Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea consiliului local  
1. Constitutia Romaniei
  editia 2003 , revizuita prin Legea nr.429/2003 aprobata prin Referendumul national din 18-19 octombrie 2003.
2. Legea nr.215/23.0.2001 a administratiei publice locale
  publicata in Monitorul Oficial nr.204/23.04.01 modificata, completata si actualizata in baza Legii nr.286/6.07.2006 publicata in Monitorul Oficial nr.621/18.07.2006.Legea nr.215/2001 a fost republicta in Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007
3. Hotararea nr. 687/3.12.1993 a Guvernului Romaniei
  privind folosirea si expunerea stemei Romaniei publicata in M.Of. nr.295/17.12.1993.
4. Norma din 21.11.2001
  privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei publicata in M.Of. nr.776/5.12.2001.
5. Legea nr. 370/20.09.2004
  privind alegerea Presedintelui Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 887/29.09.2004
6. Legea nr. 373/24.09.2004
  pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului. publicata in Monitorul Oficial nr. 887/29.09.2004
7. Legea nr. 60/23.09.1991
  privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice modificata si completata prin Legea nr.31/5.03.2004 publicata in Monitorul Oficial nr. 223/15.03.2004
8. Legea nr. 14/9.01.2003 a partidelor politice
  publicata in Monitorul oficial nr. 25/17.01.2003.
9. Legea nr. 67/25.03.2004
  privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale in Monitorul Oficial nr. 271/29.03.2007 actualizata pana la data de 01.03.2005 cu modificarile si completarile aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.8 din 24.02.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 175/1.03.2005
10. Legea nr. 673/19.12.2002
  privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.35/2002 pentru Regulamentul cadru de organizare si functionare a Consiliilor Locale publicata in Monitorul Oficial nr.953/24.12.2002.
11. Hotararea Consiliului Local nr. 62/30.03.2004
  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Galati.
12. Hotararea Consiliului Local nr. 245/14.04.2005
  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Galati.
13. Hotararea Consiliului Local nr. 343/01.08.2006
  privind aprobarea statutului Municipiului Galati.
14. Legea nr. 215/23.04.2001
  a administratiei publice locale modificata, completata si actualizata in baza Legii nr. 286/6.07.2006.
15. Legea nr. 188/08.12.1999
  privind statutul functionarilor publici modificata, completata si republicata in Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003, actualizata pana la 20 iulie 2006.
16. Legea nr. 7/18.02.2004
  privind Codul de conduita al functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial nr. 157/23.02.2004
17. Legea nr. 477/8.11.2004
  privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice publicata in Monitorul Oficial nr. 105/26.11.2004
18. Legea nr. 52/21.01.2003
  privind transparenta decizionala in administratia publica locala publicata in Monitorul Oficial nr. 70/3.02.2003.
19. Regulament nr. 679/2016
  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
20. Legea nr. 16/2.04.1996
  a Arhivelor Nationale publicata in Monitorul Oficial nr. 71/9.04.1996.
21. Ordonanta nr. 27/30.01.2002 a Guvernului Romaniei
  privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor aprobata si completata prin Legea nr. 233/23.04.2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 84/1.02.2002 si respectiv Monitorul Oficial nr. 233/23.04.2002.
22. Hotararea nr .1 723/2004 a Guvernului Romaniei
  privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul. Publicata in Monitorul Oficial nr.1 009/2.11.2004 modificata prin Hotararea Guvernului nr.1 487/29.11.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 1112/9.12.2005.
23. Legea nr. 161/19.04.2003
  privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in domeniul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003.
24. Ordonanta nr.2/12.07.2001 a Guvernului Romaniei
  privind regimul juridic al contraventiilor actualizata pana la data de 28.07.2006 publicata in Monitorul Oficial nr.410/25.07.2001.
25. Legea nr. 544/2001
  privind Liberul acces la informatiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr.663/23.10.2001
26. Hotararea nr.123/2002 a Guvernului Romaniei pentru
  aprobarea metodologiei de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr. 167/8.03.2004
27. Legea nr. 554/2.12.2004 (actualizata)
  a Contenciosului administrativ publicata in Monitorul Oficial nr. 1154/7.12.2004 actualizata pana la data de 14.11.2006.
28. Legea nr. 340/12.07.2004
  privind institutia prefectului publicata in Monitorul Oficial nr. 658/21.07.2004 si actualizata pana la 27.05.2006.
29. Legea nr. 190/18.07.2018
  privind punerea in aplicare a Regulamentului nr. 679/2016

  Nota: Este prevazuta publicarea listei acestor acte normative urmand ca persoana care doreste sa se informeze despre continutul actului normativ sa acceseze site-ul primariei pentru hotararile si dispozitiile proprii sau legisul pentru legile si hotararile de guvern mentionate.   Facem precizarea ca actele normative mentionate se pot studia si la Centrul de Informare a Cetateanului din str.Fraternitatii nr.1.
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Septembrie 2020
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 23.09.2020
Numar total de vizitatori 7110101