Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Lista documentelor emise conform Legii 544
Directia Tehnica

  Serviciul Coordonare , Urmarire si Controlul Serviciilor Publice Locale:
 • Informari legate de functionarea serviciilor publice;
 • Lista sectoarelor de lucru;
 • Prestatorii ;
 • Grafic de salubrizare si ridicare a deseurilor;
 • Grafic privind oprirea amplasarilor ilegale de pe domeniul public;
 • Grafic privind ridicari autovehicule abandonate;
 • Prevederile legale in vigoare cu privire la serviciul public.
  Serviciul reparatii cladiri
 • Hotararile Consiliului Local al municipiului Galati pe probleme de serviciu public;
 • Raspunsuri la petitiile petentilor;
 • Comunicate de presa;
 • Note de constatare;
 • Componenta nominala a personalului din compartiment.
  Biroul reparatii strazi, siguranta circulatiei si transport urban
 • Evidenta strazilor propuse pentru reparare;
 • Evidenta strazilor cu liber acces;
 • Avize de lucrari edilitare;
 •   Serviciul aprovizionare depozite si intretinere
  • Corespondenta diversa cu raspunsuri privind solicitari, petitii, reclamatii.
    Serviciul investitii
  • Evidenta imobilelor proprietatea municipiului propuse pentru consolidare sau pentru demolare;
  • Anexele pentru obtinerea fondurilor de la bugetul de stat necesare expertizarii imobilelor (anexele se completeaza de cei interesati).
  Directia Economica

    Serviciul Financiar contabil si evidenta angajari bugetare
  • Bugetul local al municipiului Galati;
  • Bugetul de venituri proprii si subventii al municipiului;
  • Bugetul de venituri proprii al municipiului ;
  • Bugetul in afara bugetului local al municipiului;
  • Bugetul fondurilor nerambursabile al municipiului ;
  • Contul de executie anual al bugetului local.
    Serviciul Preturi Compensari Achizitii
  • nivelurile impozitelor si taxelor locale;
  • tarifelor de inchiriere pentru unele bunuri aflate in proprietatea municipiului si administrarea Consiliului Local.
  Directia Informatizare Dezvoltare si Integrare Europeana

    Biroul integrare europeana
  • Proiecte intocmite in vederea obtinerii finantarii externe (inclusiv documentatia aferenta acestora);
  • Contracte parteneri externi si interni;
  • Studii de strategie ;
  • Rapoarte , proiecte finantare;
  • Rapoarte interne ;
  • Proiecte de hotarari ale Consiliului local;
  • Documentatie parc industrial;
  • Documentatie tehnopol;
  • Documentatie Clubul Galatean al Marii Negre;
  • Studii de fezabilitate.
  Directia de Urbanism si Planificare Urbana

    Serviciul Disciplina in Constructii
  • Lista proceselor verbale de regularizare a taxei autorizatiei de construire;
  • Lista contractelor de inchiriere teren pentru garaje, spatii comerciale, balcoane;
  • Lista contractelor de inchiriere teren intocmite conform HCL nr.90/2005;
  • Lista proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiei;
  • Lista dispozitiilor emise de desfiintare a constructiilor.
    Serviciul autorizari
  • Lista certificatelor de urbanism emise;
  • Lista autorizatiilor de construire emise;
  • Documentatii care stau la baza emiterii certificatului de urbanism si autorizatie de constructie;
  • Documentatii urbanistice: P.U.G, P.U.Z.- parte scrisa si parte desenata.
  Directia Administratie Publica Locala

    Serviciul comunicare
  • Documente referitoare la Dispozitiile Primarului, cu caracter normativ;
  • Documente referitoare la Hotararile Consiliului Local, cu caracter normativ;
  • Documente referitoare la achizitiile publice(caiete de sarcini, contracte de achizitie publica);
  • Programe referitoare la diverse actiuni la care Consiliul local si Primarul sunt organizatori sau coorganizatori.
  • Procedura de participare la sarbatorirea familiilor care au implinit 50 de ani de la oficierea casatoriei.
    Compartimentul dezvoltare servicii sociale, relatii cu institutiile de asistenta sociala
  • Lista organizatiilor care asigura servicii sociale;
  • Tipul serviciilor sociale oferite.
    Serviciul public de asistenta sociala
  • actele necesare privind acordarea ajutorului social;
  • actele necesare privind acordarea alocatiei complementare/de sustinere;
  • actele necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgenta;
  • actele necesare pentru acordarea indemnizatiei de nastere.
  Directia Gestiunea Patrimoniu

    Serviciul administrare fond locativ si spatii cu alta destinatie
  • Documente necesare pentru intocmirea dosarului de locuinta sociala;
  • Documente necesare pentru intocmirea dosarului A.N.L.
  • Documente necesare pentru intocmirea dosarului de vanzare-cumparare;
  • Documente necesare pentru reinnoire de contracte de inchiriere, radieri de contracte, modificari etc.
  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei

    Serviciul Stare Civila
  • Actele necesare inregistrarii actelor de stare civila;
  • Actele necesare pentru intocmirea dosarului de schimbare de nume/prenume;
  • Actele necesare transcrierii certificatelor de stare civila;
  • Actele necesare eliberarii livretelor de familie;
  • Acte necesare in vederea recunoasterii sentintelor de divort, emise de instantele judecatoresti din tarile membre U.E.;
  • Acte necesare cu privire la recunoasterea schimbarilor de nume, prenume care au avut loc in strainatate.
  Serviciul Management Resurse Umane, Salarizare

  • situatia posturilor vacante ale primariei;
  • numele prenumele persoanelor angajate ale primariei care detin functie de conducere.
  Serviciul Protectie Civila si voluntar pentru situatii de urgenta
  • organizarea Protectiei Civile;
  • misiunile Protectiei Civile;
  • principalele dezastre inregistrate in municipiul Galati in ultimii 50 de ani si efectele acestora;
  • principalele obiective de risc natural si tehnologie;
  • principalele activitati de protectie civila din ultimii ani;
  • semnalele de alarma;
  • reguli de comportare si actiuni a populatiei in situatia producerii unor cutremure;
  • masuri si reguli privind protectia antiseismica a locuintelor;
  • reguli de comportare si actiuni a populatiei in situatia producerii unor inundatii;
  • reguli de comportare si actiuni a populatiei in situatia producerii unor accidente chimice sau nucleare;
  • masuri de protectie in cazul accidentelor chimice sau nucleare;
  • reguli de comportare si actiune a populatiei in cazul descoperirii unor munitii neexploatate;
  • reguli de comportare si actiune a populatiei in caz de utilizare a armei biologice;
  • reguli de comportare si actiune in caz de utilizare a armei chimice.
  Serviciul Asociatii de proprietari
  • metodologiile de indrumare a activitatilor asociatiilor;
  • metodologii de constituire sau transformare in asociatii de proprietari;
  • regulamentul de functionare al asociatiilor de proprietari din municipiu;
  Serviciul Corp Control Primar
  • notificari pentru vanzari de marfuri cu pret redus;
  • rapoarte de activitate ;
  Biroul Registratura Generala
  • condica de distribuire la compartimente a corespondentei stabilite pentru solutionare;
  • borderoul de expediere a corespondentei neclasificate prin oficiile postale si prin posta speciala;
  • evidenta atribuirii sectiunilor de numere pentru compartimentele care tin evidenta separata a corespondentei;
  • corespondenta pentru solutionarea petitiilor, scrisorilor, reclamatiilor cererilor repartizate biroului registratura generala;
  • evidenta monitoarelor oficiale si citatiilor trimise de instantele de judecata, distribuite compartimentelor din primarie;
  • registrul de evidenta a corespondentei intrate si iesite.
  Nota: Lista documentelor de interes public de la acest compartiment se prezinta cu amendamentele prevazute in art.12 din Legea nr.544/2001 si a informatiilor cu caracter personal prevazute in Legea nr.677/2001.

  Biroul Autorizari Licente
  • actele necesare organizarii si functionarii, constituirii persoanelor fizice si asociatiilor familiale conf.L300/2004;
  • actele necesare pentru modificarea, suspendarea, reluarea, anularea activitatii AF/PF autorizate conform L300/2004;
  • actele necesare pentru autorizarea activitatii de taximetrie;
  • actele necesare pentru obtinerea acordului primarului de exercitare a activitatii comerciale in zone publice;
  • actele necesare acordarii de licente de desfasurare a activitatii de comert stradal.
  Biroul licitatii
  • invitatiile, anunturile de participare si de intentie;
  • planul anual al achizitiilor publice;
  • comunicarile privind rezultatul procedurilor de achizitie si anunturile de atribuire.
  Serviciul revendicari
  • dispozitiile Primarului municipiului Galati, emise conform prevederilor Legii nr.10/2001;
  • rapoartele comisiei interne de analiza;
  • ofertele privind acordarea despagubirilor prin echivalenta;
  • raspunsurile redactate in urma audientelor, petitiilor sau cererilor formulate de persoanele fizice si juridice.
  • raspunsurile la solicitarile compartimentelor din primarie cu care se colaboreaza.
  Nota: Documentele nu se comunica din oficiu ci numai in urma unei solicitari justificate.

  Biroul informare si relatii publice
  • registrul de evidenta a audientelor la Dl. Primar;
  • registrul de evidenta a informatiilor de acces public acordate conform Legii nr.544/2001;
  • programul de audienta Primar;
  • corespondenta pentru solutionarea petitiilor, reclamatiilor, cererilor
  • repartizate compartimentului(numar in baza unei solicitari justificate) ;
  • fisa de audienta cu exceptia datelor cu caracter personal pe care le contine.
  Biroul informare si relatii publice
  • rapoartele cu actiunile Serviciului, respectiv numarul cauzelor aflate in instrumentare, tipul si categoriile acestora.
  • lista actelor necesare pentru obtinerea anexei 24 pentru aplicarea procedurii de dezbatere succesorala.
  Serviciul transport public regulat de persoane
  • contractele de concesionare a serviciului de transport (cu anexele reteaua de trasee, graficul de circulatie etc.) ;
  • probleme privind inmatricularea a mopedelor si vehiculelor cu tractiune animala.
  Biroul Concesionari Vanzari terenuri
  • hotarari ale Consiliului local a municipiului Galati care au stat la baza incheierii contractelor de concesiune;
  • hotarari ale Consiliului local a municipiului Galati care au stat la baza incheierii contractelor de vanzare-cumparare.
  Registrul Agricol
  • Documentatii care stau la baza intocmirii certificatelor de producator;
  • Lista documentelor pentru cei care solicita subventii in agricultura;
  • Lista documentelor pentru cei care solicita subventii pentru motorina;
  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Iulie 2019
  L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


   
   
  Site actualizat in data de : 19.07.2019
  Numar total de vizitatori 6407713