Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Anunt de participare !!
  Consiliul Local al Municipiului Galati face cunoscuta intentia de a deschide procedura privind finantarea din bugetul local a programelor sportive initiate de catre organizatiile sportive, in baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.
  Accesul la fonduri publice in vederea acordarii finantarilor de catre Consiliul Local al Municipiului Galati se face in conformitate cu HCL nr. 139/28.03.2019.
  Bugetul alocat finantarilor pentru programele sportive initiate de organizatiile sportive asa cum sunt enumerate in Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 500.000 lei.
  Dosarele cu documentatia pentru finantare vor fi depuse la Registratura municipiului Galati pana la data de 14.08.2019.
  Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Relatii Publice si Managementul Documentelor, Serviciul Invatamant, Cultura, Turism, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente-Compartiment Sport din cadrul Primariei municipiului Galati, Strada Domneasca nr.54, Camera 213, email: Compartiment Sport, telefon: 0236-307-780.
   Dosarele cu documentatia pentru finantare vor cuprinde urmatoarele acte: Acte dosar finantare.
  Atasat alaturam si urmatoarele formulare: (Cerere de finantare, Declaratie pe propria raspundere , Bugetul de venituri si cheltuieli , Raport de evaluare intermediar, Declaratie impartialitate, Adresa de inaintare a raportului final).
CONCURSURI DE SOLUTII URBANISTICE
Reamenajare si refunctionalizare zona VALEA TIGLINEI si FALEZA DUNARII

Doua zone reprezentative pentru municipiul Galati vor fi reamenajate pentru un aspect modern, contemporan

  "Valea Tiglinei" se defineste ca fiind teritoriul cuprins intre Parcul Closca (inclusiv), Stadionul "Nicolae Rainea", Stadionul "Siderurgistul" si parte din Uzina de apa nr.1 (dezafectata).

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  "Faleza Dunarii" este un ansamblu complex, divizat in trei subzone cu functiuni diferite: faleza superioara, taluzul si faleza inferioara. Astfel, pe ansamblu, zona colecteaza si redistribuie fluxuri de trafic auto si pietonal, legand areale cu densitate mare de construire de arealul dedicat functiunilor de agrement, pietonal, etc.

ANEXA 1 - TEMA DE CONCURS
ANEXA 2 - REGULAMENTUL CONCURSULUI
ANEXA 3 - CALENDARUL CONCURSULUI
ANEXA 4 - FORMATUL/PAGINAREA STANDARD - PANOU 1PANOU 2
ANEXA 5 - CERERE DE PARTICIPARE

  Anunturile de concurs au fost lansate si pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) avand numerele de inregistrare DC1000061/30.07.2019 si DC1000062/30.07.2019. Persoanele interesate pot trimite intrebari/clarificari referitoare la concursurile initiate pe adresa de email: Licitatii@primariagalati.ro.
Anunt public!!
  Prin cererea inregistrata la Primaria Muncipiului Galati cu nr. 55247/27.06.2019 S.C. RCS & RDS S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Dr. Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000 Et.2, anunta ca la data de 01.07.2019 vor incepe lucrarile de constructie pentru investitia: Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 2 - Spitalul de Copii" pentru care s-a emis autorizatia de construire nr. 471/26.06.2019.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018, Lista drepturi salariale 31.03.2019.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
.:: Principalele evenimente ale datei de : 5 Iulie 2019 ::.

Ordinea de zi a sedintei comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism
1. BENEFICIAR : MUNICIPIUL GALAȚI
AMPLASAMENTB-DUL GEORGE COȘBUC, NR. 253
SOLICITAREAVIZ – MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PATINOAR ARTIFICIAL - REVENIRE
PROIECTANTS.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L. BOTOȘANI, ARH. CONSTANTIN BERBEC

2. BENEFICIAR : MUNICIPIUL GALATI
AMPLASAMENTMUNICIPIUL GALATI
SOLICITAREAVIZ – MASTERPLAN PRIVIND REȚEAUA DE SPAȚII PUBLICE
PROIECTANTS.C. URBAN PULSE S.R.L.

3. BENEFICIAR : TCACENCO NATALIA
AMPLASAMENTSTR. BAHLUIULUI, NR. 2, BL. L10, AP.29
SOLICITAREAVIZ – MODIFICARE FAȚADA PRIN REALIZARE ACCES EXTERIOR - REVENIRE
PROIECTANTS.C. ARHIPOLIS S.R.L., ARH. SILVIA MEDRIHAN

4. BENEFICIAR : VASILE AUREL
AMPLASAMENTSTR. NICOLAE DELEANU, NR. 22D
SOLICITAREPUD – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ
PROIECTANTS.C. MACHBAR ATELIER S.R.L.; PROIECTANT R.U.R. URB.ATANASIA MANDRU

5. BENEFICIAR : COSTACHE GEORGIANA SI COSTACHE SORIN GHEORGHE
AMPLASAMENTSTR. IORDAN CHIMET, NR. 13
SOLICITAREPUD – LOCUINŢĂ, PISCINA SI ÎMPREJMUIRE
PROIECTANTB.I.A. ARH. BACALU MIHAI PUIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. BACALU MIHAI PUIU

6. BENEFICIAR : S.C. DIAMSES S.R.L.
AMPLASAMENTB-DUL GEORGE COȘBUC, NR. 214, 216, 218
SOLICITAREPUD – SPAȚII DESFACERE SI PREZENTARE MATERIALE ELECTRICE
PROIECTANTSC ARHIDESIGN GS SRL; PROIECTANT R.U.R. ARH. PAUL STAN

7. BENEFICIAR : RĂU CORNEL
AMPLASAMENTSTR. CRÂNGULUI, NR. 62B
SOLICITAREPUD – LOCUINTA ȘI GARAJ
PROIECTANTB.I.A. ARH. DURBACA LIVIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. DURBACA LIVIU CEZAR

8. BENEFICIAR : ANDREI RĂZVAN GABRIEL SI ANDREI SIMONA LAURA
AMPLASAMENTSTR. EROILOR, NR. 33
SOLICITAREPUD – LOCUINTA ȘI ÎMPREJMUIRE
PROIECTANTB.I.A. ARH. DURBACA LIVIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. DURBACA LIVIU CEZAR

9. BENEFICIAR : COSMA BOGDAN ANDREI
AMPLASAMENTTraian Nord, Aleea Platanilor, nr. 38
SOLICITAREPUD - Locuintă (P)
PROIECTANTB.I.A. ARH. BACALU MIHAI PUIU; PROIECTANT R.U.R. ARH. BACALU MIHAI PUIU

  Sedinta va avea loc la sediul primariei din Str. Domneasca nr.54, Etaj I, camera 118, incepand cu ora 11.00.

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Iulie 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 14.08.2019
Numar total de vizitatori 6461690