Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Acte, solicitari DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA  | Cautare

Acordarea ajutorului social conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat
Categorii de beneficiari:
 • persoane singure sau familii aflate in dificultate.
 • Criterii de selectie:
 • persoane fara venituri sau cu venituri sub nivelul venitului minim garantat prevazut de lege
 •   Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
 • 108 lei (RON) pentru o singura persoana;
 • 196 lei (RON) pentru familiile formate din doua persoane;
 • 272 lei (RON) pentru familiile formate din trei persoane;
 • 339 lei (RON) pentru familiile formate din patru persoane;
 • 402 lei (RON) pentru familiile formate din cinci persoane;
 • cate 27 lei (RON) pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 care face parte din familie.
 • Indemnizatia de nastere pentru copilul nou-nascut conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat
  Categorii de beneficiari:
 • mamele pentru fiecare dintre primii 4 copii, nascuti vii, in termen de 6 luni de la data nasterii.
 • Acordarea alocatiei familiale complementare/alocatiei de sustinere pentru familii monoparentale conform OUG 105/2003
  Categorii de beneficiari:
 • persoanele singure si familiile cu un venit net lunar pe membru de familie de pana la 423 RON, care au in intretinere copii in varsta de pana la 18 ani si care urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.
 • de alocatia familiala complementara beneficiaza familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.
 • de alocatia de sustinere beneficiaza familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna, denumite familii monoparentale. Prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
 • este necasatorita;
 • este vaduva;
 • este divortata;
 • al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 • al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si participa la intretinerea copiilor;
 • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la paragrafele anterioare;
 • a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la primele 3 paragrafe anterioare, cu exceptia asistentului maternal profesionist.
 • alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere pentru familia monoparentala se acorda lunar, pe baza de cerere, intocmita de reprezentantul familiei, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia si care se inregistreaza la Serviciul Public de Asistenta SOciala, din cadrul Primariei municipiului Galati, cu sediul in str. Fraternitatii nr. 1. Dreptul la alocatia familiala complementara sau, dupa caz, la alocatia de sustinere, se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
 •   Cuantumul alocatiei familiale complementare:
 • 50 RON pentru familia cu un copil;
 • 60 RON pentru familia cu 2 copii;
 • 65 RON pentru familia cu 3 copii;
 • 70 RON pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 •   Cuantumul alocatiei familiei complementare pentru beneficiarii de ajutor social:
 • 63 RON pentru familia cu un copil;
 • 75 RON pentru familia cu 2 copii;
 • 81 RON pentru familia cu 3 copii;
 • 88 RON pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 •   Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala:
 • 70 RON pentru familia cu un copil;
 • 80 RON pentru familia cu 2 copii;
 • 85 RON pentru familia cu 3 copii;
 • 90 RON pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 • Ajutor de urgenta in vederea achitarii datoriilor la plata cheltuielilor de intretinere conform HCL nr. 522/2003
  Categorii de beneficiari:
 • pensionari singuri sau familii de pensionari fara sustinatori legali;
 • copii orfani de ambii parinti, cu varsta sub 26 ani si care urmeaza o forma de invatamint, ramasi in gospodaria familiala si care se gospodaresc singuri;
 • familii monoparentale (unul dintre soti decedat);
 • persoane singure sau familii de persoane cu handicap gradul I, II, III.
 • Criterii de selectie:
 • persoane singure/familii al caror venit net/membru de familie este sub 150 RON si se incadreaza in urmatoarele categorii:
 • pensionari singuri sau familii de pensionari fara sustinatori legali;
 • orfani de ambii parinti cu varsta sub 26 ani care urmeaza o forma de invatamant;
 • familii monoparentale cu multi copii care urmeaza o forma de invatamant;
 • persoane singure sau familii de persoane cu handicap;
 • familii cu multi copii aflate in dificultate.
 • Ajutoare de urgenta pentru situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale sau pentru procurarea de medicamente, proteze, asigurare transport in alte localitati in vederea efectuarii de tratamente medicale, interventii medicale conform HCL nr.7/2003
  Categorii de beneficiari:
 • persoane singure sau familii care prezinta probleme grave de sanatate;
 • familii/persoane care se afla in stare de necesitate datorate calamitatilor naturale (inundatii) sau incendiilor.
 • Criterii de selectie:
 • venituri pe membru de familie sub 50% din venitul minim brut pe economie
 • Acordare ajutoare de urgenta constand in lemne de foc conform HCL nr. 525/2005
  Categorii de beneficiari:
 • pensionari singuri sau familii de pensionari fara sustinatori legali sau ai caror sustinatori au situatii materiale precare, persoane/familii cu handicap gradul I, II, III
 • Criterii de selectie:
 • venitul/membru de familie sa fie sub 200 lei (RON)
 • Acordarea serviciilor de consiliere
 • Se acorda servicii de consiliere privind intocmirea documentatiei necesare dobandirii unor drepturi sociale (venit minim garantat, alocatie complementara sau de sustinere, ajutor pentru plata intretinerii, ajutor pentru medicamente).
 • Se acorda sprijin pentru solutionarea problemelor familiale, profesionale, de locuinta, de ordin financiar si juridic.
 • Acordarea de servicii conform legii 272/21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
    Se iau toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie.
  Primire cereri privind acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului sau a stimulentului conform OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
  Categorii de beneficiari:
 • oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, denumite persoane indreptatite.
 • Criterii de selectie:
 • beneficiaza de prevederile ordonantei, persoanele indreptatite, daca au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni, in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, de la data la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia, ori s-a instituit masura de plasament sau tutela
 • Alocatia de stat pentru copii conform legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii(24 lei/luna)
  Categorii de beneficiari:
 • copii cu varsta de pana la 7 ani, copii nescolarizati
 • Criterii de selectie:
 • copii ai caror parinti au domiciliul in municipiul Galati.
 • Instituirea curatelei minorului/persoanelor care, din cauza batranetii, a bolii sau a altor infirmitati fizice nu poate personal sa-si administreze singuri bunurile sau sa-si apere interesele
  Categorii de beneficiari:
 • minori;
 • persoanele varstnice;
 • persoanele bolnave.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Instituirea tutelei interzisului
  Categorii de beneficiari:
 • persoanele declarate interzise pe cale judecatoreasca.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Incuviintarea dobandirii sau instrainarii unor bunuri de catre minori/bolnavi/interzisi
  Categorii de beneficiari:
 • copii cu varsta de pana la 18 ani;
 • persoane fara capacitate deplina de exercitiu, persoane interzise.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Incuviintarea folosirii unor sume de bani depuse la CEC de catre titulari minori sau persoane bolnave
  Categorii de beneficiari:
 • copii cu varsta de pana la 18 ani;
 • persoane fara capacitate deplina de exercitiu, persoane interzise.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Numirea unui curator pentru un minor sau pentru o persoana bolnava in dosarul succesoral
  Categorii de beneficiari:
 • copii cu varsta de pana la 18 ani;
 • persoane fara capacitate deplina de exercitiu, persoane interzise.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Asistarea persoanelor varstnice la biroul notarial in vederea incheierii de acte juridice de instrainare a unor bunuri, cu clauza de intretinere si habitatie viagera
  Categorii de beneficiari:
 • persoane varstnice care au implinit varsta de pensionare
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati
 • Abonament transport urban gratuit, conform legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Categorii de beneficiari:
 • persoanele cu handicap accentuat si grav, insotitorii, asistentii personali si asistentii personali profesionisti ai acestora
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati
 • Modalitate de abordare:
 • Lista beneficiarilor abonamentelor lunare se intocmeste de catre Serviciul Autoritate Tutelara si Asistenta Persoanelor cu Handicap si se aproba prin dispozitia primarului.
 • Insotitorii beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport in comun numai cand acompaniaza persoana cu handicap in baza legitimatiei pentru transportul urban detinute de aceasta.
 • Copilul cu handicap grav sau accentuat, cu varsta de pana la 7 ani, care beneficiaza de gratuitate potrivit legislatiei in vigoare, i se elibereaza legitimatia de calatorie pe care se afla inscris "valabil cu insotitor" pentru a putea calatori insotit, potrivit legii.
 • Pentru insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, dreptul se acorda la recomandarea asistentului social din cadrul compartimentului specializat al Primariei pe baza anchetei sociale.
 • Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului ( 600 RON ) sau 85% din media veniturilor realizate in ultimul an anterior nasterii copilului ( fara a fi depasit 4000 RON )
  Categorii de beneficiari:
 • oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a incredinta copilul in vederea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore denumite persoane indreptatite
 • Criterii de selectie:
 • persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni, in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, de la data la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia, ori s-a instituit masura de plasament sau tutela.
 • Acordarea trusou nou-nascuti
  Categorii de beneficiari:
 • copii nou-nascuti
 • Prima nastere
  Categorii de beneficiari:
 • copii nou-nascuti
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Noiembrie 2020
  L M M J V S D
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 23.11.2020
  Numar total de vizitatori 7150789