Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI !!
  Unitatea administrativ - teritoriala Municipiul Galati, din judetul Galati, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 si 4, incepand cu data de 09.09.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Municipiului Galati situat in Str. Domneasca nur. 54, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Municipiului Galati si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
ANUNT LICITATIE !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica privind inchirierea suprafetei de 314.79 ha proprietate publica a municipiului Galati, aflata in extravilanul comunei Vadeni, judetul Braila.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 207 mp. situat pe str. Mioritei nr. 45.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 560 mp. situat pe str. Tecuci nr. 159.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
  Primaria municipiului Galati organizează licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 346 mp. situat pe str. Spaniola nr. 2.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie 18m !!
  Unitatea Administrativ-teritoriala Municipiul Galati, in calitate de Partener, implementeaza proiectul Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie 18m, Galati", cod SMIS 128117, finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Apel de proiecte POR/2018/4/4.1/3/IN PARTENERIAT.
  Ordinul de finantare nr. 4588 a fost semnat in data de 10.07.2019 de Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management si Lider de Parteneriat.
  Valoarea totala a proiectului este de 95.941.800,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 79.035.324,00 lei.
  Obiectivul specific al proiectului vizeaza un transport public in sistem integrat, eficient si accesibil, prin achizitionarea a 10 tramvaie noi, care vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport public local prin intermediul operatorului local.
  Obiectivul general al proiectului imbunatatirea transportului public in Municipiul Galati prin achizitia de material rulant de tip tramvai pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD). Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon si cresterea atractivitatii transportului public in comun, prin asigurarea de conditii superioare (vehicule moderne, echipate cu motoare de tractiune si cutii de angrenaj prevazute cu sisteme pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor, cu facilitati STI - sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativei de transport: descurajarea deplasarilor cu autoturismul personal si creșterea numarului de persoane care vor utiliza transportul public.
  Durata de implementare a proiectului este de 48 luni: respectiv de la data 01.01.2019 pana la data 31.12.2022.
  Informatii suplimentare se pot obtine la: Manager de Proiect, Vergiliu Vals – Director Executiv al Directiei Servicii Comunitare de Utilitati Publice, Primaria Municipiului Galati - Tel.: 0236-307-705, e-mail: Vergiliu Vals.
  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, precum si Programul Operational Regional 2014 - 2020 sau pagina de Facebook a programului .
CONCURSURI DE SOLUTII URBANISTICE
Reamenajare si refunctionalizare zona VALEA TIGLINEI si FALEZA DUNARII

Doua zone reprezentative pentru municipiul Galati vor fi reamenajate pentru un aspect modern, contemporan

  "Valea Tiglinei" se defineste ca fiind teritoriul cuprins intre Parcul Closca (inclusiv), Stadionul "Nicolae Rainea", Stadionul "Siderurgistul" si parte din Uzina de apa nr.1 (dezafectata).

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE


  "Faleza Dunarii" este un ansamblu complex, divizat in trei subzone cu functiuni diferite: faleza superioara, taluzul si faleza inferioara. Astfel, pe ansamblu, zona colecteaza si redistribuie fluxuri de trafic auto si pietonal, legand areale cu densitate mare de construire de arealul dedicat functiunilor de agrement, pietonal, etc.

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU 1PANOU 2
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE


  Anunturile de concurs au fost lansate si pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) avand numerele de inregistrare DC1000061/30.07.2019 si DC1000062/30.07.2019. Persoanele interesate pot trimite intrebari/clarificari referitoare la concursurile initiate pe adresa de email: Licitatii@primariagalati.ro.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 30 Mai 2019 ::.

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 2019-05-30
1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 15, str. Ion Nenitescu, nr.6(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
3. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
4. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
5. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice/juridice care doresc sa obtina calitatea de administratori de condominii(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
6. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Parohia "Sfanta Ana", a unui teren proprietate publica a municipiului Galati, situat in Galati, str. Textilistilor nr. 1A(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
7. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati pentru perioada 2016-2019(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
8. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului, in suprafata de 2.197 m.p., intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Garofitei, Nr. 8, Lot 2(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 3, strada Pictor Iosif Iser nr. 43 A(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Salcamilor, nr. 1(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, strada Cetatianul Ioan nr. 3P(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Zimbrului, nr. 3(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 25, str. General Alexandru Cernat, nr. 205(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
14. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Clubul Sportiv Atlas Galati pentru realizarea evenimentului Campionatul National de Tenis pentru Seniori si Super Seniori, in perioada 25-30 iunie 2019, la Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
15. Proiect de hotarare privind dezmembrarea in 3 loturi a terenului proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 47.160 mp, situat in Galati, Micro 19, str. Stadionului nr. 2(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
16. Proiect de hotarare privind alipirea a 2 terenuri situate in Galati, str. Dr. Petru Groza nr. 8B, respectiv str. Dr. Petru Groza 8D(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
17. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 407 /27.10.2015 pentru aprobarea "Regulamentului privind modalitatile, conditiile si tarifele in baza carora se realizeaza accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a Municipiului Galati" si a "Contractului prin care se stabilesc conditiile de exercitare a dreptului de acces furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice", cu modificarile si completarile ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
18. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 687/19.12.2018 privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social Galati si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului "Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate"(initiatori proiect:Cristian-Sorin Enache, Apostol Picu Roman - Viceprimarii municipiului Galati)
19. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole si a tarifelor pentru diverse servicii prestate de "Teatrul National de Opera si Opereta Nae Leonard Galati"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
20. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii cotizatiei pentru Societatea Nationala de Cruce Rosie din România – Filiala Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
21. Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Galati cu Asociatia Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv turneul de baschet 3x3, in perioada 22-23 iunie 2019, la Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
22. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Cultural – Umanitara Music Forever din Galati, in vederea organizarii si desfasurarii Festivalului concurs de muzica pentru copii si adolescenti "Un cantec pentru tine"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14, strada Bucurestii Noi nr. 25(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
24. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2018(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
25. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb SA(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
26. Proiect de hotarare privind solicitarea transmiterii imobilelor 302 si 3006, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului local Galati, in vederea realizarii de locuinte si functiuni complementare spatiilor de locuit prin programe ale Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si declararea acestora din bunuri de interes public national in bunuri de interes public local(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru respectarea conditiilor de protectie a mediului in timpul executarii lucrarilor de constructii/desfiintari din Municipiul Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
28. Proiect de hotarare pentru modficarea si completarea HCL nr 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
29. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
30. Proiect de hotarare privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
31. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui imobil, proprietatea publica a Municipiului Galati, aflat in administrarea Gradinitei cu program prelungit nr.39(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
32. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a spatiilor - sala de spectacole si foyer - aflate in proprietatea publica a municipiului Galaţi si administrarea Teatrului National de Opera si Opereta“ Nae Leonard” Galati, catre institutiile publice din municipiul Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
33. Proiect de hotarare privind rectificarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, UTR 18.1, zona delimitata de strada 13 Decembrie, strada 9 Mai 1945 si strada Crinului”, aprobat prin H.C.L. nr. 561/25.10.2018 (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
34. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre “Scoala Gimnaziala nr. 29 Galati” a unor servicii de asistenta si reprezentare juridica prin avocat(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
35. Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea societatii DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, pentru terenul, in suprafata de 2,53 mp - proprietate publica a municipiului Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
36. Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si, in favoarea societatii S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, in suprafata de 60 mp - proprietate publica a municipiului Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
37. Proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal cu familiile care intrunesc criteriile de atribuire a unei locuinte aflate in administrarea Consiliului Local Galati(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
38. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 26, str. Morilor, nr. 187(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
39. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 12, str. Elena Doamna, nr. 40(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor revizuit, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 - 2020(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
41. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din Municipiul Galati, pentru perioada decembrie 2017- noiembrie 2018(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
42. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
43. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
44. Interpelari, intervenții, cereri
45. Diverse
Publicat in data: 2019-05-24
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Mai 2019
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 13.09.2019
Numar total de vizitatori 6515629