Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Comunicat de presa !!
  BluAct este o retea de sapte orase portuare europene, printre care se numara Piraeus (Grecia), Matosinhos (Portugalia), Burgas (Bulgaria), Mataro (Spania), Ostend (Belgia), Galati si Salerno cu scopul de a impartasi bunele practici privind antreprenoriatul din economia albastra. Proiectul este finantat prin programul UE URBACT III, care ajuta orasele sa dezvolte solutii durabile, pragmatice, care sa integreze subiecte urbane economice, sociale si de mediu.
  Proiectul BluAct urmareste succesul initiativei BlueGrowth din Piraeus - Grecia, o competitie dedicata antreprenoriatului, care ofera servicii de incubare intreprinderilor locale, stimuland inovarea si crearea de locuri de munca. BluAct isi propune sa inspire orasele partenere pentru a impartasi experienta BlueGrowth si pentru a pune in practica concursurile antreprenoriale privind economia albastra.
  In cadrul acestui proiect, Municipiul Galati a lansat in data de 14 octombrie 2019 o competitie de idei de afaceri, intitulata Danube Growth Initiative, in domenii specifice economiei albastre, astfel:
 • Dezvoltarea avansată a infrastructurii;
 • Dezvoltarea de software;
 • Tehnologii privind reducerea emisiilor;
 • Sisteme de eficiență energetică;
 • Tehnologii avansate de fabricație.
   Detalii despre competitie si regulamentul acesteia sunt disponibile pe website-ul dedicat dgi-bluact.ro si pe pagina de Facebook Danube Growth Initiative. Concursul se adresează tuturor acelora care doresc sa infiinteze un start-up în Galati, mediului academic, agentilor economici care doresc sa lanseze/dezvolte/reorienteze domeniul de activitate, ingineri, economisti, IT-isti, a caror idei pot fi transpuse in societati comerciale care sa creeze noi locuri de munca si sa asigure o dezvoltare sustenabila a economiei albastre la mila 80 a Dunarii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.
Anunt important in atentia potentialilor beneficiari de ajutoare pentru incalzirea locuintei
  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:
  Incepand cu data de 08.10.2019 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica - de la Asociatiile de proprietari
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare Incalzire din str. Fraternitatii nr. 1
 • de pe site-urile Primariei Galati si cel al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati
  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica si care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure. In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 750 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 si a H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati - Serviciul Ajutoare Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1, telefon: 0236-488-444 sau de pe site-ul nostru precum si cel al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati.
  Nota*: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi completate cu majuscule, datate si semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri).
  Titularul are obligatia de a comunica Directorului Directiei, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere (anexa 1a), orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pâna pe 20 ale lunii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Acte acordare ajutor caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular modificare drepturi de asistenta sociala, Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
   Program cu publicul:
 • Luni - Marti - Joi: 8:00 – 16:30
 • Miercuri: 8:00 - 18:00
 • Vineri: 8:00 – 14
Rezultatele procedurii de selectie a dosarelor depuse de structurile sportive
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: Rezultatele procedurii de selectie a dosarelor depuse de structurile sportive care au solicitat finantare de la bugetul local.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate procedura selectie dosare.
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica privind inchirierea suprafetei de 314.79 ha proprietate publica a municipiului Galati, aflata in extravilanul comunei Vadeni, judetul Braila.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafeta de 340 m.p., situat pe str. Vasile Lupu nr. 7.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafeta de 180 m.p., situat pe str. Nicolae Labis nr. 14A.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafeta de 207 m.p., situat pe str. Mioritei nr. 45.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI !!
  Unitatea administrativ - teritoriala Municipiul Galati, din judetul Galati, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 si 4, incepand cu data de 09.09.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Municipiului Galati situat in Str. Domneasca nur. 54, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Municipiului Galati si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019, Lista drepturi salariale 30.09.2019.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 24 Aprilie 2019 ::.

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 2019-04-24
1. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Asociatia SMURD Galati a unor apartamente, proprietate a municipiului Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 45, str. Vasile Lupu, nr. 48 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr. 13 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
4. Proiect de hotarare privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul municipiului Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
5. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Scolii Gimnaziale "Constantin Gh. Marinescu" Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
6. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, incepand cu anul 2020 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
7. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 260/24.04.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
8. Proiect de hotarare privind preluarea in patrimoniul municipiului Galati a lucrarilor de investitii "Bransament apa, contorizare si racord canalizare - B-dul George Cosbuc nr. 420 A", precum si predarea acestora in concesiune catre Societatea Apa Canal S.A. Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
9. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind infiintarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galati", cu modificarile si completarile ulterioare (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru clubul sportiv "Club Sportiv Municipal Galati" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
11. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Medico - Social Pechea (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
12. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Societatea Gospodarire Urbana SRL (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
13. Proiect de hotarare privind instituirea organizarii si desfasurarii evenimentului "Zilele Municipiului Galati" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
14. Proiect de hotarare privind vanzarea, prin licitatie publica, a terenului in suprafata de 4.012 m.p., proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Calea Prutului, nr. 11C (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
15. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Mastacani la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
16. Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
17. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
18. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 600 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Brailei nr. 204 A, 204 B, 204 C (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
19. Proiect de hotarare privind dezmembrarea in 2 loturi a terenului, proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 8.545 mp, situat pe str. Macului nr. 1 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
20. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului actiunilor socio - culturale, sportive si civice, pentru anul 2019 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
21. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galati, in vederea organizarii si desfasurarii competitiei sportive "Cupa Danubius", editia a XXVII-a (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
22. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 114/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare compartiment primiri urgente - Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sf. Ioan Galati" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
23. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 498/18.09.2018 privind aprobarea realizarii proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Compartiment Primiri Urgente - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati" si a cheltuielilor legate de proiect (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
24. Proiect de hotarare privind atribuirea numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora pentru desfasurarea transportului de persoane in regim taxi in municipiul Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
25. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic Obstetrica - Ginecologie "Buna Vestire" Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Arcasilor, nr. 62A (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14', str. Crizantemelor, nr. 53 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 15 str. Elena Doamna, nr. 27 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 40, str. Brailei, Nr. 231 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
30. Proiect de hotarare privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala "Sfantul Grigorie Teologul" Galati" si a cheltuielilor legate de proiect (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
31. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan Galati" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
32. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului "Modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati" si a cheltuielilor legate de proiect (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
33. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf Ioan" Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
34. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei, cu modificarile si completarile ulterioare (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
35. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de credit incheiat intre Municipiul Galati si CEC Bank in vederea finantarii unor obiective de investitii, aprobat prin H.C.L. nr. 221/28.05.2015, cu modificarile si completarile ulterioare (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
36. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Macazului, nr. 8 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
37. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Macazului, nr. 10 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
38. Proiect de hotarare privind aprobarea Scrisorii de asteptari pentru stabilirea performantelor asteptate de la organele de administrare si conducere ale Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
39. Proiect de hotarare privind aprobarea Profilului consiliului de administratie si a Profilului candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
40. Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de uz si servitute de trecere, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren in suprafata de 134,50 mp - proprietate publica a municipiului Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
41. Proiect de hotarare privind organizarea de catre Fundatia Sportul Galatean a unor competitii sportive (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
42. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare pentru Centrul de Locuinte si Sprijin pentru Tineri - Zimbru 1 si pentru Centrul Multifunctional pentru Tineri aflati in situatii de risc - Zimbru 2 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
43. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a spatiului - sala de spectacole - aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati, catre Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
44. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 499/18.09.2018 privind aprobarea realizarii proiectului "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte D din cartierul Micro 13B si PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
45. Proiect de hotarare privind aplicarea cotelor de cheltuieli indirecte si a cotei de profit pentru Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
46. Proiect de hotarare privind aplicarea unei cote de cheltuieli indirecte si a unei cote de profit pentru lucrari/servicii contractate cu terti de catre de S.P. Ecosal Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
47. Proiect de hotarare privind aplicarea unei cotei de profit de catre Serviciul Public Ecosal Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
48. Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati, cu modificarile si completarile ulterioare (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
49. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati si Universitatea "Dunarea de Jos" Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
50. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiului Galati si Inspectoratul Scolar Judetean Galati in vederea implementarii si sustenabilitatii proiectului "O scoala pentru toti si pentru fiecare", in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 16 Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
51. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Politia Locala Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
52. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare - cadru incheiat cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului de bunuri(initiator proiect:Cristian-Sorin Enache - Viceprimarul municipiului Galati)
53. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 111/28.03.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați şi administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galaţi (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
54. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 1/14.01.2019 privind repartizarea excedentului bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, in anul 2019 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
55. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice si reabilitare termica Cresa nr. 1 - Lucrari ISU"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
56. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice si reabilitare termica Cresa nr. 36 - Lucrari ISU"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
57. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 259/24.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Sf. Grigorie Teologul"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
58. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C..L nr. 257/24.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
59. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pentru anul 2019 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
60. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Municipiul Galati, prin Consiliul Local al Municipiului Galati, si Judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati, in vederea organizarii, la Galati, a Evenimentului cultural-artistic "Forza ZU", editia a 9-a (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
61. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019, al societatii "Cons Management Parc de Soft" S.R.L. Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
62. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019, al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
63. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019, al societatii "Gospodarire Urbana" S.R.L. Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
64. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019, al societatii "Administratia Pietelor Agroalimentare" S.A. Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
65. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare si analiza a propunerilor de proiecte/programe sportive initiate de catre organizatiile sportive, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
66. Proiect de hotarare privind numirea administratorului provizoriu, reprezentant al autoritatii publice tutelare in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
67. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
68. Interpelari, intervenții, cereri
69. Diverse
Publicat in data: 2019-04-18
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Aprilie 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 16.10.2019
Numar total de vizitatori 6578232