Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
ANUNT IMPORTANT !!
  In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 478/31.10.2019 privind stabilirea conditiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de necesitate sau alte situatii deosebite, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Galati prin Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati - Serviciul Public de Asistenta Sociala acorda ajutoare de urgenta sub forma de tichete sociale in valoare de 100 lei/familie/persoana singura cu ocazia sarbatorilor legale de Pasti.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa Tichete sarbatori Pasti, iar cererea se poate descarca accesand urmatorul link: Cerere.
ANUNT IMPORTANT !!
  In conformitate cu prevederile art. 50 din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, va aducem la cunostinta faptul ca se anuleaza toate procedurile de concurs de recrutare in desfasurare pentru posturile vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
COMUNICAT DE PRESA !!
Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Galati, primeste prin posta si e-mail, cereri si documente referitoare la:
 • Declarare bunuri impozabile: cladiri si terenuri
 • Facilitate fiscale
 • Compensari/restituiri
 • Transfer dosar auto
 • Declaratii rectificative taxa speciala de habitat/ecarisaj
 • Declarare mijloace de transport
 • Scoatere din evidenta fiscala a mijloacelor de transport
 • Declararea mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice
 • Declararea mijloacelor de transport pe apa
 • Scoaeterea din evidenta a mijloacelor de transport pe apa
 • Eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local
 • Declararea privind stabilirea taxei de habitat
 • Alocare credentiale pentru plata on-line a impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetul local
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.
COMUNICAT DE PRESA !!
  In perioda 13 - 31 Martie 2020, in urma sedintei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta s-a hotarat sistarea activitatii cu publicul la toate institutiile apartinand aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati, in speta si la Serviciul Evidenta Persoanei, exceptie facand urmatoarele situatii, considerate urgenta/necesitate ...
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.
ANUNT IMPORTANT !!
RESTRICTII IN ACTIVITATEA DE LUCRU CU PUBLICUL LA SERVICIUL STARE CIVILA

In perioada instituirii starii de urgenta si a restrictiilor privind circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei stabilite pentru prevenirea raspandirii COVID-19, activitatea cu publicul la Serviciul Stare Civila Galati se va desfasura doar pentru:
 • Inregistrari decese
 • Inregistrari nou-nascuti
  Persoanele care au redobandit cetatenia romana si au fost programate pentru transcrierea actelor de stare civila sau pentru eliberarea certificatelor in perioada instituirii starii de urgenta si a restrictiilor privind circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei stabilite pentru prevenirea raspandirii COVID-19,vor fi reprogramate la o data pe care o vom anunta ulterior.
  Accesul cetatenilor in sediul institutiei va fi admis conform programului cu publicul:

Inregistrari nou - nascuti
 • LUNI 09:00 - 12:00
 • MARTI 09:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00
 • MIERCURI 09:00 - 12:00
 • JOI 09:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00
 • VINERI 09:00 - 12:00
TELEFON: 0236-307-747

Inregistrari decese
 • LUNI - JOI 09:00 - 16:00
 • VINERI 09:00 - 13:00
 • SAMBATA 09:00 - 13:00
TELEFON: 0236-307-748, E-MAIL: Serviciul decese
Anunt de participare la licitatie !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 21.05.2019 licitatie publica cu strigare, pentru vanzarea unui imobil cu destinatia de spatiu medical, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Gh. Asachi nr.11, apartament 7, etaj I.
  Imobilul este compus din: camera in suprafata de 15.56 mp, cota indiviza de 6.71% din terenul aferent blocului in suprafata de 47.94 mp, precum si cota indiviza de 6.71% din partile comune din bloc in suprafata de 32.17 mp, avand nr. cadastral nou 103734-C1-U7.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
Anunt de participare la licitatie !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 17.03.2020 licitatie publica cu strigare, pentru vanzarea unui imobil cu destinatia de laborator tehnica dentara, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Cartier Mazepa I, Str. Alexandru Lapusneanu nr. 28A, Etaj I, Lot 22.
  Imobilul este compus din: camera in suprafata de 7,99 mp, cota indiviza de 2,91% din terenul aferent apartamentului in suprafata de 15,13 mp, precum si cota indiviza de 2,91% din dreptul de coproprietate fortata asupra tuturor partilor din imobil, care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor din acest imobil, respectiv suprafata de 8,31 mp, avand nr. cadastral nou: 104321-C1-U22.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
CONCURSURI DE SOLUTII URBANISTICE
Solutii peisagistice de AMENAJARE PARC RECREATIONAL

  Primaria municipiului Galati propune realizarea unor modele de parcuri recreative in intravilanul municipiului Galati in diferite zone rezidentiale care vor conduce la cresterea nivelului vietii si a calitatii mediului.

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  Anuntul de concurs a fost lansat si pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) avand numarul de inregistrare DC1000092/12.12.2019. Persoanele interesate pot trimite intrebari/clarificari referitoare la concursurile initiate pe adresa de email: Licitatii@primariagalati.ro.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019, Lista drepturi salariale 30.09.2019, Lista drepturi salariale 31.03.2020.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 20 Februarie 2020 ::.

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 2020-02-20
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Alexandru-Gabriel Șerban(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Angela-Stela Ivan(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristina-Mihaela Matei(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cătălin-Andrei Mihăilescu(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/26.11.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Magnoliei, nr. 20(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare", pe anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate de la bugetul local al municipiului Galați, pentru anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 55/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 57/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sf. Spiridon" Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Ing. Anghel Saligny, nr. 25(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 29, Țiglina II, str. Constructorilor, nr. 18C(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați, pentru anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați, pentru anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 14/25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu plată” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
20. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către Societatea CALORGAL S.A. Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat din Municipiul Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
24. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 955,67 mp - proprietate publică a municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 447/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 272/24.04.2020 privind constituirea Comisiei de Aviz Comun(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați"(initiator proiect: Cristian-Sorin Enache – consilier local)
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: G2, Str. Constructorilor, nr. 10, G3, Str. Constructorilor, nr. 16 și C6C, Str. G-ral Dragalina, nr. 6 din municipiul Galați” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, SC 1 si 2, Str. Siderurgiștilor, nr. 23- Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească, nr. 15 - Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei, nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
31. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil - teren, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Școlii Gimnaziale ”Constantin Pufan” Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”RK imobil secția 3 Poliție, bloc G1” (initiator proiect: Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 7/29.01.2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la obiectivul „Sala Sporturilor – Măsuri suplimentare privind securitatea la incendiu” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
35. Proiect de hotărâre privind desfășurarea concursului "Galați, orașul meu, orașul nostru!" între asociațiile de proprietari/locatari din municipiul Galați ce au încheiat Convenția privind întreținerea spatiilor verzi cu U.A.T. Galati (initiator proiect: Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
38. Interpelări, intervenții, cereri
39. Diverse
Publicat in data: 2020-02-14
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Februarie 2020
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 03.04.2020
Numar total de vizitatori 6895115