Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Anunt public !!
  Municipiul Galati, in calitate de autoritate contractanta, face cunoscuta intentia de a sustine financiar structurile sportive asa cum sunt enumerate in Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, care isi au sediul pe raza municipiului Galati, pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in baza Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  Sprijinul financiar se acorda, prin Hotararea Consiliului Local, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare sau de natura salariala, conform art. 43 din Legii nr. 55/15.05.2020.
  Pentru a beneficia de acest sprijin din partea autoritatii publice locale, structurile sportive trebuie să depuna o solicitare (conform modelului anexat), semnata de reprezentantul legal, insotita de o Nota de fundamentare a cheltuielilor si de o declaratie pe propria raspundere, asumata si semnata de reprezentantul legal al structurii sportive.
  Autoritatea publica locala isi rezerva dreptul de a cere solicitantilor prezentarea unor documente care dovedesc eligibilitatea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
  Cererile pentru acordarea sprijinului financiar vor fi analizate si aprobate in limita creditelor bugetare alocate pentru aceasta destinatie, respectiv 440.000 lei.
  Dosarele cu documentatia pentru acordare sprijin vor fi depuse la Registratura municipiului Galati, pana la data 25.11.2020, ora 11:00.  Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Relatii Publice si Managementul Documentelor - Serviciul Invatamant, Cultura, Turism, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente - Compartiment Sport (Camera 213) din cadrul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr.54, email: sport@primariagalati.ro, telefon: 0236-307-780.
PROGRAM STARE CIVILA !!
Inregistrari decese
 • SAMBATA 28.11.2020 - 09:00 - 13:00
 • DUMINICA 29.11.2020 - INCHIS
 • LUNI 30.11.2020 - 09:00 - 13:00
 • MARTI 01.12.2020 - 09:00 - 13:00

TELEFON: 0236-307-748, E-MAIL: INREGISTRARI DECESE
Anunt public !!
  Comisia Permanenta numita prin Dispozitia Primarului nr. 1962/20.07.2020 aduce la cunostinta titularilor de abonamente pentru locurile de parcare din parcarea multietajata din Mazepa I, bl. R5, faptul ca incepand cu data de 01.11.2020, pana la data de 30.11.2020 au posibilitatea achitarii contravalorii abonamentelor pentru anul 2021, atat la sediile Directiei Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale, cat si online, pe platforma ghiseul.ro.
  Vizarea abonamentelor pentru anul urmator se va face numai dupa identificarea dovezii platii la codul de taxa aferent.
Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
  Unitatea administrativ - teritoriala Municipiul Galati, din judetul Galati, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1, incepand cu data de 13.10.2020, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Municipiului Galati situat in str. Domneasca nr. 54, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Municipiului Galati si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
COMUNICAT DE PRESA !!
Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Galati, primeste prin posta si e-mail, cereri si documente referitoare la:
 • Declarare bunuri impozabile: cladiri si terenuri
 • Facilitate fiscale
 • Compensari/restituiri
 • Transfer dosar auto
 • Declaratii rectificative taxa speciala de habitat/ecarisaj
 • Declarare mijloace de transport
 • Scoatere din evidenta fiscala a mijloacelor de transport
 • Declararea mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice
 • Declararea mijloacelor de transport pe apa
 • Scoaeterea din evidenta a mijloacelor de transport pe apa
 • Eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local
 • Declararea privind stabilirea taxei de habitat
 • Alocare credentiale pentru plata on-line a impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetul local
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019, Lista drepturi salariale 30.09.2019, Lista drepturi salariale 31.03.2020, Lista drepturi salariale 30.09.2020.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 27/11/2020

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 27/11/2020

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta ordinara din 11.11.2020 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 27.11.2020 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 26/11/2020

  Din motive obiective legate de suspendarea relatiilor cu publicul in cadrul institutiei noastre datorita raspandirii infectarii cu virusul COVID 19, in conformitate cu dispozitiile art. 471 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare se va amana pentru data de 11.12.2020, ora 10:00
.

 

Anunt concurs examen promovare !!

Postat de Administrator la data : 26/11/2020

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Autorizare Construire din data de 09.12.2020, ora 10:00 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt concurs examen promovare !!

Postat de Administrator la data : 26/11/2020

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie din data de 21.12.2020, ora 10:00 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 26/11/2020

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 25/11/2020

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 24/11/2020

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grand debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 03.12.2020, ora 10:00 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 24/11/2020

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 23/11/2020

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 469 privind : Repartizarea unei locuinte de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galati
 • HCL 468 privind : Numirea si aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galati in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Transurb S.A.
 • HCL 467 privind : Numirea si aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galati in Adunarea Generala a Asociatilor la societatea Industrial Parc S.R.L.
 • HCL 466 privind : Numirea si aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galati in Adunarea Generala a Asociatilor la societatea Gospodarire Urbana S.R.L.
 • HCL 465 privind : Numirea si aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galati in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.
 • HCL 464 privind : Constituirea Comisiei de evaluare si selectie prealabila a membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Galati are calitatea de autoritate publica tutelara
 • HCL 463 privind : Constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Iulie 2020
  L M M J V S D
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 27.11.2020
  Numar total de vizitatori 7154458