Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 5
Comunicat de presa !!
  BluAct este o retea de sapte orase portuare europene, printre care se numara Piraeus (Grecia), Matosinhos (Portugalia), Burgas (Bulgaria), Mataro (Spania), Ostend (Belgia), Galati si Salerno cu scopul de a impartasi bunele practici privind antreprenoriatul din economia albastra. Proiectul este finantat prin programul UE URBACT III, care ajuta orasele sa dezvolte solutii durabile, pragmatice, care sa integreze subiecte urbane economice, sociale si de mediu.
  Proiectul BluAct urmareste succesul initiativei BlueGrowth din Piraeus - Grecia, o competitie dedicata antreprenoriatului, care ofera servicii de incubare intreprinderilor locale, stimuland inovarea si crearea de locuri de munca. BluAct isi propune sa inspire orasele partenere pentru a impartasi experienta BlueGrowth si pentru a pune in practica concursurile antreprenoriale privind economia albastra.
  In cadrul acestui proiect, Municipiul Galati a lansat in data de 14 octombrie 2019 o competitie de idei de afaceri, intitulata Danube Growth Initiative, in domenii specifice economiei albastre, astfel:
 • Dezvoltarea avansată a infrastructurii;
 • Dezvoltarea de software;
 • Tehnologii privind reducerea emisiilor;
 • Sisteme de eficiență energetică;
 • Tehnologii avansate de fabricație.
   Detalii despre competitie si regulamentul acesteia sunt disponibile pe website-ul dedicat dgi-bluact.ro si pe pagina de Facebook Danube Growth Initiative. Concursul se adresează tuturor acelora care doresc sa infiinteze un start-up în Galati, mediului academic, agentilor economici care doresc sa lanseze/dezvolte/reorienteze domeniul de activitate, ingineri, economisti, IT-isti, a caror idei pot fi transpuse in societati comerciale care sa creeze noi locuri de munca si sa asigure o dezvoltare sustenabila a economiei albastre la mila 80 a Dunarii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.
Anunt important in atentia potentialilor beneficiari de ajutoare pentru incalzirea locuintei
  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:
  Incepand cu data de 08.10.2019 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica - de la Asociatiile de proprietari
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare Incalzire din str. Fraternitatii nr. 1
 • de pe site-urile Primariei Galati si cel al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati
  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica si care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure. In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 750 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 si a H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati - Serviciul Ajutoare Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1, telefon: 0236-488-444 sau de pe site-ul nostru precum si cel al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati.
  Nota*: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi completate cu majuscule, datate si semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri).
  Titularul are obligatia de a comunica Directorului Directiei, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere (anexa 1a), orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pâna pe 20 ale lunii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Acte acordare ajutor caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular modificare drepturi de asistenta sociala, Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
   Program cu publicul:
 • Luni - Marti - Joi: 8:00 – 16:30
 • Miercuri: 8:00 - 18:00
 • Vineri: 8:00 – 14
Rezultatele procedurii de selectie a dosarelor depuse de structurile sportive
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: Rezultatele procedurii de selectie a dosarelor depuse de structurile sportive care au solicitat finantare de la bugetul local.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate procedura selectie dosare.
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica privind inchirierea suprafetei de 314.79 ha proprietate publica a municipiului Galati, aflata in extravilanul comunei Vadeni, judetul Braila.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafeta de 340 m.p., situat pe str. Vasile Lupu nr. 7.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafeta de 180 m.p., situat pe str. Nicolae Labis nr. 14A.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafeta de 207 m.p., situat pe str. Mioritei nr. 45.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI !!
  Unitatea administrativ - teritoriala Municipiul Galati, din judetul Galati, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 si 4, incepand cu data de 09.09.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Municipiului Galati situat in Str. Domneasca nur. 54, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Municipiului Galati si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019, Lista drepturi salariale 30.09.2019.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 26 Iunie 2019 ::.

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 2019-06-26
1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului actiunilor socio - culturale, sportive si civice pentru anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Club Sportiv Nautic Mila 80, in vederea organizarii si desfasurarii evenimentului sportiv Festivalul "Cupa Dunarii de Jos"
3. ; Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Teilor, nr.5
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 5, Traian Nord, Aleea Foisor, nr. 5
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 25, str. Romana, nr. 68
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 37, str. Drumul de Centura, nr. 218B
7. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului, in suprafata de 2.197 m.p., intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Garofitei, Nr. 8, Lot 2
8. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui imobil, proprietate publica a Municipiului Galati, aflat in administrarea Gradinitei cu program prelungit nr. 39
9. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri, incepand cu anul 2020, pentru terenul situat in Galati, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 53
10. Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri si a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2020, pentru terenul si pentru cladirea TESA-C4, situate in Galati, str. Paul Paltanea nr. 10
11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare alee pietonala zona cuprinsa intre str. Navelor si parc Elice"
12. ; Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare si modernizare pod din beton armat situat in Galati - Calea Smardan (DJ251) in zona intersectiei cu strada Filesti"
13. ; Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Club Sportiv "Universitatea Dunarea de Jos" din Galati
14. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Club Sportiv Fortuna Galati
15. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Club Sportiv Luceafarul Galati
16. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Club Sportiv Scoala de Fotbal Otelul Galati
17. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Fotbal Club Sorin Balaban Galati
18. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Fotbal Club Universitatea Galati
19. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Sport Club Municipal Dunarea Galati
20. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galati
21. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a capacitatilor energetice partiale din cadrul lucrarii "Alimentare cu energie electrica locuinte sociale din cartier Micro 17 – Etapa II - blocurile M7 ÷ M14" si transmiterea acestora catre S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALATI
22. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" Galati si a cheltuielilor legate de proiect
23. Proiect de hotarare privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati
24. Proiect de hotarare privind dezmembrarea in 2 loturi a terenului proprietate privata a municipiului Galati, in suprafata de 9975 mp, situat in Galati, bdul Marea Unire nr. 1
25. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare si extindere instalatie de utilizare biogaz"
26. ; Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
27. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati
28. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfantul Vasile" in scopul continuarii lucrarilor de construire a "Cantinei sociale si a Centrului de zi pentru copiii proveniti din familii defavorizate de pe langa Parohia Sfantul Vasile"
29. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Intampinarea Domnului"
30. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Pogorarea Sfantului Duh"
31. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul construirii Bisericii Militare - "Sfantul Dimitrie cel Nou"
32. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfanta Cuvioasa Parascheva"
33. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfantul Haralambie"
34. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfanta Ana"
35. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfantul Nectarie" - Barbosi
36. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfantul Atanasie Patelarie"
37. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfantul Antonie cel Mare"
38. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfintii Mina, Victor si Vichentie"
39. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfantul Ioan Botezatorul"
40. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfintii Martiri Brancoveni"
41. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii "Sfintii Gherman si Casian"
42. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfintii Imparati" in scopul continuarii lucrarilor de construire a "Centrului de zi pentru copii si capela"
43. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii "Sfintii Apostoli Petru si Pavel"
44. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie"
45. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii "Sfantul Pantelimon"
46. ; Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a Bisericii Romano-catolice
47. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a locasului de cult al Bisericii Evanghelice Crestine
48. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de reparare a locasului de cult al Bisericii Reformate
49. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire a Bisericii Penticostale "Emanuel"
50. ; Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati
51. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu, nr. 10A
52. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unei părti din corpul C3, din incinta Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu” situat in Galați, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, din spaţiu destinat invatamantului in sediu al Bibliotecii Municipale „Paul Paltanea”, Filiala nr. 2 a Bibliotecii “V.A.Urechea”
53. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Regia Autonoma “Administratia Zonei Libere Galati"
54. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de administratie al Societatii TRANSURB S.A. Galati
55. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului imprumuturilor interne al Municipiului Galati, pe anul 2019
56. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul Cantinei de Ajutor Social Galati
57. Proiect de hotarare privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati, a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora
58. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia „Open Hub” Galati pentru realizarea evenimentului „Just Pitch. Startups Contest” Galati, editia a VI-a
59. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor revizuit, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 - 2020
60. Proiect de hotarare pentru aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare si a Caietului de sarcini pe activitati a serviciului de salubrizare
61. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe str. Mioritei, nr. 45
62. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe str. Spaniola, nr. 2
63. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe str. Tecuci, nr. 159
64. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului in suprafata de 8,55 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Brailei, nr. 252, bl. G3, sc. 1, parter
65. Proiect de hotarare privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietatea publica a Municipiului Galati, in suprafata de 1560 mp, situat în Galati, str. Gh. Doja nr. 2, aferent bl. 5A
66. Proiect de hotarare pentru dezmembrarea in 2 loturi a terenului proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 182 mp situat în Galati, str. Brailei nr. 157A, aferent bl. A6-A7
67. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati, incheiat cu Transurb SA
68. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat si a regulamentului pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat
69. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare
70. Proiect de hotărâre pentru prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnati in Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Galati”
71. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 29/25.02.2010 privind aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime pana la care se va negocia redeventa pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004
72. Proiect de hotarare pentru desemnarea unui membru in Consiliul Director al Fundatiei „Sportul Galatean”
73. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
74. Interpelari, intervenții, cereri
75. Diverse
Publicat in data: 2019-06-20
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Iunie 2019
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 16.10.2019
Numar total de vizitatori 6578353