Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Anunt public !!
  Municipiul Galati organizeaza LUNI 17 august 2020, ora 10:00, la sediul din str. Domneasca nr.54, in sala de conferinte, sedinta publica de dezbatere a "STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU OPORTUNITATEA ORGANIZARII SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT IN MUNICIPIUL GALATI".
  Informatiile privind documentul supus consultarii cetatenilor au fost afisate, spre consultare, pe site-ul institutiei.
  In cazul in care doriti sa participati la sedinta, avem rugamintea sa ne transmiteti, prin completarea formularului pana VINERI 14 august 2020, ora 10:00, urmatoarele informatii:
 • numele si prenumele dumneavoastra;
 • propunerile/observatiile/opiniile referitoare la proiectul supus dezbaterii;
 • daca doriti sa va inscrieti la cuvant.
  Precizam ca:
 • timpul alocat luarii cuvantului va fi comunicat la inceputul sedintei pe baza numarului de persoane inscrise;
 • propunerile/observatiile/opiniile vor face referire concreta doar la proiectul in discutie.
  La sedinta publica ce va avea loc la sediul Primariei municipiului Galati, pentru dezbaterea publica a "STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU OPORTUNITATEA ORGANIZARII SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT IN MUNICIPIUL GALATI", au acces institutiile publice, organizatiile civice, precum si orice alte persoane interesate.
  Accesul se va face la intrarea principala din strada Domneasca nr. 54, in limita locurilor disponibile .
Anunt de participare Agenda Culturala, Agenda Comunitate 2020 !!
  Municipiul Galati anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni culturale, in anul fiscal 2020. Bugetul pentru aceasta sesiune pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile publice pentru activitati culturale nonprofit, de interes general: 600.000 lei fara TVA.
  Depunerea dosarelor cu proiectele de finantare nerambursabila se va face in perioada 04.08.2020 - 02.09.2020, la Registratura Primariei municipiului Galati, din strada Domneasca nr. 54.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatoarele link-uri: Anunt participare, Ghid agenda culturala, Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7 .
  Autoritatea finantatoare Municipiul Galati, in baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2020 pentru domeniul comunitate.
  In data de 04.08.2020, Municipiul Galati lanseaza prima sesiune de selectie publica a proiectelor pentru activitati de dezvoltare a comunitatii locale care vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Galati pe anul 2020.
  Suma alocata pentru anul 2020 este de 300.000 lei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatoarele link-uri: Anunt participare, Ghid agenda comunitate, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 8.
Anunt de participare la sedinta de atribuire !!
  Municipiul Galati prin comisia desemnata in baza dispozitiei nr. 1962/20.07.2020, organizeaza sedinta de atribuire pentru locurile de parcare situate in parcarea de resedinta supraetajata aferenta blocului R5 din Mazepa I, stabilite in vederea ordonarii autovehiculellor, pentru fluidizarea traficului pe arterele secundare, ce sunt amenajate si administrate in vederea utilizarii de catre locatarii imobilelor aferente strazilor Armata Poporului, Ovidiu, Rosiori si Marasesti.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
Anunt de participare la licitatie !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica, cu oferta in plic, pentru atribuirea de licente de ocupare a domeniului public pentru 4 amplasamente, destinate comercializarii de flori, aprobate prin dispozitii de primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
Anunt public !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Raportul privind obligatiile de serviciu public de transport local de calatori in municipiul Galati conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Raport.
COMUNICAT DE PRESA !!
Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale din cadrul Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Galati, primeste prin posta si e-mail, cereri si documente referitoare la:
 • Declarare bunuri impozabile: cladiri si terenuri
 • Facilitate fiscale
 • Compensari/restituiri
 • Transfer dosar auto
 • Declaratii rectificative taxa speciala de habitat/ecarisaj
 • Declarare mijloace de transport
 • Scoatere din evidenta fiscala a mijloacelor de transport
 • Declararea mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice
 • Declararea mijloacelor de transport pe apa
 • Scoaeterea din evidenta a mijloacelor de transport pe apa
 • Eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local
 • Declararea privind stabilirea taxei de habitat
 • Alocare credentiale pentru plata on-line a impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetul local
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Comunicat de presa.
CONCURSURI DE SOLUTII URBANISTICE
Solutii peisagistice de AMENAJARE PARC RECREATIONAL

  Primaria municipiului Galati propune realizarea unor modele de parcuri recreative in intravilanul municipiului Galati in diferite zone rezidentiale care vor conduce la cresterea nivelului vietii si a calitatii mediului.

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  Anuntul de concurs a fost lansat si pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) avand numarul de inregistrare DC1000092/12.12.2019. Persoanele interesate pot trimite intrebari/clarificari referitoare la concursurile initiate pe adresa de email: Licitatii@primariagalati.ro.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019, Lista drepturi salariale 30.09.2019, Lista drepturi salariale 31.03.2020.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 31 Octombrie 2019 ::.

Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Galati din data de 2019-10-31
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Barboși, nr. 4(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 5F(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii "dr. Petru Groza" în strada "Nicolae Caranfil"(initiator proiect:Ion Cordoneanu – consilier local)
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism și Strategia de Dezvoltare Spațială a municipiului Galați"(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 402/28.08.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea societății APĂ CANAL S.A. (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale "Miron Costin" Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii STRADA ”SÂNZIENELOR” unui drum de acces, domeniu public al municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați, a proiectului de management și a modelului-cadru al contractului de management(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcționare pentru Teatrul de Păpuși GULLIVER Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a statului de funcții și a organigramei pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galaț(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
12. ; Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei sesiuni de depunere a dosarelor în vederea repartizării de locuințe pentru tineri, construite prin ANL(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 7, str. Traian, nr. 369(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Iordan Chimet, nr. 13(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, str. Crângului, nr. 62B(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind locurile de parcare pentru construcțiile noi realizate în municipiul Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
18. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 732,65 mp - proprietate publică a municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul III cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
21. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
22. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit, pentru anul școlar 2018-2019(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Săvinești, nr. 2(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2019 - trimestrul III(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a doua posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Galați și Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Galați, str. Nicolae Bălcescu , nr. 15(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Galați, str. Eroilor, nr. 62(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
29. Proiect de hotărâre privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2022(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
30. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 611 mp, situat pe str. Oțelarilor, nr. 34, aferent bloc G4(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
31. Proiect de hotărâre privind organizarea și stabilirea componentei echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Galați(initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
32. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” (initiator proiect:Ionut Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galati)
33. Interpelari, intervenții, cereri
34. Diverse
Publicat in data: 25.10.2019
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Octombrie 2019
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 07.08.2020
Numar total de vizitatori 7075227