Serviciul Închirieri Terenuri/ Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale

System Administrator

Ghid privind procedura de concesionare si vanzari terenuri pentru activitatile biroului concesionari si vanzari terenuri

Prezentul ghid are ca scop punerea la dispozitia celor interesati a tuturor informatiilor privind procedura de concesionare si vanzare terenuri, documentelor necesare concesionarii/vanzarii terenurilor care intra in competenta biroului concesionari si vanzari terenuri. Biroul concesionari si vanzari terenuri din cadrul Primariei municipiului Galati se ocupa de urmatoarele activitati:

  • Concesionarea terenurilor in vederea realizarii de constructii la initiativa concesionarului sau a concedentului;
  • Vanzarea terenului sub aspectul cotei inivize catre persoanele juridice care detin spatii comerciale la parter de bloc;
  • Vinzarea terenurilor situate in incintele imobilelor unde cetatenii detin in proprietate apartamente cumparate in baza Legii nr. 112/1995 si terenurile aferente acestora;
  • Vanzarea terenurilor proprietate privata a municipiului Galati, care se vor vinde prin negociere directa , pentru urmatoarele situatii:
  • aceleasi suprafete care au fost concesionate in vederea construirii unei locuinte, conform contractului de concesiune;
  • aceleasi suprafete care au fost concesionate, pe care s-au edificat constructii care respecta criteriile de legalitate si oportunitate, conform contractului de concesiune;
  • terenurile limitrofe proprietatilor private, in vederea extinderii locuintelor (in cazul in care vecinii nu au ori nu isi exercita dreptul de preemtiune) si a caror suprafata nu va fi mai mare decat cea aflata in proprietate;
  • terenuri de sub constructiile care au fost dobandite prin acte de instrainare incheiate in forma autentica, provenind de la societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti;
  • terenurile transmise in folosinta catre actualii proprietari ai constructiilor, de catre fostii detinatori, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti.
  • Vanzarea terenurilor proprietatea privata a municipiului Galati, transmise in folosinta, pe durata nedeterminata si fara plata, organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti si asociatiilor mestesugaresti

Transparenta procesului de concesionare si vanzare terenuri pentru activitatile enumerate mai sus se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin emiterea de hotarari de consiliu local care reglementeaza concesionarea/vanzarea terenurilor publicarea anunturilor privind organizarea licitatiilor publice , precum si prin asigurarea accesului la informatii a solicitantilor interesati privind emiterea acestora.