Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Proiecte finalizate
Denumire proiect :Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii
Linie de finantare :Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbana, cod SMIS 48097, contract de finantare nr. 4604/31.07.2014.
Durata proiect: 25 luni
Valoarea proiectului: 19.214.544,01 lei
Stadiul proiectului:
  Obiectivul specific il reprezinta implementarea unui sistem de management al traficului in municipiul Galati, care va avea ca rezultate: cresterea vitezei medii de circulatie si scaderea intarzierilor in tranzit, a intarzierilor datorate virajelor la stanga, a intarzierilor totale produse de intersectii si a celor pentru pietoni, micsorarea consumului de combustibil, reducerea nivelului emisiilor poluante sau de particule provenite din traficul rutier, reducerea zgomotului mediu anual, dar si implementarea unei solutii de supraveghere video metropolitana, ce va deservi atat zona rutiera, cat si spatiile publice din oras, care va creste siguranta cetatenilor si a bunurilor in zonele in care va fi implementat sistemul.
  Proiectul a fost finalizat in data de 31.08.2016Denumire proiect :Danube-Black Sea Gateway Region
Linie de finantare :Finantat prin Programul Transnational Dunarea 2014 - 2020, Axa prioritara 3 "Conectivitatea in Regiunea Dunarii" Prioritatea de investitie 3.1.-" Sprijinirea sistemelor de transport ecologice si sigure si a accesibilitatii egale a zonelor rurale si urbane". Cod proiect: DTP1-1-050-3.1.
Durata proiect: 30 luni
Valoarea proiectului: 2.178.450 Euro, din care suma de 160.725 euro revine municipiului Galati, in calitate de partener
Stadiul proiectului: Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc la Sofia (Bulgaria), in perioada 21 - 22 martie 2017, in cadrul caruia s-au desfasurat prima intalnire de lucru a partenerilor financiari, reuniunea Comitetului de Coordonare al proiectului si o conferinta publica, la care au participat partenerii de proiect, partenerii strategici asociati si alti invitati.
  In perioada 16-17 octombrie 2017, partenerii au participat la cea de-a doua intalnire de lucru, organizata de Portul Liber din Budapesta (Ungaria). A fost prezentata Analiza Potentiala a Regiunii de acces Dunare-Marea Neagra. Studiul comun, realizat in doua etape, pe baza datelor si informatiilor existente, inclusiv din alte proiecte de cooperare europeana, precum si a informatiilor colectate de la factorii interesati regionali si locali, ofera o imagine clara a logisticii de transport de marfuri in regiune.
  In data de 18 octombrie 2017, reprezentantii Municipiului Galati au participat la atelierul de lucru Dezvoltarea infrastructurii regionale din cadrul celui de-al 6-lea Forum Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii.
  In perioada 17-18 mai 2018 partenerii s-au reunit la Galati (Romania) pentru cea de-a treia intalnire de lucru in cadrul careia au fost prezentate urmatoarele rezultate ale proiectului: Viziunea comuna 2040, Foaia de parcurs (Roadmap), Planurile Regionale de Actiune, Ghidul de finantare.
  Viziunea comuna 2040 se bazeaza pe analiza potentiala a regiunii de acces Dunare-Marea Neagra, fiind un document strategic ce cuprinde liniile directoare comune pe termen mediu si lung pentru dezvoltarea economica si logistica a acesteia. Foaia de parcurs cuprinde masurile proiectate pentru a atinge Viziunea comuna 2040 si urmareste transformarea regiunii Dunare-Marea Neagra intr-o regiune atractiva pentru transportul maritim si pe caile navigabile interioare. Intr-o lista cuprinzatoare sunt incluse toate masurile relevante (fie ca exista deja in planuri generale si strategii sau sunt propuneri noi, adaugate de parteneri).
  Planurile regionale de actiune identifica cele mai fezabile proiecte pe termen mediu si lung, pentru a aborda marile provocari ale porturilor si regiunilor, ca parte a intregii imagini a regiunii Gateway DBS. Concentrandu-se pe actiunile regionale concrete si stabilind termenele de implementare, responsabilitatile si pasii necesari, partenerii au identificat necesitatile regiunii privind infrastructura, serviciile, cadrul legal, dezvoltarea afacerilor, inovatia/tehnologia, aspecte de marketing, organizare si cooperare.
  Ghidul de finantare ofera informatii despre peste 50 de scheme de finantare relevante la nivel european si national, cu un accent deosebit pe transportul pe cai navigabile. Acesta include, de asemenea, trei exemple concrete de bune practici pentru fiecare tara partenera pentru a demonstra cu usurinta potentialele oportunitati de finantare prin actiuni implementate cu succes.
  In perioada 13-15 noiembrie 2018 a avut loc la Novi Sad (Serbia) si Vukovar (Croatia) a 4-a intalnire a partenerilor, urmata de atelierul transnational privind transferul de know-how si capacitatea de dezvoltare a regiunii. In perioada urmatoare, partenerii vor implementa masurile selectate din Planurile regionale de actiune si incluse in Planul de Actiune pentru Cooperare, vor realiza actiunea-pilot (traseul unui container cu originea China, intrare in portul Constanta si destinatie portul din Novi Sad), expozitia River Show in orasele partenere si crearea Platformei de cooperare in regiunea Dunare - Marea Neagra.
Parteneriat:
Proiectul reuneste 10 parteneri financiari si 20 parteneri asociati. Partenerii financiari sunt: Guvernul Regional al Austriei de Jos (Partener Lider), Euro Vienna GmbH, Public Ports Bratislava, Freeport of Budapest Logistics Ltd, Autoritatea Portuara din Vukovar, Compania de Infrastructura Portuara din Bulgaria, Municipiul Galati, Municipiul Burgas, Municipiul Varna, Universitatea din Novi Sad - Facultatea de Stiinte Tehnice. Partenerul asociat al Municipiului Galati este reprezentat de Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati.
Obiective:
 • Crearea bazei pentru cooperare in vederea dezvoltarii regiunii DBS Gateway;
 • Cresterea atractivitatii sistemului de transport pe caile navigabile ale regiunii;
 • Facilitarea cooperarii pe termen lung si promovarea regiunii in cadrul platformei institutionalizate de cooperare.
  Perioada de implementare 01.01.2017 - 30.06.2019
  Pagina proiectului pe website-ul Programului Transnational Dunarea: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dbs-gateway-region.Denumire proiect :STRATEGAL - Parteneriat public-privat pentru dezvoltare locala
Linie de finantare :cod SMIS 106636 - finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa Prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, O.S. 5.1 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.Contractul de finantare: POCU/85/5/5.1 - 106636/17 august 2017.
Durata proiect: 4 luni
Valoarea proiectului: 222.587,61 lei
Stadiul proiectului:
Parteneriat: UAT Municipiul Galati - Lider, Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART - Partener 1, in calitate de organizatie non-guvernamentala si SC Romactiv Business Consulting SRL - Partener 2, in calitate de operator economic.
Scopul cererii de finantare: Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala.
Rezultatele proiectului:
 • GAL infiintat conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populatiei din zonele din teritoriul SDL, in special a ZUM realizata - 1;
 • Proces de animare a partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL - 1;
 • Strategie de Dezvoltare elaborata, insotita de lista indicativa de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala - 1.
  Perioada de implementare 17.08.20.17 ? 4.12.2017.
  Data finalizarii: 04.12.2017.Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G1 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 388 din municipiul Galati
Linie de finantare :Progamul Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor. Cod SMIS: 117906
Durata proiect: 27 luni
Valoarea proiectului: 815.259,27 lei, din care contributia proprie (15% UAT si 25% Asociatia de proprietari) este de 326.103,70 lei.
Stadiul proiectului:
Obiectivul specific: - cresterea performantei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G1 din cartierul Micro 18 al municipiului Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40% a consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90 kW/m2 an a energiei consumate.
Durata de implementare a proiectului: 20 decembrie 2017 - 19 iulie 2019Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G8 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 360A "Emanuel" din municipiul Galati
Linie de finantare :Progamul Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor.
Durata proiect: 17 luni
Valoarea proiectului: 920.473,46 lei, din care contributia proprie (15% UAT si 25% Asociatia de proprietari) este de 368.189,39 lei
Stadiul proiectului:
Obiectivul specific: - cresterea performantei energetice a celor 41 de apartamente ale blocului G8 din Micro 18 al municipiului galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40% a consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 90 KW/m2 an a energiei consumate.
Durata de implementare: 25 octombrie 2017 - 24 februarie 2019Denumire proiect :Centru Comunitar de Servicii Sociale - Str. Stiintei nr. 26 din Municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbana - cod SMIS 50729, contract de finantare nr. 4880/17.11.2014.
Durata proiect: 22 luni
Valoarea proiectului: 12.658.730,00 lei
Stadiul proiectului:
  Obiectivele specifice proiectului sunt:
 • Consolidarea cladirii existente (atelier scoala care are regim de inaltime P) si supraetajarea constructiei existente cu 3 nivele (P+2E+M), in scopul infiintarii unui centru social pentru categoriile defavorizate;
 • Organizarea si furnizarea de cursuri de pregatire profesionala pentru un numar de 14 specialisti din cadrul centrelor subordonate Consiliul Local Galati care ofera asistenta si sustin interesele grupurilor vulnerabile;
 • Dezvoltarea si furnizarea serviciiilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa a grupurilor defavorizate, inclusiv a populatiei apartinand etniei rome.In acest context,vor creste sansele de gasire a unui loc de munca pentru 120 persoane defavorizate;
 • Organizarea si furnizarea de cursuri de calificare/recalificare profesionala in vederea dezvoltarii competentelor pentru sprijinirea insertiei/reinsertiei profesionale pentru 84 de persoane defavorizate.
 •   Proiectul a fost finalizat in data de 31.08.2016  Denumire proiect :Modernizare Centru Multifunctional de Servicii Sociomedicale pentru persoane varstnice
  Linie de finantare :Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere"; Domeniul major de interventie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbana" - COD SMIS 13508 contract de finantare nr. 1562/10.05.2011
  Durata proiect: 63 luni
  Valoarea proiectului: 4.107.513,63 lei
  Stadiul proiectului:
    Obiectivele specifice vizeaza:
 • reabilitarea si dotarea imobilului pentru asigurarea de servicii sociale specifice Centrului de Zi pentru persoanele varstnice respectiv consiliere sociala, juridica, psihologica, terapie ocupationala, socializare si recreere, art terapie si meloterapie pentru 100 de varstnici aflati in situatie de risc social;
 • dezvoltarea serviciilor alternative institutionalizarii varstnicilor prin modernizarea serviciilor de asistenta si ingrijire la domiciliu pentru 50 varstnici din care 40 vor beneficia de asistentul virtual la domiciliu, pentru a creste calitatea vietii, gradul de socializare/relationare, gradul de confort si siguranta a varstnicilor asistati in propria locuinta.

 •   Proiectul a fost finalizat in data de 31.08.2016  1 2 > >>
  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Septembrie 2020
  L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 23.09.2020
  Numar total de vizitatori 7108175