrie pe certificatul de divort mentiuni cu privire la motivele sau culpa sotilor.
  La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla perioada de valabilitate.
   Certificatul de casatorie retinut la dosarul de divort, se transmite spre anulare primariei emitente la data eliberarii certificatului de divort.
  La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate. In cazul cartilor de identitate provizorii si buletinelor de identitate, anularea se face prin inscrierea mentiunii privind desfacerea casatoriei, numarul de inregistrare al certificatului de divort, mentiunea privind numele de familie al titularului, data pana la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de preschimbare este de 15 zile.