Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Proiecte finalizate
Denumire proiect :Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii
Linie de finantare :Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbana, cod SMIS 48097, contract de finantare nr. 4604/31.07.2014.
Durata proiect: 25 luni
Valoarea proiectului: 19.214.544,01 lei
Stadiul proiectului:
  Obiectivul specific il reprezinta implementarea unui sistem de management al traficului in municipiul Galati, care va avea ca rezultate: cresterea vitezei medii de circulatie si scaderea intarzierilor in tranzit, a intarzierilor datorate virajelor la stanga, a intarzierilor totale produse de intersectii si a celor pentru pietoni, micsorarea consumului de combustibil, reducerea nivelului emisiilor poluante sau de particule provenite din traficul rutier, reducerea zgomotului mediu anual, dar si implementarea unei solutii de supraveghere video metropolitana, ce va deservi atat zona rutiera, cat si spatiile publice din oras, care va creste siguranta cetatenilor si a bunurilor in zonele in care va fi implementat sistemul.
  Proiectul a fost finalizat in data de 31.08.2016


Denumire proiect :Danube-Black Sea Gateway Region
Linie de finantare :Finantat prin Programul Transnational Dunarea 2014 - 2020, Axa prioritara 3 "Conectivitatea in Regiunea Dunarii" Prioritatea de investitie 3.1.-" Sprijinirea sistemelor de transport ecologice si sigure si a accesibilitatii egale a zonelor rurale si urbane". Cod proiect: DTP1-1-050-3.1.
Durata proiect: 30 luni
Valoarea proiectului: 2.178.450 Euro, din care suma de 160.725 euro revine municipiului Galati, in calitate de partener
Stadiul proiectului:
Parteneriat:
Proiectul reuneste 10 parteneri financiari si 20 parteneri asociati. Partenerii financiari sunt: Guvernul Regional al Austriei de Jos (Partener Lider), Euro Vienna GmbH, Public Ports Bratislava, Freeport of Budapest Logistics Ltd, Autoritatea Portuara din Vukovar, Compania de Infrastructura Portuara din Bulgaria, Municipiul Galati, Municipiul Burgas, Municipiul Varna, Universitatea din Novi Sad - Facultatea de Stiinte Tehnice. Partenerul asociat al Municipiului Galati este reprezentat de Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati.
Obiective:
 • Crearea bazei pentru cooperare in vederea dezvoltarii regiunii DBS Gateway;
 • Cresterea atractivitatii sistemului de transport pe caile navigabile ale regiunii;
 • Facilitarea cooperarii pe termen lung si promovarea regiunii in cadrul platformei institutionalizate de cooperare.
  Pagina proiectului pe website-ul Programului Transnational Dunarea: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dbs-gateway-region.


Denumire proiect :STRATEGAL - Parteneriat public-privat pentru dezvoltare locala
Linie de finantare :cod SMIS 106636 - finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa Prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, O.S. 5.1 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.Contractul de finan?are: POCU/85/5/5.1 - 106636/17 august 2017.
Durata proiect: 4 luni
Valoarea proiectului: 222.587,61 lei
Stadiul proiectului:
Parteneriat: UAT Municipiul Galati - Lider, Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART - Partener 1, in calitate de organizatie non-guvernamentala si SC Romactiv Business Consulting SRL - Partener 2, in calitate de operator economic.
Scopul cererii de finantare: Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala.
Rezultatele proiectului:
 • GAL infiintat conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populatiei din zonele din teritoriul SDL, in special a ZUM realizata - 1;
 • Proces de animare a partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL - 1;
 • Strategie de Dezvoltare elaborata, insotita de lista indicativa de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala - 1.
  Data finalizarii: 04.12.2017.


Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G8 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 360A "Emanuel" din municipiul Galati
Linie de finantare :Progamul Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor.
Durata proiect: 17 luni
Valoarea proiectului: 920.473,46 lei, din care contributia proprie (15% UAT si 25% Asociatia de proprietari) este de 368.189,39 lei
Stadiul proiectului:
Obiectivul specific: - cresterea performantei energetice a celor 41 de apartamente ale blocului G8 din Micro 18 al municipiului galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40% a consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90 KW/m2 an a energiei consumate.
Durata de implementare: 25 octombrie 2017 - 24 februarie 2019


Denumire proiect :Centru Comunitar de Servicii Sociale - Str. Stiintei nr. 26 din Municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbana - cod SMIS 50729, contract de finantare nr. 4880/17.11.2014.
Durata proiect: 22 luni
Valoarea proiectului: 12.658.730,00 lei
Stadiul proiectului:
  Obiectivele specifice proiectului sunt:
 • Consolidarea cladirii existente (atelier scoala care are regim de inaltime P) si supraetajarea constructiei existente cu 3 nivele (P+2E+M), in scopul infiintarii unui centru social pentru categoriile defavorizate;
 • Organizarea si furnizarea de cursuri de pregatire profesionala pentru un numar de 14 specialisti din cadrul centrelor subordonate Consiliul Local Galati care ofera asistenta si sustin interesele grupurilor vulnerabile;
 • Dezvoltarea si furnizarea serviciiilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa a grupurilor defavorizate, inclusiv a populatiei apartinand etniei rome.In acest context,vor creste sansele de gasire a unui loc de munca pentru 120 persoane defavorizate;
 • Organizarea si furnizarea de cursuri de calificare/recalificare profesionala in vederea dezvoltarii competentelor pentru sprijinirea insertiei/reinsertiei profesionale pentru 84 de persoane defavorizate.
 •   Proiectul a fost finalizat in data de 31.08.2016


  Denumire proiect :Modernizare Centru Multifunctional de Servicii Sociomedicale pentru persoane varstnice
  Linie de finantare :Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere"; Domeniul major de interventie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbana" - COD SMIS 13508 contract de finantare nr. 1562/10.05.2011
  Durata proiect: 63 luni
  Valoarea proiectului: 4.107.513,63 lei
  Stadiul proiectului:
    Obiectivele specifice vizeaza:
 • reabilitarea si dotarea imobilului pentru asigurarea de servicii sociale specifice Centrului de Zi pentru persoanele varstnice respectiv consiliere sociala, juridica, psihologica, terapie ocupationala, socializare si recreere, art terapie si meloterapie pentru 100 de varstnici aflati in situatie de risc social;
 • dezvoltarea serviciilor alternative institutionalizarii varstnicilor prin modernizarea serviciilor de asistenta si ingrijire la domiciliu pentru 50 varstnici din care 40 vor beneficia de asistentul virtual la domiciliu, pentru a creste calitatea vietii, gradul de socializare/relationare, gradul de confort si siguranta a varstnicilor asistati in propria locuinta.

 •   Proiectul a fost finalizat in data de 31.08.2016


  Denumire proiect :Cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte Y5, Y6, Y7 aferente asociatiei de proprietari nr. 518 din municipiul Galati
  Linie de finantare :Programul Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", 1.2 "Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte" - cod SMIS 48171, contract de finantare nr. 4887/24.11.2014.
  Durata proiect: 21 luni
  Valoarea proiectului: 3.176.491,93 lei
  Stadiul proiectului:
    Obiectivul specific al proiectului consta in cresterea performantei energetice a celor 81 de apartamente ale blocurilor Y5, Y6 si Y7 din cartierul Micro 20 al municipiului Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor prin reducerea cu minim 40% a consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90 Kw/m2 an a energiei consumate.
     Proiectul a fost finalizat in data de 31.08.2016.


  Denumire proiect :Cresterea performatelor energetice a blocurilor de locuinte G10 aferent asociatiei de proprietari 380 si X4 aferent asociatiei de proprietari 574 din municipiul Galati
  Linie de finantare :Programul Operational Regional 2007 - 2013 - Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", 1.2 "Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte" - cod SMIS 48170, contract de finantare nr. 4969/19.12.2014.
  Durata proiect: 20 luni
  Valoarea proiectului: 2.620.643,49 lei
  Stadiul proiectului:
    Obiectivul specific al proiectului consta in cresterea performantei energetice a celor 84 de apartamente ale blocurilor G10, X4 din cartierele Micro 18, 20 ale municipiului Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor prin reducerea cu minim 40% a consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90 Kw/m2 an a energiei consumate.
    Proiectul a fost finalizat in data de 31.08.2016.


  Denumire proiect :Urban Green Labs - promoting resource efficiency eco-localism (Laboratoare urbane verzi - promovarea eficientei resurselor prin eco-localism), faza I
  Linie de finantare :Finantat in cadrul Programului URBACT III, Axa Prioritara 1 - "Promovarea Dezvoltarii Urbane Integrate Sustenabile", Prioritatea de Investitie 1.1 - "Diseminarea bunelor practici si a expertizei si capitalizarea rezultatelor schimbului de experienta cu privire la dezvoltarea urbana sustenabila, inclusiv legaturile dintre mediul urban si rural", Obiectivul specific 1.1.2 - "Imbunatatirea proiectarii strategiilor urbane sustenabile si a planurilor de actiune ale oraselor".
  Durata proiect: 0 luni
  Valoarea proiectului: 99.159,47 euro iar bugetul alocat Municipiului Galati este de 6.354 euro
  Stadiul proiectului:
    Obiectivul principal al proiectului consta in sprijinirea de catre municipiu a initiativelor ecologice la nivel local (eco-localismul), in sinergie cu resursele orasului pentru proiecte si investitii si modul in care organizatiile ecologice pot sprijini municipiul, la randul lor.
     Coordonatorul proiectului este reprezentat de Districtul XVIII din Budapesta, Ungaria. Parteneri in cadrul proiectului, in faza I, sunt: orasul Galati, orasul Maribor, orasul Heerlen, orasul Padova si orasul Lublin.
    Faza I a proiectului s-a derulat in perioada 15.09.2015 - 15.03.2016.
    Faza I a proiectului s-a finalizat in data 31.03.2016.


  Denumire proiect :Anvelopare unitati de invatamant - Scoala gimnaziala nr. 22 din municipiul Galati
  Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Operatiunea - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari, cod SMIS: 111723
  Durata proiect: 26 luni
  Valoarea proiectului: 2.772.437,01 lei
  Stadiul proiectului:
  Obiectiv specific: cresterea performantei energetice a cladirii, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii elevilor si imbunatatirea calitatii actului educational, prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.


  Denumire proiect :Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brailei
  Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Cod SMIS: 125784
  Durata proiect: 63 luni
  Valoarea proiectului: 17.900.158,57 lei
  Stadiul proiectului:
  Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea dezvoltarii urbane prin imbunatatirea infrastructurii fizice de baza apar?inand UAT Municipiul Galati.
  Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Galati prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului pe strada Traian intre Piata Centrala si strada Basarabiei, astfel :
  • Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului;
  • Reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere;
  • Reabilitarea trotuarelor;
  • Reabilitarea iluminatului public.
  Contractul de finantare nr. 3601 a fost semnat pe 11 decembrie 2018.


  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Septembrie 2019
  L M M J V S D
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


   
   
  Site actualizat in data de : 13.09.2019
  Numar total de vizitatori 6515672