Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea consiliului local  
1. Constitutia Romaniei
  editia 2003 , revizuita prin Legea nr.429/2003 aprobata prin Referendumul national din 18-19 octombrie 2003.
2. Legea nr.215/23.0.2001 a administratiei publice locale
  publicata in Monitorul Oficial nr.204/23.04.01 modificata, completata si actualizata in baza Legii nr.286/6.07.2006 publicata in Monitorul Oficial nr.621/18.07.2006.Legea nr.215/2001 a fost republicta in Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007
3. Hotararea nr. 687/3.12.1993 a Guvernului Romaniei
  privind folosirea si expunerea stemei Romaniei publicata in M.Of. nr.295/17.12.1993.
4. Norma din 21.11.2001
  privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei publicata in M.Of. nr.776/5.12.2001.
5. Legea nr. 370/20.09.2004
  privind alegerea Presedintelui Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 887/29.09.2004
6. Legea nr. 373/24.09.2004
  pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului. publicata in Monitorul Oficial nr. 887/29.09.2004
7. Legea nr. 60/23.09.1991
  privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice modificata si completata prin Legea nr.31/5.03.2004 publicata in Monitorul Oficial nr. 223/15.03.2004
8. Legea nr. 14/9.01.2003 a partidelor politice
  publicata in Monitorul oficial nr. 25/17.01.2003.
9. Legea nr. 67/25.03.2004
  privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale in Monitorul Oficial nr. 271/29.03.2007 actualizata pana la data de 01.03.2005 cu modificarile si completarile aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.8 din 24.02.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 175/1.03.2005
10. Legea nr. 673/19.12.2002
  privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.35/2002 pentru Regulamentul cadru de organizare si functionare a Consiliilor Locale publicata in Monitorul Oficial nr.953/24.12.2002.
11. Hotararea Consiliului Local nr. 62/30.03.2004
  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Galati.
12. Hotararea Consiliului Local nr. 245/14.04.2005
  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Galati.
13. Hotararea Consiliului Local nr. 343/01.08.2006
  privind aprobarea statutului Municipiului Galati.
14. Legea nr. 215/23.04.2001
  a administratiei publice locale modificata, completata si actualizata in baza Legii nr. 286/6.07.2006.
15. Legea nr. 188/08.12.1999
  privind statutul functionarilor publici modificata, completata si republicata in Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003, actualizata pana la 20 iulie 2006.
16. Legea nr. 7/18.02.2004
  privind Codul de conduita al functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial nr. 157/23.02.2004
17. Legea nr. 477/8.11.2004
  privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice publicata in Monitorul Oficial nr. 105/26.11.2004
18. Legea nr. 52/21.01.2003
  privind transparenta decizionala in administratia publica locala publicata in Monitorul Oficial nr. 70/3.02.2003.
19. Regulament nr. 679/2016
  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
20. Legea nr. 16/2.04.1996
  a Arhivelor Nationale publicata in Monitorul Oficial nr. 71/9.04.1996.
21. Ordonanta nr. 27/30.01.2002 a Guvernului Romaniei
  privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor aprobata si completata prin Legea nr. 233/23.04.2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 84/1.02.2002 si respectiv Monitorul Oficial nr. 233/23.04.2002.
22. Hotararea nr .1 723/2004 a Guvernului Romaniei
  privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul. Publicata in Monitorul Oficial nr.1 009/2.11.2004 modificata prin Hotararea Guvernului nr.1 487/29.11.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 1112/9.12.2005.
23. Legea nr. 161/19.04.2003
  privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in domeniul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003.
24. Ordonanta nr.2/12.07.2001 a Guvernului Romaniei
  privind regimul juridic al contraventiilor actualizata pana la data de 28.07.2006 publicata in Monitorul Oficial nr.410/25.07.2001.
25. Legea nr. 544/2001
  privind Liberul acces la informatiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr.663/23.10.2001
26. Hotararea nr.123/2002 a Guvernului Romaniei pentru
  aprobarea metodologiei de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr. 167/8.03.2004
27. Legea nr. 554/2.12.2004 (actualizata)
  a Contenciosului administrativ publicata in Monitorul Oficial nr. 1154/7.12.2004 actualizata pana la data de 14.11.2006.
28. Legea nr. 340/12.07.2004
  privind institutia prefectului publicata in Monitorul Oficial nr. 658/21.07.2004 si actualizata pana la 27.05.2006.
29. Legea nr. 190/18.07.2018
  privind punerea in aplicare a Regulamentului nr. 679/2016

  Nota: Este prevazuta publicarea listei acestor acte normative urmand ca persoana care doreste sa se informeze despre continutul actului normativ sa acceseze site-ul primariei pentru hotararile si dispozitiile proprii sau legisul pentru legile si hotararile de guvern mentionate.   Facem precizarea ca actele normative mentionate se pot studia si la Centrul de Informare a Cetateanului din str.Fraternitatii nr.1.
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Iulie 2020
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 03.07.2020
Numar total de vizitatori 7044415