Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Anunt important in atentia potentialilor beneficiari de ajutoare pentru incalzirea locuintei
  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:
  Incepand cu data de 12.10.2020 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica - de la Asociatiile de proprietari
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare Incalzire din str. Fraternitatii nr. 1
 • de pe site-urile Primariei Galati si cel al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati
  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica si care au un venit net lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure. In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 750 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 si a H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati - Serviciul Ajutoare Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1, telefon: 0236-488-444 sau de pe site-ul nostru precum si cel al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati.
  Nota*: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi completate cu majuscule, datate si semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri).
  Titularul are obligatia de a comunica Directorului Directiei, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere (anexa 1a), orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pâna pe 20 ale lunii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Acte acordare ajutor caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular modificare drepturi de asistenta sociala, Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Documente necesare anexate cererii de acordare a ajutorului de incalzire.

  Program cu publicul:
 • Luni - Joi: 8:30 – 16:00
 • Vineri: 8:30 - 13:00
, inclusiv in sistem electronic pe adresa de e-mail: Termoficare.
Anunt important !!
  Comisia permanenta numita prin dispozitia primarului nr. 1962/20.07.2020, aduce la cunostinta publicului, lista cu solicitantii calificati si descalificati pentru atribuirea directa a unui abonament BASIC/PLUS, HANDICAP SI ECO, pentru parcarea supraetajata din Mazepa I, bl. R5. Lista poate fi consultata accesand urmatorul link: Lista finala.
  Solicitantii calificati se vor prezenta in termenele indicate la sediul Primariei municipiului Galati din str. Domneasca, nr. 54, parter, pentru semnarea procesului verbal de atribuire.
  Atribuirea abonamentelor se va face conform art. 20 din metodologia aprobata prin H.C.L. nr. 259/25.06.2020 respectiv, se va atribui cate un abonament pentru fiecare solicitant calificat, la tariful de baza aprobat prin H.C.L.
  Atribuirea se va desfasura individual pentru fiecare loc din parcare, in ordinea inversa a cererilor depuse, incepand cu etajul III.
  Persoanele calificate, care au semnat si ridicat un exemplar al procesului verbal de atribuire, au obligatia ca in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea acestuia, sa prezinte dovada achitarii abonamentului pentru anul in curs.
  Pentru anul urmator, plata se va efectua pana pe data de 30 noiembrie a anului in curs, la sediile serviciului taxe si impozite locale.
  Pentru mai multe detalii, puteti apela nr. de telefon: 0236-307-718 - Mardare Petru Eugen, 0336-102-117 - Gugoase Mariana.
Anunt important !!
  Primaria municipiul Galati anunta solicitantii, care au depus dosare pentru obtinerea unei locuinte, inclusiv solicitantii care nu au primit repartitie conform HCL nr. 250/30.05.2019, sa-si completeze/actualizeze dosarele pana la data de 30.09.2020 cu urmatoarele acte:
 • Cerere tip adresata Primarului;
 • Acte de stare civila
 • Conditii de locuit
 • Studii
 • Stare de sanatate
 • Declaratii notariale
 • Venituri realizate pe ultimele 12 luni
 • Conditii speciale pentru titularul dosarului si membrii familiei acestuia

  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Completare dosare LS.
Rezultatele procedurilor de evaluare pentru Agenda Culturala, Agenda Comunitate 2020 !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele procedurii de evaluare si selectie a proiectelor care vizeaza activitati culturale conform HCL nr. 87/26.03.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate procedura evaluare.
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele procedurii de evaluare si selectie a proiectelor care vizeaza activitati de dezvoltare a comunitatii locale conform HCL nr. 88/26.03.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate procedura evaluare.
Anunt public !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Raportul privind obligatiile de serviciu public de transport local de calatori in municipiul Galati conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Raport.
COMUNICAT DE PRESA !!
Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Galati, primeste prin posta si e-mail, cereri si documente referitoare la:
 • Declarare bunuri impozabile: cladiri si terenuri
 • Facilitate fiscale
 • Compensari/restituiri
 • Transfer dosar auto
 • Declaratii rectificative taxa speciala de habitat/ecarisaj
 • Declarare mijloace de transport
 • Scoatere din evidenta fiscala a mijloacelor de transport
 • Declararea mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice
 • Declararea mijloacelor de transport pe apa
 • Scoaeterea din evidenta a mijloacelor de transport pe apa
 • Eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local
 • Declararea privind stabilirea taxei de habitat
 • Alocare credentiale pentru plata on-line a impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetul local
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.
CONCURSURI DE SOLUTII URBANISTICE
Solutii peisagistice de AMENAJARE PARC RECREATIONAL

  Primaria municipiului Galati propune realizarea unor modele de parcuri recreative in intravilanul municipiului Galati in diferite zone rezidentiale care vor conduce la cresterea nivelului vietii si a calitatii mediului.

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  Anuntul de concurs a fost lansat si pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) avand numarul de inregistrare DC1000092/12.12.2019. Persoanele interesate pot trimite intrebari/clarificari referitoare la concursurile initiate pe adresa de email: Licitatii@primariagalati.ro.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019, Lista drepturi salariale 30.09.2019, Lista drepturi salariale 31.03.2020.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 24 August 2015 ::.

Ordinea de zi a sedintei comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism
1. BENEFICIAR : MUNICIPIUL GALATI
AMPLASAMENTTiglina II
SOLICITAREPUZ - Restructurare urbana Tiglina II. Fundamentarea conditiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publica
PROIECTANTS.C. Quattro Design S.R.L.

2. BENEFICIAR : ARDELEANU ADRIAN SI CATALINA
AMPLASAMENTSTR. ALEEA REGALA, NR. 18
SOLICITAREPUD LOCUINTA SI GARAJ
PROIECTANTB.I.A. ARH. BACALU MIHAI PUIU

3. BENEFICIAR : ANDONE RELU SI PLESCAN FLORENTINA GABRIELA
AMPLASAMENTSTR. ALEEA CASTANILOR, NR. 22
SOLICITAREPUD LOCUINTA
PROIECTANTB.I.A. ARH. BACALU MIHAI PUIU

4. BENEFICIAR : NEAGU AUREL
AMPLASAMENTSTR. GHECET, NR. 19
SOLICITAREPUD - LOCUINTA SI IMPREJMUIRE
PROIECTANTS.C. SUPERCONSULT SRL, PROIECTANT R.U.R. ARH. ATANASIA STOICA

5. BENEFICIAR : SC COLIBRI SRL
AMPLASAMENTSTR. CONSTANTIN BRANCOVEANU NR. 25
SOLICITAREPUD - BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, SPATIU PRESTARI SERVICII SI IMPREJMUIRE
PROIECTANTB.I.A. ARH. LUCIA SALARU

6. BENEFICIAR : MUNICIPIUL GALATI
AMPLASAMENTMUNICIPIUL GALATI
SOLICITAREREABILITAREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN IN GALATI - PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA
PROIECTANTS.C. EPTISA ROMANIA S.R.L.

  Sedinta va avea loc la sediul primariei din Str. Domneasca nr.38, sala de protocol, ETAJ 2, incepand cu ora 11.00.

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2015
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 23.09.2020
Numar total de vizitatori 7108240