Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 5
ANUNT LICITATIE !!
  Primaria Municipiului Galati organizeaza reluarea sedintei de licitatie publica cu oferta in plic pentru atribuirea de licente de ocupare a domeniului public pentru 6 amplasamente, aprobate prin dispozitii de primar, dupa cum urmeaza:
 • Str. G. Cosbuc, zona Cimitir Eternitatea - 2 amplasamente comercializare flori
 • Complex Comercial Tiglina I - 1 amplasament comercializare flori
 • B-dul Traian Vuia, Micro 38 - 1 amplasament comercializare flori
 • Str. Henri Coanda, limitrof bl. J6 - 1 amplasament comercializare flori
 • Str. Domneasca, Aleea pietonala P-uri – 1 amplasament: comercializare bauturi racoritoare
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt reluare licitatie.
Comunicat de presa !!
  BluAct este o retea de sapte orase portuare europene, printre care se numara Piraeus (Grecia), Matosinhos (Portugalia), Burgas (Bulgaria), Mataro (Spania), Ostend (Belgia), Galati si Salerno cu scopul de a impartasi bunele practici privind antreprenoriatul din economia albastra. Proiectul este finantat prin programul UE URBACT III, care ajuta orasele sa dezvolte solutii durabile, pragmatice, care sa integreze subiecte urbane economice, sociale si de mediu.
  Proiectul BluAct urmareste succesul initiativei BlueGrowth din Piraeus - Grecia, o competitie dedicata antreprenoriatului, care ofera servicii de incubare intreprinderilor locale, stimuland inovarea si crearea de locuri de munca. BluAct isi propune sa inspire orasele partenere pentru a impartasi experienta BlueGrowth si pentru a pune in practica concursurile antreprenoriale privind economia albastra. Printr-o crearea grupurilor locale de sprijin URBACT si implicarea actorilor locali, precum si a altor parti interesate, scopul principal al retelei BluAct este de a "initia economia albastra" in orașele europene.
   Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorele link-uri: Comunicat de presa si Flyer.
Anunt public!!
  Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 55247/27.06.2019 S.C. RCS & RDS S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000 Et.2, anunta ca la data de 01.07.2019 vor incepe lucrarile de constructie pentru investitia: Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 2 - Spitalul de Copii" pentru care s-a emis autorizatia de construire nr. 471/26.06.2019.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 16/07/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 25.07.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 16/07/2019

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Sistematizare zona Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" - etapa III", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Sistematizare zona Colegiul National " Mihail Kogalniceanu" - etapa III", propus a fi amplasat in Galati, zona aferenta Colegiului National "Mihail Kogalniceanu" cuprinsa intre blocurile A7 - A8 - GS1 - I2 si bloc GS1 - bloc D4, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, in zilele de luni-joi intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30, precum si la următoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Galati.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 16/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 15/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 11/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt - licitatie publica !!

Postat de Administrator la data : 10/07/2019

  Primaria Municipiului Galati prin Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,va face cunoscut ca in ziua de 05.08.2019 la ora 10:00 si 12:00 in str. Domneasca nr. 13 bl. L parter, Galati, se va vinde la licitatie urmatorele bunuri: imobil proprietate a debitorului S.C. LIBRON CONSULTING S.A. precum si Autoturism AUDI A8 proprietate a debitorului SC MANI-ERAT SRL.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Licitatie publica.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 10/07/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul de Administratie Publica Locala..
Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 09/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 09/07/2019

  Consiliul Local al municipiului Galati, in calitate de autoritate publica tutelara, prin Comisia de selectie si expertul in recrutare, Fox Management Consultants S.R.L., anunta reluarea selectiei in vederea ocuparii tuturor pozitiilor de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" pentru care s-a initiat procedura, in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 si prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.
  Procedura de selectie declansata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Galati nr. 66/27.02.2019 nu si-a atins scopul, fiind ocupate 3 pozitii din cele 4 vacante de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Guvernanta Corporativa.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 05/07/2019

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta de ordinara din 26.06.2019 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 05.07.2019 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 04/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 03/07/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 02/07/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocupare a sase functii publice de conducere si una de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 326 privind : Alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 325 privind : Modificarea H.C.L. nr. 29/25.02.2010 privind aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime pana la care se va negocia redeventa pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004
 • HCL 324 privind : Asocierea municipiului Galati cu Asociatia Arhitectilor Navali din Galati pentru realizarea evenimentului "Congresul Matematicienilor Romani", editia a IX-a
 • HCL 323 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 37, Str. Drumul de Centura nr. 96 A
 • HCL 322 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 10, Str. Radu Negru Nr. 22
 • HCL 321 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14, Str. Movilei nr. 88
 • HCL 320 privind : Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnati in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Iunie 2018
  L M M J V S D
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


   
   
  Site actualizat in data de : 16.07.2019
  Numar total de vizitatori 6402897