Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie 18m !!
  Unitatea Administrativ-teritoriala Municipiul Galati, in calitate de Partener, implementeaza proiectul Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie 18m, Galati", cod SMIS 128117, finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Apel de proiecte POR/2018/4/4.1/3/IN PARTENERIAT.
  Ordinul de finantare nr. 4588 a fost semnat in data de 10.07.2019 de Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management si Lider de Parteneriat.
  Valoarea totala a proiectului este de 95.941.800,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 79.035.324,00 lei.
  Obiectivul specific al proiectului vizeaza un transport public in sistem integrat, eficient si accesibil, prin achizitionarea a 10 tramvaie noi, care vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport public local prin intermediul operatorului local.
  Obiectivul general al proiectului imbunatatirea transportului public in Municipiul Galati prin achizitia de material rulant de tip tramvai pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD). Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon si cresterea atractivitatii transportului public in comun, prin asigurarea de conditii superioare (vehicule moderne, echipate cu motoare de tractiune si cutii de angrenaj prevazute cu sisteme pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor, cu facilitati STI - sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativei de transport: descurajarea deplasarilor cu autoturismul personal si creșterea numarului de persoane care vor utiliza transportul public.
  Durata de implementare a proiectului este de 48 luni: respectiv de la data 01.01.2019 pana la data 31.12.2022.
  Informatii suplimentare se pot obtine la: Manager de Proiect, Vergiliu Vals – Director Executiv al Directiei Servicii Comunitare de Utilitati Publice, Primaria Municipiului Galati - Tel.: 0236-307-705, e-mail: Vergiliu Vals.
  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, precum si Programul Operational Regional 2014 - 2020 sau pagina de Facebook a programului .
CONCURSURI DE SOLUTII URBANISTICE
Reamenajare si refunctionalizare zona VALEA TIGLINEI si FALEZA DUNARII

Doua zone reprezentative pentru municipiul Galati vor fi reamenajate pentru un aspect modern, contemporan

  "Valea Tiglinei" se defineste ca fiind teritoriul cuprins intre Parcul Closca (inclusiv), Stadionul "Nicolae Rainea", Stadionul "Siderurgistul" si parte din Uzina de apa nr.1 (dezafectata).

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  "Faleza Dunarii" este un ansamblu complex, divizat in trei subzone cu functiuni diferite: faleza superioara, taluzul si faleza inferioara. Astfel, pe ansamblu, zona colecteaza si redistribuie fluxuri de trafic auto si pietonal, legand areale cu densitate mare de construire de arealul dedicat functiunilor de agrement, pietonal, etc.

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU 1PANOU 2
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  Anunturile de concurs au fost lansate si pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) avand numerele de inregistrare DC1000061/30.07.2019 si DC1000062/30.07.2019. Persoanele interesate pot trimite intrebari/clarificari referitoare la concursurile initiate pe adresa de email: Licitatii@primariagalati.ro.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt examen promovare !!

Postat de Administrator la data : 23/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 23.08.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Avize si Receptii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 23/08/2019

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Reabilitare si eficientizarea energetica a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie 'Buna Vestire'", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare si eficientizarea energetica a Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie 'Buna Vestire'"" propus a fi amplasat in Galati, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr.99, LOT 2.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Galati, si la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, in zilele de luni - joi intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galati din str. Regiment 11 Siret nr.2.

 

Anunt examen promovare !!

Postat de Administrator la data : 23/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati de: Sef Serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt examen promovare !!

Postat de Administrator la data : 22/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor pentru examenul de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare, proba scrisa - 28.08.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 21/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.08.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 21/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.08.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 20/08/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii contractuale vacante de executie: inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 20/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.08.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Avize si Receptii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt - licitatie publica !!

Postat de Administrator la data : 20/08/2019

  Primaria Municipiului Galati prin Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,va face cunoscut ca in zilele de 02.09.2019, 05.09.2019, 06.09.2019 la ora 10:00 in str. Domneasca nr. 13 bl. L parter, Galati, se vor vinde la licitatie urmatorele bunuri: imobil proprietate a debitorului S.C. LIBRON CONSULTING S.A., spatiul comercial - modul tip Buzau proprietate a debitorului SC SONIANA SRL precum si Autoturism AUDI A8 proprietate a debitorului SC MANI-ERAT SRL.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Licitatie publica.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 19/08/2019

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 31.07.2019 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 19.08.2019 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 19/08/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli..
Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 14/08/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spatiala a municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 14/08/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 379 privind : Desemnarea unui membru al Consiliului Director al Fundatiei "Sportul Galatean"
 • HCL 378 privind : Revocarea unui membru al Consiliului Director al Fundatiei "Sportul Galatean"
 • HCL 377 privind : Aprobarea componentei nominale a comisiei de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum si aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a evaluarii managementului Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati, pentru anul 2018
 • HCL 376 privind : Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare si reamenjare spatiu RMN - corp E, Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Sf. Ioan - Galati"
 • HCL 375 privind : Aprobarea cofinantarii proiectului "Modernizare si extindere instalatie de utilizare biogaz", asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului si acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile
 • HCL 374 privind : Aprobarea instituirii dreptului de uz si servitute, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata total? de 22.555 mp - proprietatea publica a Municipiului Galati
 • HCL 373 privind : Aprobarea proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performantei la nivelul Primariei Municipiului Galati prin implementarea CAF", Cod SMIS 128555, si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii acestuia
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  August 2019
  L M M J V S D
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


   
   
  Site actualizat in data de : 23.08.2019
  Numar total de vizitatori 6475070