Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 6
Anunt public !!
  Municipiul Galati, in calitate de autoritate contractanta, face cunoscuta intentia de a sustine financiar structurile sportive asa cum sunt enumerate in Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, care isi au sediul pe raza municipiului Galati, pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in baza Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  Sprijinul financiar se acorda, prin Hotararea Consiliului Local, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare sau de natura salariala, conform art. 43 din Legii nr. 55/15.05.2020.
  Pentru a beneficia de acest sprijin din partea autoritatii publice locale, structurile sportive trebuie să depuna o solicitare (conform modelului anexat), semnata de reprezentantul legal, insotita de o Nota de fundamentare a cheltuielilor si de o declaratie pe propria raspundere, asumata si semnata de reprezentantul legal al structurii sportive.
  Autoritatea publica locala isi rezerva dreptul de a cere solicitantilor prezentarea unor documente care dovedesc eligibilitatea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
  Cererile pentru acordarea sprijinului financiar vor fi analizate si aprobate in limita creditelor bugetare alocate pentru aceasta destinatie, respectiv 440.000 lei.
  Dosarele cu documentatia pentru acordare sprijin vor fi depuse la Registratura municipiului Galati, pana la data 25.11.2020, ora 11:00.  Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Relatii Publice si Managementul Documentelor - Serviciul Invatamant, Cultura, Turism, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente - Compartiment Sport (Camera 213) din cadrul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr.54, email: sport@primariagalati.ro, telefon: 0236-307-780.
Anunt public !!
  Comisia Permanenta numita prin Dispozitia Primarului nr. 1962/20.07.2020 aduce la cunostinta titularilor de abonamente pentru locurile de parcare din parcarea multietajata din Mazepa I, bl. R5, faptul ca incepand cu data de 01.11.2020, pana la data de 30.11.2020 au posibilitatea achitarii contravalorii abonamentelor pentru anul 2021, atat la sediile Directiei Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale, cat si online, pe platforma ghiseul.ro.
  Vizarea abonamentelor pentru anul urmator se va face numai dupa identificarea dovezii platii la codul de taxa aferent.
Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
  Unitatea administrativ - teritoriala Municipiul Galati, din judetul Galati, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1, incepand cu data de 13.10.2020, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Municipiului Galati situat in str. Domneasca nr. 54, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Municipiului Galati si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
COMUNICAT DE PRESA !!
Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Galati, primeste prin posta si e-mail, cereri si documente referitoare la:
 • Declarare bunuri impozabile: cladiri si terenuri
 • Facilitate fiscale
 • Compensari/restituiri
 • Transfer dosar auto
 • Declaratii rectificative taxa speciala de habitat/ecarisaj
 • Declarare mijloace de transport
 • Scoatere din evidenta fiscala a mijloacelor de transport
 • Declararea mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice
 • Declararea mijloacelor de transport pe apa
 • Scoaeterea din evidenta a mijloacelor de transport pe apa
 • Eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local
 • Declararea privind stabilirea taxei de habitat
 • Alocare credentiale pentru plata on-line a impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetul local
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019, Lista drepturi salariale 30.09.2019, Lista drepturi salariale 31.03.2020, Lista drepturi salariale 30.09.2020.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 27 August 2020 ::.

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 2020-08-27
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Nicolae Caranfil nr. 10E(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Smîrdan, nr. 18(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Turturelelor, nr. 63(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă" cu domiciliul pe raza Municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Natională și la examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii ”Aleea Migdalelor” unui drum de acces proprietate privată(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social fără personalitate juridică "Centrul de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social fără personalitate juridică Agenția de Servicii Sociale Comunitare "Alternativa"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social fără personalitate juridică "Centrul de zi pentru copii cu autism"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 18" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
14. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor nr. 56(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, pentru activitatea managerului Niță Teodor din anul 2019(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galati, pentru activitatea managerului Toma Florin în perioada 01.11.2019-31.12.2019(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
18. Proiect de hotărâre pentru rectificarea H.C.L. nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 4, Traian Nord, Tarla 39, Parcela 4/1/1, lot 2, P 4/1/1, lot 3, P 4/1/2, lot 11, P 4/1/1, lot 3, P 4/1/1, lot 1/1(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului, în suprafață de 5000 m.p., intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Smîrdan, nr. 3(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare imobil din Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 24, în vederea înființării unei creșe” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind organizarea serviciului de administrare a domeniului public și privat în Municipiul Galați și a formei de gestiune a acestui serviciu(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
26. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal SA Galați, aprobat prin HCL nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
27. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 193.81 mp - proprietate publică a municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor orare de funcționare pentru unele mijloace de transport utilizate de către Serviciul Public Ecosal Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
29. Proiect de hotărâre privind împrumutul de folosință, cu titlu gratuit, a imobilului Stadion Oțelul, situat în Galați, Str. Anghel Saligny, nr. 82(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 173/29.05.2014 privind înființarea Fundației Sportul Gălățean, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei „Sfântul Vasile” în scopul continuării lucrărilor de construire la „Centru de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia “Sfântul Vasile” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor de construire a sălii de cult a Bisericii Penticostale „Emanuel ”Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor de reparare a unității de cult - Parohia Sf. Pantelimon Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor de reparare a unității de cult - Parohia Reformată Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
35. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei „Sfântul Nectarie-Barboși” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
36. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației pentru membrii Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale, ai Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor de dezvoltare a comunității, precum și ai Comisiilor de soluționare a contestațiilor(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 32, str. Portului, nr. 54A (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
38. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Romano-Catolice “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, a clădirii fostului punct termic Mihai Bravu, situată în municipiul Galați, strada Mihai Bravu nr. 1 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
39. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 199/24.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Sala de sport si sala de mese Galați, str. Roșiori, nr. 31 – Școala Gimnazială nr. 28” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul de Păpuși „GULLIVER” Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
41. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea exonerării la plată a obligațiilor cu titlul de chirie aferentă contractelor de închiriere nr.3632/08.08.2017 și nr.3655/05.11.2019-titular SC BONAGRI HOLDING SRL(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Galați(initiator proiect:Cristian-Sorin Enache - Viceprimarul municipiului Galati)
45. Interpelări, intervenții, cereri
46. Diverse
Publicat in data: 21.08.2020
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2020
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


   
Site actualizat in data de : 23.11.2020
Numar total de vizitatori 7150853