Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 6
Acte, solicitari BIROUL CONCESIONARI SI VANZARI TERENURI  | Cautare

Ghid privind procedura de concesionare si vanzari terenuri pentru activitatile biroului concesionari si vanzari terenuri

  Prezentul ghid are ca scop punerea la dispozitia celor interesati a tuturor informatiilor privind procedura de concesionare si vanzare terenuri, documentelor necesare concesionarii/vanzarii terenurilor care intra in competenta biroului concesionari si vanzari terenuri. Biroul concesionari si vanzari terenuri din cadrul Primariei municipiului Galati se ocupa de urmatoarele activitati:
 • Concesionarea terenurilor in vederea realizarii de constructii la initiativa concesionarului sau a concedentului;
 • Vanzarea terenului sub aspectul cotei inivize catre persoanele juridice care detin spatii comerciale la parter de bloc;
 • Vinzarea terenurilor situate in incintele imobilelor unde cetatenii detin in proprietate apartamente cumparate in baza Legii nr. 112/1995 si terenurile aferente acestora;
 • Vanzarea terenurilor proprietate privata a municipiului Galati, care se vor vinde prin negociere directa , pentru urmatoarele situatii:
 • aceleasi suprafete care au fost concesionate in vederea construirii unei locuinte, conform contractului de concesiune;
 • aceleasi suprafete care au fost concesionate, pe care s-au edificat constructii care respecta criteriile de legalitate si oportunitate, conform contractului de concesiune;
 • terenurile limitrofe proprietatilor private, in vederea extinderii locuintelor (in cazul in care vecinii nu au ori nu isi exercita dreptul de preemtiune) si a caror suprafata nu va fi mai mare decat cea aflata in proprietate;
 • terenuri de sub constructiile care au fost dobandite prin acte de instrainare incheiate in forma autentica, provenind de la societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti;
 • terenurile transmise in folosinta catre actualii proprietari ai constructiilor, de catre fostii detinatori, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti.
 • Vanzarea terenurilor proprietatea privata a municipiului Galati, transmise in folosinta, pe durata nedeterminata si fara plata, organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti si asociatiilor mestesugaresti
 •   Transparenta procesului de concesionare si vanzare terenuri pentru activitatile enumerate mai sus se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin emiterea de hotarari de consiliu local care reglementeaza concesionarea/vanzarea terenurilor publicarea anunturilor privind organizarea licitatiilor publice , precum si prin asigurarea accesului la informatii a solicitantilor interesati privind emiterea acestora.
  CONCESIUNEA
    Sub aspectul concesionarii trebuie precizat faptul ca se pot concesiona doar acele bunuri care fac parte din domeniul privat al statului.Domeniul public al municipiului este alcatuit din bunurile prevazute expres de lege, dar si din bunuri de uz-interes public, declarate prin hotarari ale Consiliului local-in masura in care nu sunt de interes public national sau judetean. Domeniul public al municipiului Galatiu este alcatuit din:
 • strazi,drumuri vicinale;
 • piete publice, targuri, oboare, parcuri publice si zonele de agrement;
 • lacurile si plajele care nu sunt de interes national sau judetean;
 • retelele de alimentare cu apa ,termoficare, canalizare, gaze,statiile de epurare, etc ,cu constructiile si terenurile aferente;
 • terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea autoritatile locale ,precum si institutiile publice de interes local;
 • locuintele sociale;
 • statuile si monumentale;
 • bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu sunt de interes national
 • terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniulc privat al statului sau persoanelor fizice sau juridice;
 • cimitirele etc;
 •   Dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Fata de acestea ,statul - sau unitatile administrativ teritoriale - exercita posesia, folosinta si dispozitia, in limitele si in conditiile legii. Bunurile din domeniul public sunt:
 • inalienabile - nu pot fi instrainate decat in conditiile legii
 • insesizabile - nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale
 • imprescriptibile - nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinta
 •   Deci un bun care face parte din domeniul public nu poate fi instrainat sub nici o forma, el trebuind sa ramana, in mod permanent, spre uzul si folosinta colectivitatii publice.Domeniul privat al municipiului Galati este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lui, care nu fac parte din domeniul public, neafectate direct unui interes general si care sunt administrate in conformitate cu normele dreptului civil. Bunurile aflate in proprietatea privata a statului sunt supuse regimului juridic de drept comun.
     Pe cale de consecinta rezulta faptul ca un teren poate face obiectul unei concesiuni dupa ce mai intai este clarificat regimul juridic al acestuia, in sensul ca:
 • face parte din domeniul privat al municipiului Galati;
 • nu este revendicat conform Legii nr.10/2001;
 • nu se afla in litigiu pe rolul vreunei instante judecatoresti.
 • NOTA
 • Terenurile libere de constructie vor concesionate numai prin licitatie publica.
 • Prin exceptie, terenurile destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica ,in conditiile legii.
 • Terenul aferent constructiilor provizorii existente –garaje, module, tonete- nu se va concesiona, se va incheia contract de inchiriere
 • VANZAREA TERENURILOR
  VANZAREA TERENURILOR PERSOANELOR FIZICE CARE DETIN IN PROPRIETATE APARTAMENTE CUMPARATE IN BAZA LEGII NR. 112/1995 SI TERENURILE AFERENTE ACESTORA
     Preturile de vanzare propuse pentru aceste terenuri s-au stabilit pe zone din cadrul municipiului, avandu-se in vedere incadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galati, aprobata prin H.C.L. nr. 98/30.05.2002, estimarea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii, conform raportului de evaluare inregistrat sub nr. 97776/29.09.2005 si sunt avizate favorabil de catre Comisia Tehnico Economica a Primariei Municipiului Galati, astfel:
 • zona A     45 Euro/mp
 • zona B     30 Euro/mp
 • zona C     10 Euro/mp
 • zona D     7 Euro/mp
 • Aceste preturi nu contin TVA
    Plata se va face integral sau intr-un numar de rate lunare, stabilit prin H.C.L. Terenurile proprietate privata a municipiului Galati, situate in incintele imobilelor cumparate in baza Legii nr. 112/1995 vor fi vandute:
 • cu plata integrala a pretului, daca acesta se ridica la 150.000.000 ROL inclusiv T .V.A.;
 • cu plata integrala a pretului sau in rate, in functie de optiunea solicitantului, pentru valori mai mari de 150.000.000 ROL, inclusiv T.V.A.
 •   In cazul in care vanzarea se face cu plata in rate, propunem:
 • la semnarea contractului sa fie platit un avans de minim 25% din pretul de vanzare, inclusiv T.V.A.;
 • termenele de plata stabilite pentru suma ramasa, inclusiv T.V.A., sunt urmatoarele:
 • 12 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este cuprins intre 150.000.001 si 250.000.000 ROL;
 • 24 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este cuprins intre 250.000.001 si 350.000.000 ROL;
 • 36 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este cuprins intre 350.000.001 si 450.000.000 ROL;
 • 48 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este cuprins intre 450.000.001 si 550.000.000 ROL;
 • 60 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este mai mare de 550.000.000.
 • suma ramasa de plata dupa achitarea avansului va fi supusa dobanzii lunare practicata de Banca Nationala a Romaniei;
 • in cazul neachitarii la termenele stabilite prin contract a ratelor lunare, cumparatorul datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in cotele practicate pentru colectarea creantelor bugetare;
 • in situatia neplatii la scadenta a doua rate succesive, contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate.
 • VANZAREA TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI GALATI, CARE SE VOR VINDE PRIN NEGOCIERE DIRECTA CONFORM HCL NR. 319/2005 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE VANZARE A TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI GALATI, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR.666 SI NR.667 DIN 22.12.2005
    Se vor vinde prin negociere directa terenurile proprietate privata a Municipiului Galati, conform HCL nr. 319/2005 privind modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a terenurilor proprietate privata a Municipiului Galati, modificata si completata prin HCL nr.666 si nr.667 din 22.12.2005 dupa cum urmeaza:
 • aceleasi suprafete care au fost concesionate in vederea construirii unei locuinte, conform contractului de concesiune;
 • aceleasi suprafete care au fost concesionate, pe care s-au edificat constructii care respecta criteriile de legalitate si oportunitate, conform contractului de concesiune;
 • terenuri de sub constructiile care au fost dobandite prin acte de instrainare incheiate in forma autentica, provenind de la societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti;
 • terenurile transmise in folosinta catre actualii proprietari ai constructiilor, de catre fostii detinatori, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti;
 • terenurile limitrofe proprietatilor private, in vederea extinderii locuintelor (in cazul in care vecinii nu au ori nu isi exercita dreptul de preemtiune) si a caror suprafata nu va fi mai mare decat cea aflata in proprietate
 •   Preturile de vanzare propuse pentru aceste terenuri s-au stabilit pe zone din cadrul municipiului, avandu-se in vedere incadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galati, aprobata prin H.C.L. nr. 98/30.05.2002, estimarea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii, conform raportului de evaluare inregistrat sub nr. 97776/29.09.2005, si sunt avizate favorabil de catre Comisia Tehnico Economica a Primariei Municipiului Galati, astfel:
 • zona A     68 Euro/mp
 • zona B     45 Euro/mp
 • zona C     15 Euro/mp
 • zona D     11 Euro/mp
 • Aceste preturi nu contin TVA
  VANZAREA TERENURILOR PROPRITATE PRIVATA A MUN. GALATI TRANSMISE IN FOLOSINTA, PE DURATA NEDETERMINATA SI FARA PLATA, ORGANIZATIILOR COOPERATIEI DE CONSUM SI MESTESUGARESTI SI ASOCIATIILOR MESTESUGARESTI, IN BAZA HCL NR. 320/21.06.2005
    Preturile de vanzare propuse pentru aceste terenuri s-au stabilit pe zone din cadrul municipiului, avandu-se in vedere incadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galati, aprobata prin H.C.L. nr. 98/30.05.2002, estimarea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii, conform raportului de evaluare inregistrat sub nr. 97776/29.09.2005 si sunt avizate favorabil de catre Comisia Tehnico Economica a Primariei Municipiului Galati, astfel:
 • zona A     45 Euro/mp
 • zona B     30 Euro/mp
 • zona C     10 Euro/mp
 • zona D     7 Euro/mp
 • Aceste preturi nu contin TVA
  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Noiembrie 2020
  L M M J V S D
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 23.11.2020
  Numar total de vizitatori 7150833