Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Acte, solicitari  | Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei si stare civila  | Cautare
 • Eliberarea primului act de identitate la implinirea varstei de 14 ani
 • Eliberarea cartii de identitate in cazul pierderii, furtului, deteriorarii, distrugerii sau anularii acesteia
 • Aplicarea vizei de resedinta
 • Eliberarea cartii de identitate in urmatoarele cazuri:expirarea termenului de valabilitate, preschimbarea cartii de identitate la cerere, schimbarea adresei de domiciliu, modificarea datelor de stare civila, schimbarea fizionomiei, atribuirea unui nou CNP
 • Cartea de identitate provizorie
 • Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani
 • ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI  
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ( descarca aici ):
 • se obtine de la ghiseu;
 • se completeaza de minor si se va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
 • se va contrasemna in fata lucratorului de la ghiseu si de catre parintele la care minorul are domiciliul, sau de reprezentantul legal al minorului;
 • certificatul de nastere al minorului (copie si original);
 • actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal (original);
 • certificatul de casatorie al parintilor (copie si original) sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de incredintare a minorului (copie si original) daca parintii sunt divortati sau daca minorul este incredintat unei alte persoane;
 • documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu - un act privind titlul locativ (copie si original), conform ghidului de procedura. Daca parintii minorului nu sunt titularii spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original)- conform ghidului de procedura - si va completa o declaratie de primire in spatiu care se va semna in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • documentele care fac dovada gradului de rudenie cu minorul, atunci cand este cazul (certificate de stare civila, hotarari de divort ramase definitive si irevocabile);
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON);
 • IMPORTANT!
 • domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic ori, dupa caz, la reprezentantul sau legal sau persoana fizica ori juridica la care este încredintat in plasament.
 • Daca minorul, desi este incredintat prin hotarare judecatoreasca unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, este necesara o declaratie de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic. (declaratia se poate da in fata lucratorului de la ghiseu sau trebuie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a Romaniei din statul in care acesta se afla).
 • este obligatorie prezenta parintelui la care minorul are domiciliul sau a celui care il reprezinta pe minor.
 • DEPUNEREA CERERII SI A DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE REALIZA IN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE
  ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE IN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DETERIORARII, DISTRUGERII SAU ANULARII ACESTEIA  
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ( descarca aici ):
 • se obtine de la ghiseu;
 • se completeaza de catre solicitant si se va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
 • actul de identitate deteriorat sau anulat;
 • un document emis de institutii sau autoritati publice, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii, respectiv: carte de alegator, pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei institutii de invatamant (copie si original);
 • in cazul furtului - se va depune si dovada de la Politie din care rezulta ca furtul a fost inregistrat (copie si original);
 • certificatul de nastere (copie si original);
 • certificatul de casatorie in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (copie si original);
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, daca este cazul (copie si original);
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supavietuitor (copie si original);
 • certificatele de nastere ale minorilor sub 14 ani aflati in ingrijirea solicitantului si care locuiesc impreuna cu acesta (copii si originale);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu:
 • daca solicitantul este titularul spatiului de locuit - actul privind titlul locativ (copie si original), conform ghidului de procedura;
 • \
 • Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit - gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original) - conform ghidului de procedura - si se consemneaza pe cererea de la pct. 1 si se semneaza in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie - pentru mediul rural ( descarca aici ), sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • daca solicitantul a avut carte de identitate va preda cartea de alegator. Daca titularul nu a intrat in posesia acestui document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt pe cererea de la pct. 1;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON);
 • Furtul actului de identitate se reclama in prealabil la Politia Judiciara – solicitati informatii de la ofiterul de serviciu
  APLICAREA VIZEI DE RESEDINTA  
 • cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei ( descarca aici );
 • actul de identitate al solicitantului;
 • certificatul de nastere, casatorie, hotarare divort - originale si copii;
 • documentul cu care se face dovada adresei de resedinta (copie si original), conform ghidului de procedura;
 • IMPORTANT!
 • daca solicitati viza intr-o locuinta apartinand unei alte persoane fizice:
 • gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original) - conform ghidului de procedura - si isi va exprima consimtamantul prin completarea rubricii corespunzatoare de pe cererea de la pct. 1, in prezenta lucratorului de la ghiseu;
 • daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor va da o declaratie de primire in spatiu ( descarca aici ) la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie - pentru mediul rural ( descarca aici ), sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • daca solicitati viza intr-un camin studentesc:
 • formularul de la pct. 1 trebuie completat la rubrica destinata gazduitorului cu datele administratorului caminului, care semneaza si aplica stampila;
 • se prezinta carnetul de student vizat pe anul in curs sau o adeverinta de student.
 • daca solicitati viza intr-un camin apartinand unei unitati economice:
 • formularul de la pct. 1 trebuie completat la rubrica destinata gazduitorului cu datele administratorului caminului, care semneaza si aplica stampila;
 • se prezinta adeverinta de salariat, dupa caz.
 • ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE IN URMATOARELE CAZURI:EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, PRESCHIMBAREA CARTII DE IDENTITATE LA CERERE, SCHIMBAREA ADRESEI DE DOMICILIU, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, SCHIMBAREA FIZIONOMIEI, ATRIBUIREA UNUI NOU CNP  
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ( descarca aici ):
 • se obtine de la ghiseu;
 • se completeaza de catre solicitant si se va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
 • actul de identitate;
 • certificatul de nastere (copie si original);
 • certificatul de casatorie in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (copie si original);
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, daca este cazul (copie si original);
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supavietuitor (copie si original);
 • certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani aflati in ingrijirea solicitantului si care locuiesc impreuna cu acesta (copii si originale);
 • hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila (copie si original) sau actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila (copie si original) in cazul in care se modifica:
 • numele si/sau prenumele titularului;
 • prenumele parintilor;
 • data ori locul nasterii;
 • sexul;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu:
 • daca solicitantul este titularul spatiului de locuit - actul privind titlul locativ (copie si original), conform ghidului de procedura;
 • daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit - gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original) - conform ghidului de procedura - se consemneaza pe cererea de la pct. 1 si se semneaza in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural ( descarca aici ), sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • daca solicitantul a avut carte de identitate va preda cartea de alegator. Daca titularul nu a intrat in posesia acestui document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt pe cererea de la pct. 1;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON);
 • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE  
 • 3 fotografii 3x4 cm, cu banda alba de 7mm la baza;
 • Documentele pe care le poate prezenta, din categoria celor cu care se poate face dovada numelui, starii civile, cetateniei, a domiciliului, in original;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (1 leu RON) achitata la Oficiul Posta sau casieria Primariei;

 • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE VA ELIBERA IN URMATOARELE CAZURI:
 • cetateanul nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate;
 • solicitantul locuieste intr-un imobil aflat in litigiu;
 • cand nu functioneaza echipamentele pentru producerea cartilor de identitate.
 • ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI  
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ( descarca aici ):
 • se obtine de la ghiseu;
 • se completeaza de solicitant si se va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
 • certificatul de nastere al solicitantului (copie si original);
 • actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal (original);
 • certificatul de casatorie al parintilor (copie si original) sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de incredintare a minorului (copie si original) daca parintii sunt divortati sau daca minorul este incredintat unei alte persoane;
 • documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu - un act privind titlul locativ (copie si original), conform ghidului de procedura. Daca parintii minorului nu sunt titularii spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original)- conform ghidului de procedura - si va completa o declaratie de primire in spatiu care se va semna in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • documentele care fac dovada gradului de rudenie cu minorul, atunci cand este cazul (certificate de stare civila, hotarari de divort ramase definitive si irevocabile);
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON);
 • declaratia unuia dintre parinti sau a unei terte persoane din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de la punctul 1. apartine solicitantului (declaratia se da in fata lucratorului de la ghiseu care primeste cererea pentru eliberarea actului de identitate);
 • o fotografie cat mai recenta;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - un act privind titlul locativ (copie si original) conform ghidului de procedura. Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original) - conform ghidului de procedura - si va completa o declaratie de primire in spatiu care se va semna in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural ( descarca aici ), sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • DEPUNEREA CERERII SI A DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE REALIZA IN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE
  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Noiembrie 2020
  L M M J V S D
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 25.11.2020
  Numar total de vizitatori 7151886