Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Facilitati fiscale
IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN

Impozitul pe teren si taxa pe teren
Scutiri (ART. 464)

  (1) Nu se datoreaza impozit/taxa pe teren pentru:
 • terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice sau agrement;
 • terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 • terenurile fundatiilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • terenurile apartinand cimitirelor si crematoriilor;
 • terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • terenurile unitatilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
 • terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara;
 • terenurile folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
 • terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestora;
 • terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura;
 • terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
 • terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si cele ale metroului;
 • terenurile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
 • terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
 • terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si terenurile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;
 • suprafetele de fond forestier, altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, cele certificate, precum si cele cu arborete cu varsta de pana la 20 de ani;
 • terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;
 • terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice.
  (2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
 • terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani;
 • terenurile aferente cladirii de domiciliu si/sau alte terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
 • terenurile aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social;
 • terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat;
 • terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise in Repertoriul Arheologic National folosite pentru pasunat;
 • terenurile persoanelor care domiciliaza si locuiesc efectiv in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • terenurile extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restrictii de utilizare;
 • terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie;
 • suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejate;
 • terenurile, situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice si in zonele protejate;
 • suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.
  Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (2), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.
  Pentru persoane juridice au fost adoptate scutiri in temeiul art. 464 alin. 2 prin HCL nr. 125/31.03.2016. Pentru persoane fizice au fost adoptate scutiri in temeiul art. 456 alin. 2 prin HCL 128/31.03.2016.
  In temeiul art.185, alin.(1) lit. b din Legea nr.207/2015 Consiliul local Galati a aprobat acodarea de ajutoare de minimis potrivit HCL nr. 341/27.07.2017 privind aprobarea schemei de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate de catre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati.
  Durata schemei: de la data intrarii in vigoare si pana la data de 30.09.2017.

  Potrivit HCL nr. 466/25.09.2017 Consiliul local Galati a aprobat acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati.
  Durata schemei: de la data intrarii in vigoare si pana la data de 30.11.2017.
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Noiembrie 2020
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


   
Site actualizat in data de : 24.11.2020
Numar total de vizitatori 7151792