Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Anunt public !!
  Intrucat s-a constatat nerespectarea de catre conducatorii auto taxi dar si de catre clienti a regulilor privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19, aducem la cunostinta publicului masurile cuprinse in Ordinul 1.082/97/1.112/2020 publicat in M.O. 526/2020. Citam din anexa 2, partea a II-a:
"II. In domeniul transportului in regim de taxi, transportului alternativ si transportului in regim de inchiriere cu sofer se aplica urmatoarele masuri:
 • Transportul pasagerilor se efectueaza doar pe locurile din spate.
 • Conducatorul mijlocului de transport poarta masca de protectie, astfel incat sa ii acopere gura si nasul, iar mijlocul de transport va fi dotat cu dezinfectant pe baza de alcool.
 • Spatiul destinat conducatorului mijlocului de transport va fi separat fizic de locurile din spate.
 • Pasagerii au obligatia de a purta masca de protectie la urcarea in mijlocul de transport si pe toata durata calatoriei.
 • In cazul manuirii bagajelor clientului sau interactiunii fizice cu alte persoane, conducatorul mijlocului de transport este obligat sa utilizeze manusi, sa le depoziteze intr-o punga special destinata dupa utilizare si sa isi dezinfecteze mainile dupa indepartarea acestora.
 • Conducatorul mijlocului de transport este obligat sa igienizeze si sa dezinfecteze zilnic interiorul vehiculului.
 • Se utilizeaza cu precadere platile electronice."
  Nerespectarea masurilor reprezinta incalcare a art. 5, alin. 2, lit. d din Legea 55/2020, constituie contraventie conform art. 65, lit. h din Legea 55/2020 si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2500 lei conform art. 66, lit. a din legea susmentionata.
ANUNT IMPORTANT !!
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul local prin HCL nr. 74/2016 pentru toate solicitarile depuse pana la data de 06.08.2020. Dupa aceasta data, cererile vor fi inregistrate pentru urmatoarea procedura de atribuire care va fi anuntata ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultata la Primaria Galati - Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi anuntate prin afisare la sediul Primariei Galati in data de 10.08.2020. Eliberarea autorizatiilor taxi atribuite in cadrul acestei proceduri se va face dupa aprobarea prin hotarare a Consiliul local a atribuirii numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora.
  De asemenea, pana la data de 06.08.2020, solicitantii deja inscrisi in lista de asteptare pot aduce modificari punctajelor declarate anterior.
  Criteriile de departajare si punctajele care se acorda autovehiculelor participante pot fi consultate accesand urmatorul link: Criterii taxi.
Anunt public !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Raportul privind obligatiile de serviciu public de transport local de calatori in municipiul Galati conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Raport.
Anunt de participare la licitatie !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica, cu oferta in plic, pentru atribuirea de licente de ocupare a domeniului public pentru 5 amplasamente, destinate comercializarii de flori, aprobate prin dispozitii de primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
COMUNICAT DE PRESA !!
Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Galati, primeste prin posta si e-mail, cereri si documente referitoare la:
 • Declarare bunuri impozabile: cladiri si terenuri
 • Facilitate fiscale
 • Compensari/restituiri
 • Transfer dosar auto
 • Declaratii rectificative taxa speciala de habitat/ecarisaj
 • Declarare mijloace de transport
 • Scoatere din evidenta fiscala a mijloacelor de transport
 • Declararea mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice
 • Declararea mijloacelor de transport pe apa
 • Scoaeterea din evidenta a mijloacelor de transport pe apa
 • Eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local
 • Declararea privind stabilirea taxei de habitat
 • Alocare credentiale pentru plata on-line a impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetul local
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.
CONCURSURI DE SOLUTII URBANISTICE
Solutii peisagistice de AMENAJARE PARC RECREATIONAL

  Primaria municipiului Galati propune realizarea unor modele de parcuri recreative in intravilanul municipiului Galati in diferite zone rezidentiale care vor conduce la cresterea nivelului vietii si a calitatii mediului.

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  Anuntul de concurs a fost lansat si pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) avand numarul de inregistrare DC1000092/12.12.2019. Persoanele interesate pot trimite intrebari/clarificari referitoare la concursurile initiate pe adresa de email: Licitatii@primariagalati.ro.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019, Lista drepturi salariale 30.09.2019, Lista drepturi salariale 31.03.2020.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 28 August 2019 ::.

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 2019-08-28
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare bloc Pexco - Galați" (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 98J;(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, str. Tunelului, nr. 45B(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Eroilor, nr. 33(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Armata Poporului, nr. 81(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini", către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea Colegiului Tehnic Traian Vuia - Corp Școală Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc, pentru sezonul rece 2019 – 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Nămoloasa, nr. 2(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 71764 mp, proprietate a municipiului Galați, situat în extravilanul municipiului Galați, Tarlaua 130-131, Parcelele 458, 465(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a unui teren, în suprafață de 1105 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Cristofor Columb, nr. 34-B(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
14. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 22,43 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian, nr. 136(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
15. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 47,23 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Portului, nr. 39(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, începând cu anul 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 31427 mp, proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Dr. Constantin Levaditti, nr. 18(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
20. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea societății APĂ CANAL S.A. (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
22. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, în suprafață de 72 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 S2(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Labiș, nr. 14A(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
24. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Vasile Lupu, nr. 7(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
26. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Universitatea "Dunărea de Jos" Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
27. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere - Filiala Județeană Galați "General Eremia Grigorescu"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
28. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren situat în extravilanul comunei Vădeni, Județul Brăila(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru Fundaţia Sportul Gălăţean(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional-cadru nr. 1 la Protocolul de colaborare-cadru pentru implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul municipal, în municipiul Galaţi(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Galaţi, pe anul 2019(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
34. Interpelari, intervenții, cereri
35. Diverse
Publicat in data: 22.08.2019
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2019
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 09.07.2020
Numar total de vizitatori 7049980