Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI !!
  Unitatea administrativ - teritoriala Municipiul Galati, din judetul Galati, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 si 4, incepand cu data de 09.09.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Municipiului Galati situat in Str. Domneasca nur. 54, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Municipiului Galati si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
ANUNT LICITATIE !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica privind inchirierea suprafetei de 314.79 ha proprietate publica a municipiului Galati, aflata in extravilanul comunei Vadeni, judetul Braila.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 207 mp. situat pe str. Mioritei nr. 45.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 560 mp. situat pe str. Tecuci nr. 159.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizează licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 346 mp. situat pe str. Spaniola nr. 2.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie 18m !!
  Unitatea Administrativ-teritoriala Municipiul Galati, in calitate de Partener, implementeaza proiectul Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie 18m, Galati", cod SMIS 128117, finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Apel de proiecte POR/2018/4/4.1/3/IN PARTENERIAT.
  Ordinul de finantare nr. 4588 a fost semnat in data de 10.07.2019 de Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management si Lider de Parteneriat.
  Valoarea totala a proiectului este de 95.941.800,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 79.035.324,00 lei.
  Obiectivul specific al proiectului vizeaza un transport public in sistem integrat, eficient si accesibil, prin achizitionarea a 10 tramvaie noi, care vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport public local prin intermediul operatorului local.
  Obiectivul general al proiectului imbunatatirea transportului public in Municipiul Galati prin achizitia de material rulant de tip tramvai pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD). Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon si cresterea atractivitatii transportului public in comun, prin asigurarea de conditii superioare (vehicule moderne, echipate cu motoare de tractiune si cutii de angrenaj prevazute cu sisteme pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor, cu facilitati STI - sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativei de transport: descurajarea deplasarilor cu autoturismul personal si creșterea numarului de persoane care vor utiliza transportul public.
  Durata de implementare a proiectului este de 48 luni: respectiv de la data 01.01.2019 pana la data 31.12.2022.
  Informatii suplimentare se pot obtine la: Manager de Proiect, Vergiliu Vals – Director Executiv al Directiei Servicii Comunitare de Utilitati Publice, Primaria Municipiului Galati - Tel.: 0236-307-705, e-mail: Vergiliu Vals.
  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, precum si Programul Operational Regional 2014 - 2020 sau pagina de Facebook a programului .
CONCURSURI DE SOLUTII URBANISTICE
Reamenajare si refunctionalizare zona VALEA TIGLINEI si FALEZA DUNARII

Doua zone reprezentative pentru municipiul Galati vor fi reamenajate pentru un aspect modern, contemporan

  "Valea Tiglinei" se defineste ca fiind teritoriul cuprins intre Parcul Closca (inclusiv), Stadionul "Nicolae Rainea", Stadionul "Siderurgistul" si parte din Uzina de apa nr.1 (dezafectata).

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE


  "Faleza Dunarii" este un ansamblu complex, divizat in trei subzone cu functiuni diferite: faleza superioara, taluzul si faleza inferioara. Astfel, pe ansamblu, zona colecteaza si redistribuie fluxuri de trafic auto si pietonal, legand areale cu densitate mare de construire de arealul dedicat functiunilor de agrement, pietonal, etc.

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU 1PANOU 2
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE


  Anunturile de concurs au fost lansate si pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) avand numerele de inregistrare DC1000061/30.07.2019 si DC1000062/30.07.2019. Persoanele interesate pot trimite intrebari/clarificari referitoare la concursurile initiate pe adresa de email: Licitatii@primariagalati.ro.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 10 Mai 2019 ::.

Ordinea de zi a sedintei comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism
1. BENEFICIAR : RĂȘCANU GHEORGHE
AMPLASAMENTSTR. DOMNEASCĂ, NR. 13, BL. L, SC. 3, AP.S8, PARTER
SOLICITAREAVIZ – MODERNIZARE SPATIU COMERCIAL - REVENIRE
PROIECTANTS.C. SUPERCON S.R.L., ARH. ION RADI

2. BENEFICIAR : BANCA NATIONALA A ROMANIEI
AMPLASAMENTSTR. FRATERNITĂȚII, NR. 2
SOLICITAREAVIZ – AMENAJARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL – AGENTIA GALAȚI A B.N.R.
PROIECTANTS.C. ELMA STIL S.R.L. IAȘI, ARH. CORNELIU CIOBANASU

3. BENEFICIAR : S.C. FIERCTC SIBEL SRL
AMPLASAMENTSTR. SOSEAUA SMÂRDAN, NR. 4
SOLICITAREPUD – HALĂ PRODUCTIE SI DEPOZITARE SEMIFABRICATE METALICE
PROIECTANTB.I.A. ARH. DURBACA LIVIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. DURBACA LIVIU CEZAR

4. BENEFICIAR : PANAIT IULIAN ȘI ANTOANELA
AMPLASAMENTSTR. ORADEA, NR. 9
SOLICITAREPUD – LOCUINŢĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
PROIECTANTB.I.A. ARH. DURBACA LIVIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. DURBACA LIVIU CEZAR

5. BENEFICIAR : LANCIU VASILICA SI LANCIU LENUȚA
AMPLASAMENTSTR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 266
SOLICITAREPUD – LOCUINŢĂ
PROIECTANTB.I.A. ARH. BACALU MIHAI PUIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. BACALU MIHAI PUIU

6. BENEFICIAR : GURZU MARCEL ȘI GURZU MIHAELA LILIANA
AMPLASAMENTSTR. ELENA DOAMNA, NR. 40
SOLICITAREPUD – LOCUINŢĂ (P), GARAJ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ȘI ÎMPREJMUIRE
PROIECTANTB.I.A. ARH. BACALU MIHAI PUIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. BACALU MIHAI PUIU

7. BENEFICIAR : IVAN MONICA MARIA
AMPLASAMENTSTR. SIMION AJARESCU, NR. 10A
SOLICITAREPUD – LOCUINȚĂ SI IMPREJMUIRE
PROIECTANTSC ARHIDESKVISION SRL SI S.C. MACHBAR ATELIER S.R.L.; PROIECTANT R.U.R. URB.ATANASIA MANDRU

8. BENEFICIAR : OLARU MINTUȚĂ ȘI OLARU MARIA
AMPLASAMENTSTR. PICTOR IOSIF ISSER, NR. 6D
SOLICITAREPUD – LOCUINȚĂ SI IMPREJMUIRE
PROIECTANTSC ARHIDESKVISION SRL SI S.C. MACHBAR ATELIER S.R.L.; PROIECTANT R.U.R. URB.ATANASIA MANDRU

9. BENEFICIAR : CIOBOTARU VASILE
AMPLASAMENTSTR. RADU NEGRU, NR. 22
SOLICITAREPUD – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ
PROIECTANTSC PROJECT FURIO SRL SI S.C. MACHBAR ATELIER S.R.L.; PROIECTANT R.U.R. URB.ATANASIA MANDRU

10. BENEFICIAR : S.C. FIGRAN S.R.L
AMPLASAMENTSTR. MOVILEI, NR. 88
SOLICITAREPUD – ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE
PROIECTANTSC PROJECT FURIO SRL SI S.C. MACHBAR ATELIER S.R.L.; PROIECTANT R.U.R. URB.ATANASIA MANDRU

11. BENEFICIAR : POPESCU MARIAN ȘI POPESCU GETTY GABRIELA
AMPLASAMENTTIGLINA II, STR. BUCUREȘTII NOI NR. 148 ȘI B-DUL GEORGE COȘBUC NR. 33
SOLICITAREAVIZ DE OPORTUNITATE P.U.Z. – LOCUINŢE COLECTIVE SPAȚIU COMERCIAL ȘI SERVICII D+P+4E+M ȘI ÎMPREJMUIRE
PROIECTANTB.I.A. ARH. DURBACA LIVIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. DURBACA LIVIU CEZAR

12. BENEFICIAR : HAGIU ENAC SI NUȚA CRISTINA, SC MAKINVEST SRL, SC MAGIC FOOD INDUSTRIE SRL
AMPLASAMENTZONĂ DELIMITATĂ DE STR. 13 DECEMBRIE, STR. 9 MAI 1945 ȘI STR. CRINULUI
SOLICITARERECTIFICARE P.U.Z. – U.T.R. 18, ZONĂ DELIMITATĂ DE STR. 13 DECEMBRIE, STR. 9 MAI 1945 ȘI STR. CRINULUI, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 561/25.10.2018.
PROIECTANTB.I.A. ARH. BACALU MIHAI PUIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. BACALU MIHAI PUIU

13. BENEFICIAR : MUNICIPIU GALAȚI
AMPLASAMENTMUNICIPIU GALAȚI
SOLICITARERECTIFICARE ACTUALIZARE PUG, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 62/26.02.2015 ȘI RECTIFICAT PRIN H.C.L. NR. 354/27.07.2017
PROIECTANTU.A.U.I.M. – C.C.P.E.C.

  Sedinta va avea loc la sediul primariei din Str. Domneasca nr.54, Etaj I, camera 118, incepand cu ora 11.00.

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Mai 2019
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 13.09.2019
Numar total de vizitatori 6515683