Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
ANUNT LICITATIE !!
  Primaria Municipiului Galati organizeaza reluarea sedintei de licitatie publica cu oferta in plic pentru atribuirea de licente de ocupare a domeniului public pentru 6 amplasamente, aprobate prin dispozitii de primar, dupa cum urmeaza:
 • Str. G. Cosbuc, zona Cimitir Eternitatea - 2 amplasamente comercializare flori
 • Complex Comercial Tiglina I - 1 amplasament comercializare flori
 • B-dul Traian Vuia, Micro 38 - 1 amplasament comercializare flori
 • Str. Henri Coanda, limitrof bl. J6 - 1 amplasament comercializare flori
 • Str. Domneasca, Aleea pietonala P-uri – 1 amplasament: comercializare bauturi racoritoare
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt reluare licitatie.
Comunicat de presa !!
  BluAct este o retea de sapte orase portuare europene, printre care se numara Piraeus (Grecia), Matosinhos (Portugalia), Burgas (Bulgaria), Mataro (Spania), Ostend (Belgia), Galati si Salerno cu scopul de a impartasi bunele practici privind antreprenoriatul din economia albastra. Proiectul este finantat prin programul UE URBACT III, care ajuta orasele sa dezvolte solutii durabile, pragmatice, care sa integreze subiecte urbane economice, sociale si de mediu.
  Proiectul BluAct urmareste succesul initiativei BlueGrowth din Piraeus - Grecia, o competitie dedicata antreprenoriatului, care ofera servicii de incubare intreprinderilor locale, stimuland inovarea si crearea de locuri de munca. BluAct isi propune sa inspire orasele partenere pentru a impartasi experienta BlueGrowth si pentru a pune in practica concursurile antreprenoriale privind economia albastra. Printr-o crearea grupurilor locale de sprijin URBACT si implicarea actorilor locali, precum si a altor parti interesate, scopul principal al retelei BluAct este de a "initia economia albastra" in orașele europene.
   Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorele link-uri: Comunicat de presa si Flyer.
Anunt public!!
  Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 55247/27.06.2019 S.C. RCS & RDS S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000 Et.2, anunta ca la data de 01.07.2019 vor incepe lucrarile de constructie pentru investitia: Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 2 - Spitalul de Copii" pentru care s-a emis autorizatia de construire nr. 471/26.06.2019.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 19/07/2019

  Din motive obiective, procedura concursului de recrutare organizat in data de 12.08.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Galati, se va relua la o data ulterioara, conform dispozitiilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 19/07/2019

  Primaria Municipiului Galati, prin Compartimentul Asociatii de proprietari, instiinteaza toate asociatiile de proprietari de pe raza Municipiului Galaţi ca, in baza Dispozitiei Primarului nr. 2409/15.07.2019, se retrage certificatul de atestare pentru functia de administrator de imobile, seria GL, nr. 001174 din 04.05.2009, detinut de doamna Scurtu Veronica.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 19/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 18/07/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 18/07/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind : "Aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administratori de condominii".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/07/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 29.07.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 17/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 16/07/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 25.07.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 16/07/2019

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Sistematizare zona Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" - etapa III", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Sistematizare zona Colegiul National " Mihail Kogalniceanu" - etapa III", propus a fi amplasat in Galati, zona aferenta Colegiului National "Mihail Kogalniceanu" cuprinsa intre blocurile A7 - A8 - GS1 - I2 si bloc GS1 - bloc D4, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, in zilele de luni-joi intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30, precum si la următoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Galati.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 16/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 15/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 11/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt - licitatie publica !!

Postat de Administrator la data : 10/07/2019

  Primaria Municipiului Galati prin Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,va face cunoscut ca in ziua de 05.08.2019 la ora 10:00 si 12:00 in str. Domneasca nr. 13 bl. L parter, Galati, se va vinde la licitatie urmatorele bunuri: imobil proprietate a debitorului S.C. LIBRON CONSULTING S.A. precum si Autoturism AUDI A8 proprietate a debitorului SC MANI-ERAT SRL.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Licitatie publica.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 326 privind : Alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 325 privind : Modificarea H.C.L. nr. 29/25.02.2010 privind aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime pana la care se va negocia redeventa pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004
 • HCL 324 privind : Asocierea municipiului Galati cu Asociatia Arhitectilor Navali din Galati pentru realizarea evenimentului "Congresul Matematicienilor Romani", editia a IX-a
 • HCL 323 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 37, Str. Drumul de Centura nr. 96 A
 • HCL 322 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 10, Str. Radu Negru Nr. 22
 • HCL 321 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14, Str. Movilei nr. 88
 • HCL 320 privind : Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnati in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Mai 2019
  L M M J V S D
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


   
   
  Site actualizat in data de : 19.07.2019
  Numar total de vizitatori 6407834