Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Proiecte in evaluare
PROIECTE DIN FONDURI STRUCTURALE
Denumire proiect :CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE D DIN CARTIERUL MICRO 13B SI PR3A DIN CARTIERUL MICRO 21 DIN MUNICIPIUL GALATI
Linie de finantare :Progamul Operational Regional 2014-2020, Axa 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei inclusive, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusive in cladirile publice, si in sectorul locuintelor
Durata proiect: 37 luni
Valoarea proiectului: 1.580.132,66 lei
Obiectiv general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectiv specific: cresterea performantei energetice a celor 101 apartamente ale blocurilor D din cartierul Micro 13 B si PR3A din cartierul Micro 21 ale municipiului Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40% a consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90 kW/m2 an a energiei consumate.
 In urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuinte si va creste calitatea vietii locatarilor.
Cererea de finantare a fost depusa in sistemul MySMIS in data de 06 februarie 2018.Denumire proiect :BS TICNet - "Retea de Comunicare si Informare Turistica in Bazinul Marii Negre"
Linie de finantare :Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, Obiectiv specific 1.1 - Promovarea in comun a afacerilor si antreprenoriatului in sectoarele turismului si culturii.
Durata proiect: 30 luni
Valoarea proiectului: 739.490 euro, iar bugetul Municipiului Galati este de 227.200 euro, contributia ENI fiind de 92% (209.024 euro), restul de 8% fiind contributie nationala (18.176 euro)
Obiective specifice: sustinerea si stimularea unei dezvoltari echilibrate a zonelor economice din Bazinul Marii Negre prin actiuni cu impact asupra sectorului turistic; promovarea dezvoltarii transfrontaliere de produse turistice noi si diversificarea ofertelor turistice existente; construirea de parteneriate locale si regionale de lunga durata in zona Bazinului Marii Negre.
  Parteneri din cinci tari din zona Marii Negre - Romania (Galati), Grecia (Kavala), Republica Moldova (Cahul), Georgia (Tbilisi) si Turcia (19 Mayis) - vor implementa in comun un proiect simetric, in cadrul caruia activitati similare sunt dezvoltate in paralel in tarile participante, care sunt orientate spre imbunatatirea si promovarea imaginii turistice si culturale a regiunii transfrontaliere si identificarea nevoilor si constrangerilor in aceasta privinta, propunand, in acelasi timp, masuri de imbunatatire a afacerilor in sectoarele vizate.
  Cererea de finantare a fost depusa in data de 27 mai 2017.
  Proiectul se afla in etapa de evaluare.Denumire proiect :PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC TIRIGHINA - BARBOSI
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Operatiunea - Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii specific (SUERD). Cod SMIS: 116925. Nr. de inregistrare: 19607/30.08.2017.
Durata proiect: 24 luni
Valoarea proiectului: 15,382,981.99 lei
Obiective specifice:
 • Restaurarea si conservarea sitului arheologic Tirighina-Barbosi, in termen de 2 ani de la semnarea contractului de finantare
 • Dotarea sitului arheologic Tirighina-Barbosi, in termen de 2 ani de la semnarea contractului de finantare
 • Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina-Barbosi la finalizarea implementarii proiectului
  Durata de implementare estimata = 24 de luni de la semnarea contractului de finantare.
  Cererea de finantare a fost depusa in sistemul MySMIS in data de 29 august 2017.Denumire proiect :CRESTEREA CAPACITATII DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI GALATI
Linie de finantare :Programul Operational Capacitate Administrativa, Axa Prioritara - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea - Cresterea transparensei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice. Cod proiect: 116813.
Durata proiect: 16 luni
Valoarea proiectului: 591.968,40 lei
 Obiectiv proiect:
 Obiectivul general crearea de mecanisme eficiente de prevenire a coruptiei si cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul Primariei Municipiului Galati, prin masuri de prevenire a coruptiei, prin identificarea, simplificarea si elaborarea de proceduri de lucru si a unui ghid de bune practici, prin instruirea a 50 de functionari in aspecte ce tin de integritate, etica profesionala, precum si prin realizarea de campanii de informare in domeniul prevenirii coruptiei.
  Obiective specifice:
 • Crearea de mecanisme eficiente de prevenire a coruptiei prin identificarea si simplificarea procedurilor administrative vulnerabile la coruptie si a masurilor de prevenire a coruptiei, organizarea de intalniri/ dezbateri/ consultari si campanii de informare in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;
 • Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul propriu prin instruirea a 50 de functionari in aspecte ce tin de integritate, etica profesionala, masuri de prevenire a coruptiei.
  Proiectul a fost depus in sistemul MySMIS in data de 09 octombrie 2017.Denumire proiect :Achizitie de mijloace de transport nepoluante (17 troleibuze noi)
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Operatiunea - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, cod SMIS: 125465.
Durata proiect: 36 luni
Valoarea proiectului: 31.530.186,74 lei
Obiective proiect
Programul Operational Regional 2014-2020 are ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatire conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.
Scopul general al proiectului este acela de a avea un transport eficient si atragator, care sa-i determine pe cetateni sa renunte la masina personala si sa apeleze la transportul public, cat mai prietenos cu mediul. Totodata, la demararea proiectului, parcul auto al operatorului de transport continea vehicule depasite moral, fizic si tehnologic, iar achizitia troleibuzelor contribuie si la eficientizarea economica a operatorului prin reducerea timpilor de imobilizare a vehiculelor pentru interventiile tehnice preventive si corective.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Galati prin investitii bazate pe Strategia de Dezvoltare, Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului, prin achizitia de mijloace de transport nepoluante, performante din punct de vedere energetic, cu toate facilitatile menite sa atraga cetatenii municipiului Galati sa renunte la deplasarile pe distante scurte cu autoturismele personale:
  • Achizitia a 17 troleibuze noi.
Proiectul a fost incarcat in aplicatia electronica My SMIS in 9 septembrie 2018.Denumire proiect :Furnizarea Sistemelor de Colectare Automata a Tarifelor de Calatorie, de Informare a Pasagerilor si de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Operatiunea - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, cod SMIS: 125749.
Durata proiect: 18 luni
Valoarea proiectului: 31.623.160,07 lei
Obiectiv general
  Programul Operational Regional 2014-2020 are ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.
Scopul general al proiectului este acela a asigura un serviciu eficient de transport public de calatori si/sau de a imbunatatii conditiile pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in vederea reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Totodata, vechimea parcului de vehicule, echipamentul si procedurile de taxare invechite nu incurajeaza utilizarea transportului public. Ambele aspecte trebuie imbunatatite, in scopul stimularii calatorilor sa foloseasca reteaua de transport public.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Introducerea unui sistem AFC in municipiul Galati este elementul cheie pentru ca Municipiul Galati sa-si atinga cele trei obiective strategice:
  • reducerea compensatiei acordata Transurb SA;
  • reducerea numarului de calatorii nedetectate de sistem si a scurgerilor de numerar;
  • reducerea utilizarii de numerar in furnizarea serviciilor de transport urban.
 • Obiectivele specifice ale proiectului ce privesc reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera sunt:
  • imbunatatirea calitatii calatoriilor cu transportul public si modurile nemotorizate, prin cresterea standardelor de calitate si siguranta in utilizarea acestor moduri de transport;
  • scurtarea timpului de calatorie pentru transportul public, fara a inrautatii conditiile de trafic in aria de studiu si in afara acesteia;
  • cresterea frecventei transportul public, fara a inrautati conditiile de trafic in aria de studiu si in afara acesteia;
  • reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor si a impactului negativ asupra mediului prin scaderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.
Proiectul a fost incarcat in My SMIS in data de 8 octombrie 2018.Denumire proiect :MODERNIZARE SI REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" GALATI
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1b - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.
Durata proiect: 35 luni
Valoarea proiectului: 12.115.215,50 lei
Obiectiv general: asigurarea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei in scolile din municipiul Galati, in scopul cresterii ratei de participare la invatamantul obligatoriu, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.
Obiective specifice: modernizarea si reabilitarea a doua cladiri destinate desfasurarii cursurilor si a salii de sport; reabilitarea terenului de sport; refacerea imprejmuirii scolii.
  Cererea de finantare a fost depusa in sistemul MySMIS in data de 06 martie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice bloc A5 scara 6, Str. Brailei nr. 205, bloc D, str. Domneasca nr. 15 si Bloc SD9C, str. Siderurgistilor nr.23
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale - SUERD. Cod SMIS: 122599.
Durata proiect: 38 luni
Valoarea proiectului: 2.598.587,37 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte SD9C scara 1 si 2 din Siderurgistilor Vest, D din cartierul Centru si A5 din Cartierul Micro 21 din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90 kW/m2 an a energiei consumate.
In urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuinte si va creste calitatea vietii locatarilor.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 13 iulie 2018.Denumire proiect :REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Operatiunea 8.2B - Unitati de primiri urgente.
Durata proiect: 47 luni
Valoarea proiectului: 9.365.418,29 lei
Obiectiv general: imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate si a gradului de adresabilitate a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati, prin sporirea calitatii serviciilor de asistenta medicala specializata. Realizarea proiectului va imbunatati substantial calitatea infrastructurii serviciilor de asistenta medicala, atat in judetul Galati, cat si in Regiunea de Sud-Est a tarii, avand in vedere ca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati este singurul spital cu specific pediatrie din regiune (fiind unul din cele 6 spitale de urgenta cu specific pediatric din tara), asigurand asistenta medicala de specialitate de urgenta unui numar aproximativ de 38.000 de potentiali pacienti/an cu varstele intre 0-18 ani din aceasta regiune.
Obiective specifice:
 • - Reabilitarea si Modernizarea Compartimentului de primiri - urgente
 • Extinderea Compartimentului de primiri - urgente
 • Dotarea Compartimentului de primiri - urgente
Cererea de finantare a fost depusa in sistemul MySMIS in data de 30 martie 2018.Denumire proiect :REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 33 GALATI
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1b - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului
Durata proiect: 32 luni
Valoarea proiectului: 6.691.702,38 lei
Obiectiv general: asigurarea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei in scolile din municipiul Galati, in scopul cresterii ratei de participare la invatamantul obligatoriu, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educa?ie.
Obiective specifice: modernizarea si reabilitarea a doua cladiri; reabilitarea terenurilor de sport; achizitionare de echipamente IT, mobilier urban pentru curtea scolii si dotari teren de sport.
Cererea de finantare a fost depusa in sistemul MySMIS in data de 04 mai 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocului M, strada Albatros nr. 1 din Municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri reziden?iale - SUERD. Cod SMIS: 122620.
Durata proiect: 47 luni
Valoarea proiectului: 2.164.218,83 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific cresterea performantei energetice a blocului de locuin?e M, situat in str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii vietii locuitorilor, prin scaderea sub 90kWh/m2 an a consumului specific de energie pentru incalzire.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 11 iulie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte CD1, CD2, CD3, CD4, aferente asociatiei de proprietari 113 din municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale - SUERD. Cod SMIS: 121329.
Durata proiect: 36 luni
Valoarea proiectului: 5.703.435,07 lei
Obiectivul general: Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte CD1, CD2, CD3, CD4, aferente asociatiei de proprietari 113 din municipiul Galati” consta in scaderea consumului de energie primara la cladirile rezidentiale si scaderea producerii de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte aferente asociatiei nr. 113 din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii locatarilor prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90kW/m2 an a energiei consumate. In urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a cladirilor.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 11 iulie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret, nr. 27 /35 / 29/31 din Municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale – SUERD. Cod SMIS: 123496.
Durata proiect: 36 luni
Valoarea proiectului: 5.889.294,11 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret, nr. 27/35/29/31 din Municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin scaderea sub 90kWh/m2 an a consumului specific de energie pentru incalzire.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 11 iulie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a Bloc G2, str. Constructorilor nr.10, a Bloc G3, str. si a Bloc C6C, str. G-ral Dragalina nr. 6
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale - SUERD. Cod SMIS: 124422.
Durata proiect: 33 luni
Valoarea proiectului: 3.985.111,28 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice la blocurile G2 din str. Constructorilor nr. 10, G3 din Str.Constructorilor nr. 16 si bloc C6C din Str. General Dragalina nr. 6 din municipiul Galati cu efecte favorabile asupra calitatii vietii locuitorilor, prin scaderea sub 90kWh/m2 an a consumului specific de energie pentru incalzire.Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 13 iulie 2018.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a Bloc CL3, str. Armata Poporului nr.6, a Bloc PR6, B-dul Dunarea, nr.86, Bloc C4, str. Stadionului, nr. 12
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale - SUERD. Cod SMIS: 124431.
Durata proiect: 32 luni
Valoarea proiectului: 2.932.034,2 lei
Obiectivul general: sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe CL3, situat in str. Armata Poporului, nr. 6; PR6, Bd Dunarea, nr. 86; C4, str. Stadionului, nr. 12 din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii vietii locuitorilor, prin scaderea sub 90kWh/m2 an a consumului specific de energie pentru incalzire.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 13 iulie 2018.Denumire proiect :Anvelopare unitati de invatamant – Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea B - Cladiri publice - SUERD.
Durata proiect: 34 luni
Valoarea proiectului: 2.071.537,01 lei
Obiectivul general: scaderea consumului de energie primara la cladirile publice si scaderea producerii de gaze cu efect de sera.Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a imobilului in care functioneaza Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii elevilor si imbunatatirea calitatii actului educational, prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 135 kW/m2 an a energiei consumate. In urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a cladirii.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 5 iulie 2018.Denumire proiect :Anvelopare unitati de invatamant - Scoala gimnaziala nr. 17
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea B - Cladiri publice - SUERD
Durata proiect: 34 luni
Valoarea proiectului: 2.318.125,71 lei
Obiectivul general: scaderea consumului de energie primara la cladirile publice si scaderea producerii de gaze cu efect de sera.Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a imobilului in care functioneaza Scoala gimnaziala nr. 17 din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii elevilor si imbunatatirea calitatii actului educational, prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 135 kW/m2 an a energiei consumate. In urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a cladirii.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 5 iulie 2018.Denumire proiect :Anvelopare unitati de invatamant - Scoala gimnaziala Gheorghe Munteanu – nr. 31
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea B - Cladiri publice - SUERD
Durata proiect: 34 luni
Valoarea proiectului: 2.088.858,13 lei
Obiectivul general: scaderea consumului de energie primara la cladirile publice si scaderea producerii de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific: cresterea performantei energetice a imobilului in care functioneaza Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" din Municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii elevilor si imbunatatirea calitatii actului educational, prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scsderea sub 135 kW/m2 an a energiei consumate. In urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a cladirii.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 9 iulie 2018.Denumire proiect : Modernizare si reabilitare Scoala gimnaziala nr. 28 Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1b - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Cod SMIS: 124162.
Durata proiect: 36 luni
Valoarea proiectului: 13.580.553,60 lei
Obiectivul general: modernizare si Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati vizeaza asigurarea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei in scolile din municipiul Galati, in scopul cresterii ratei de participare la invatamantul obligatoriu, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.
Obiectivul specific:
 • modernizarea, reabilitarea si dotarea imobilului Scolii gimnaziale nr. 28 din municipiul Galati in vederea realizarii conditiilor pentru asigurarea unei educatii de calitate celor 1050 elevi inscrisi in anul scolar 2017-2018, precum si cresterea gradului de participare a copiilor in invatamantul obligatoriu;
 • reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera;
Interventiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii contribuind astfel la atingerea obiectivul specific al Prioritatii de investitie 10.1.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 18 iulie 2018.Denumire proiect :Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4, Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile Prioritatea de investitii 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila (7 Regiuni). Cod SMIS: 121363.
Durata proiect: 42 luni
Valoarea proiectului: 104.373.966,18 lei
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea dezvoltarii urbane prin imbunatatirea infrastructurii fizice de baza apartinand UAT Municipiul Galati.
Obiectivul specific: reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Galati prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului pe strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918 astfel :Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului;
 • Reabilitarea si modernizarea statiilor de transport public de calatori;
 • Construirea sau modernizarea pistelor pentru biciclete si a trotuarelor precum si reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere;
 • Plantarea de arbori si arbusti, realizarea de inierbari.
 • Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 13 iunie 2018.  Denumire proiect :Modernizare si reabilitare Scoala gimnaziala "Grigore Teologul"
  Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1b - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Cod SMIS: 122069.
  Durata proiect: 38 luni
  Valoarea proiectului: 4.927.970,66 lei
  Obiectivul general: asigurarea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei in scolile din municipiul Galati, in scopul cresterii ratei de participare la invatamantul obligatoriu, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.
  Obiectivul specific:
  • reabilitarea si modernizarea cladirii scolii;
  • reabilitare terenuri de sport si imprejmuire;
  • achizitionare dotari pentru 2 sali de clasa, 2 cabinete, sala multimedia, laborator informatica.
  Implementarea proiectului va contribui la realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate pentru cei 460 elevi inscrisi precum si la cresterea gradului de participare in invatamantul obligatoriu.
  Interventiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii contribuind astfel la atingerea obiectivului specific al Prioritatii de investitie 10.1.
  Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 15 mai 2018.  Denumire proiect :Modernizare si reabilitare Scoala gimnaziala "Stefan cel Mare" (nr 13)
  Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1b - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Cod SMIS: 122068.
  Durata proiect: 39 luni
  Valoarea proiectului: 9.976.351,30 lei
  Obiectivul general: Modernizare si reabilitare Scoala gimnaziala „Stefan cel Mare” Galati vizeaza asigurarea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei in scolile din municipiul Galati, in scopul cresterii ratei de participare la invatamantul obligatoriu, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.
  Obiectivele specific:
  • reabilitarea, modernizarea si mansardarea cladirii unitatii de invatamant;
  Mansarda va avea suprafata construita de 767,56 mp si va include urmatoarele spatii: 7 sali de clasa, un laborator, cabinet laborator si 2 grupuri sanitare pentru elevi;
  • reabilitarea terenurilor de sport;
  • reabilitarea imprejmuirii scolii;
  • achizitionare mobilier scolar si echipamente IT pentru 5 sali de clasa, 1 cabinet medical, 1 cabinet psihologie, sala multimedia, laborator de informatica.
  Investitiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii contribuind astfel la atingerea obiectivului specific al Prioritatii de investitie 10.1.
  Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 13 iunie 2018.  Denumire proiect :Construire corp nou la Scoala gimnaziala "Dan Barbilian"
  Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1b - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Cod SMIS: 122070.
  Durata proiect: 39 luni
  Valoarea proiectului: 12.040.440,93 lei
  Obiectivul general: Construire Corp Nou Scoala gimnaziala "Dan Barbilian" Galati vizeaza asigurarea accesului, calitatii si atractivitatii educatiei in scolile din municipiul Galati, in scopul cresterii ratei de participare la invatamantul obligatoriu, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.
  Obiectivul specific: construirea unei cladiri cu suprafata construita de 1370,77 mp si suprafata desfasurata de 3069,83 mp, regim de inaltime P+2E, ce va include spatii cu urmatoarele destinatii: sali de clas, cancelarie, sala multimedia, camera servere, teren activitati sportive, tribuna oficialitati, vestiare, camera materiale sportive, sala de mese, cabinet medical, camera tehnica, grupuri sanitare.
  Implementarea proiectului Construire Corp Nou Scoala Gimnaziala "Dan Barbilian" Galati va contribui la realizarea conditiilor pentru asigurarea unei educatii de calitate celor 718 elevi inscrisi precum si la cresterea gradului de participare la invatamantul obligatoriu.
  Interventiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii contribuind astfel la atingerea obiectivului specific al Prioritatii de investitie 10.1.
  Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 9 iulie 2018.


  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Iunie 2019
  L M M J V S D
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


   
   
  Site actualizat in data de : 24.06.2019
  Numar total de vizitatori 6372943