Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Proiecte in evaluare
PROIECTE DIN FONDURI STRUCTURALE
Denumire proiect :BS TICNet - "Retea de Comunicare si Informare Turistica in Bazinul Marii Negre"
Linie de finantare :Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, Obiectiv specific 1.1 - Promovarea in comun a afacerilor si antreprenoriatului in sectoarele turismului si culturii.
Durata proiect: 30 luni
Valoarea proiectului: 739.490 euro, iar bugetul Municipiului Galati este de 227.200 euro, contributia ENI fiind de 92% (209.024 euro), restul de 8% fiind contributie nationala (18.176 euro)
Obiective specifice: sustinerea si stimularea unei dezvoltari echilibrate a zonelor economice din Bazinul Marii Negre prin actiuni cu impact asupra sectorului turistic; promovarea dezvoltarii transfrontaliere de produse turistice noi si diversificarea ofertelor turistice existente; construirea de parteneriate locale si regionale de lunga durata in zona Bazinului Marii Negre.
  Parteneri din cinci tari din zona Marii Negre - Romania (Galati), Grecia (Kavala), Republica Moldova (Cahul), Georgia (Tbilisi) si Turcia (19 Mayis) - vor implementa in comun un proiect simetric, in cadrul caruia activitati similare sunt dezvoltate in paralel in tarile participante, care sunt orientate spre imbunatatirea si promovarea imaginii turistice si culturale a regiunii transfrontaliere si identificarea nevoilor si constrangerilor in aceasta privinta, propunand, in acelasi timp, masuri de imbunatatire a afacerilor in sectoarele vizate.
  Cererea de finantare a fost depusa in data de 27 mai 2017.
  Proiectul se afla in etapa de evaluare.Denumire proiect :CRESTEREA CAPACITATII DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI GALATI
Linie de finantare :Programul Operational Capacitate Administrativa, Axa Prioritara - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea - Cresterea transparensei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice. Cod proiect: 116813.
Durata proiect: 16 luni
Valoarea proiectului: 591.968,40 lei
 Obiectiv proiect:
 Obiectivul general crearea de mecanisme eficiente de prevenire a coruptiei si cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul Primariei Municipiului Galati, prin masuri de prevenire a coruptiei, prin identificarea, simplificarea si elaborarea de proceduri de lucru si a unui ghid de bune practici, prin instruirea a 50 de functionari in aspecte ce tin de integritate, etica profesionala, precum si prin realizarea de campanii de informare in domeniul prevenirii coruptiei.
  Obiective specifice:
  • Crearea de mecanisme eficiente de prevenire a coruptiei prin identificarea si simplificarea procedurilor administrative vulnerabile la coruptie si a masurilor de prevenire a coruptiei, organizarea de intalniri/ dezbateri/ consultari si campanii de informare in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;
  • Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul propriu prin instruirea a 50 de functionari in aspecte ce tin de integritate, etica profesionala, masuri de prevenire a coruptiei.
  Proiectul a fost depus in sistemul MySMIS in data de 09 octombrie 2017.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice bloc A5 scara 6, Str. Brailei nr. 205, bloc D, str. Domneasca nr. 15 si Bloc SD9C, str. Siderurgistilor nr.23
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale - SUERD. Cod SMIS: 122599.
Durata proiect: 38 luni
Valoarea proiectului: 2.598.587,37 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte SD9C scara 1 si 2 din Siderurgistilor Vest, D din cartierul Centru si A5 din Cartierul Micro 21 din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90 kW/m2 an a energiei consumate.
In urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuinte si va creste calitatea vietii locatarilor.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 13 iulie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocului M, strada Albatros nr. 1 din Municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri reziden?iale - SUERD. Cod SMIS: 122620.
Durata proiect: 47 luni
Valoarea proiectului: 2.164.218,83 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific cresterea performantei energetice a blocului de locuin?e M, situat in str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii vietii locuitorilor, prin scaderea sub 90kWh/m2 an a consumului specific de energie pentru incalzire.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 11 iulie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte CD1, CD2, CD3, CD4, aferente asociatiei de proprietari 113 din municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale - SUERD. Cod SMIS: 121329.
Durata proiect: 36 luni
Valoarea proiectului: 5.703.435,07 lei
Obiectivul general: Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte CD1, CD2, CD3, CD4, aferente asociatiei de proprietari 113 din municipiul Galati” consta in scaderea consumului de energie primara la cladirile rezidentiale si scaderea producerii de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte aferente asociatiei nr. 113 din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii locatarilor prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90kW/m2 an a energiei consumate. In urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a cladirilor.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 11 iulie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret, nr. 27 /35 / 29/31 din Municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale – SUERD. Cod SMIS: 123496.
Durata proiect: 36 luni
Valoarea proiectului: 5.889.294,11 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret, nr. 27/35/29/31 din Municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin scaderea sub 90kWh/m2 an a consumului specific de energie pentru incalzire.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 11 iulie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a Bloc G2, str. Constructorilor nr.10, a Bloc G3, str. si a Bloc C6C, str. G-ral Dragalina nr. 6
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale - SUERD. Cod SMIS: 124422.
Durata proiect: 33 luni
Valoarea proiectului: 3.985.111,28 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice la blocurile G2 din str. Constructorilor nr. 10, G3 din Str.Constructorilor nr. 16 si bloc C6C din Str. General Dragalina nr. 6 din municipiul Galati cu efecte favorabile asupra calitatii vietii locuitorilor, prin scaderea sub 90kWh/m2 an a consumului specific de energie pentru incalzire.Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 13 iulie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a Bloc CL3, str. Armata Poporului nr.6, a Bloc PR6, B-dul Dunarea, nr.86, Bloc C4, str. Stadionului, nr. 12
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale - SUERD. Cod SMIS: 124431.
Durata proiect: 32 luni
Valoarea proiectului: 2.932.034,2 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinşe CL3, situat in str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd Dunarea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr. 12 din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii vietii locuitorilor, prin scaderea sub 90kWh/m2 an a consumului specific de energie pentru incalzire.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 13 iulie 2018.Denumire proiect : Modernizare si reabilitare Scoala gimnaziala nr. 28 Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1b - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Cod SMIS: 124162.
Durata proiect: 36 luni
Valoarea proiectului: 13.580.553,60 lei
Obiectivul general: modernizare si Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati vizeaza asigurarea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei in scolile din municipiul Galati, in scopul cresterii ratei de participare la invatamantul obligatoriu, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.
Obiectivul specific:
  • modernizarea, reabilitarea si dotarea imobilului Scolii gimnaziale nr. 28 din municipiul Galati in vederea realizarii conditiilor pentru asigurarea unei educatii de calitate celor 1050 elevi inscrisi in anul scolar 2017-2018, precum si cresterea gradului de participare a copiilor in invatamantul obligatoriu;
  • reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera;
Interventiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii contribuind astfel la atingerea obiectivul specific al Prioritatii de investitie 10.1.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 18 iulie 2018.Denumire proiect :Construire corp nou la Scoala gimnaziala "Dan Barbilian"
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1b - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Cod SMIS: 122070.
Durata proiect: 39 luni
Valoarea proiectului: 12.040.440,93 lei
Obiectivul general: Construire Corp Nou Scoala gimnaziala "Dan Barbilian" Galati vizeaza asigurarea accesului, calitatii si atractivitatii educatiei in scolile din municipiul Galati, in scopul cresterii ratei de participare la invatamantul obligatoriu, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.
Obiectivul specific: construirea unei cladiri cu suprafata construita de 1370,77 mp si suprafata desfasurata de 3069,83 mp, regim de inaltime P+2E, ce va include spatii cu urmatoarele destinatii: sali de clas, cancelarie, sala multimedia, camera servere, teren activitati sportive, tribuna oficialitati, vestiare, camera materiale sportive, sala de mese, cabinet medical, camera tehnica, grupuri sanitare.
Implementarea proiectului Construire Corp Nou Scoala Gimnaziala "Dan Barbilian" Galati va contribui la realizarea conditiilor pentru asigurarea unei educatii de calitate celor 718 elevi inscrisi precum si la cresterea gradului de participare la invatamantul obligatoriu.
Interventiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii contribuind astfel la atingerea obiectivului specific al Prioritatii de investitie 10.1.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 9 iulie 2018.


URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Aprilie 2020
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 31.03.2020
Numar total de vizitatori 6888610