Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
Art. 49 H.G. nr. 611/2008

  (1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
 • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
  • 1.1 Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
  • 1.2 Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1.1) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

  (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39alin. (1.1) lit. h).

  (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional. 

Concurs pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad debutant

Postat de Administrator la data : 05/10/2007

Primaria municipiului Galati anunta concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad debutant

Cerinte specifice de participare la concurs:
 • studii superioare juridice;

 • cunostinte operare calculator.


 • Concursul va avea loc in data de 05.11.2007, ora 10.00 - proba scrisa, interviul 06.11.2007, ora 11.00 la sediul Primariei Municipiului Galati, din str. Domneasca nr. 38.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Galati din str. Domneasca nr. 38, pana pe data de 25.10.2007.

  Relatii suplimentare la tel. 0236/307713, Serviciul Management Resurse Umane Salarizare Primaria municipiului Galati str. Domneasca nr. 38.

   

  Concurs pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad superior

  Postat de Administrator la data : 05/10/2007

  Primaria municipiului Galati anunta concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad superior

  Cerinte specifice de participare la concurs:
 • studii superioare tehnice;

 • vechime in specialitatea studiilor de minim 9 ani;


 • Concursul va avea loc in data de 05.11.2007, ora 11.00 - proba scrisa, interviul 06.11.2007 ora 12.00 la sediul Primariei Municipiului Galati, din str. Domneasca nr. 38.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Galati din str. Domneasca nr. 38, pana pe data de 25.10.2007.

  Relatii suplimentare la tel. 0236/307713, Serviciul Management Resurse Umane Salarizare Primaria municipiului Galati str. Domneasca nr. 38.

   

  Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de inspector, clasa I, grad asistent (treapta 3)

  Postat de Administrator la data : 05/10/2007

  Primaria municipiului Galati anunta concurs pentru ocuparea a 2 posturi de inspector, clasa I, grad asistent (treapta 3)

  Cerinte specifice de participare la concurs:
 • studii superioare de lunga durata;

 • vechime in specialitatea studiilor minim 1 an;

 • cunostinte operare calculator;


 • Concursul va avea loc in data de 07.11.2007, ora 10.00 - proba scrisa, interviul 08.11.2007, ora 11.00 la sediul Primariei Municipiului Galati, din str. Domneasca nr. 38.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Galati din str. Domneasca nr. 38, pana pe data de 25.10.2007.

  Relatii suplimentare la tel. 0236/307713, Serviciul Management Resurse Umane Salarizare Primaria municipiului Galati str. Domneasca nr. 38.

   

  Concurs pentru postul de inspector, clasa I, grad asistent

  Postat de Administrator la data : 23/11/2006

  Primaria municipiului Galati anunta concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de INSPECTOR, CLASA I, GRAD ASISTENT

  Conditii specifice de participare la concurs:
 • studii superioare ( economice, tehnice, juridice);

 • vechime in specialitatea studiilor minim 1 an;

 • cunostinte operare calculator;


 • Concursul va avea loc in data de 29.11.2006, ora 10:00 - proba scrisa, interviul 30.11.2006, ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Galati, din str. Domneasca nr. 38.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Galati din str. Domneasca nr. 38, pana pe data de 24.11.2006.

  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  August 2020
  L M M J V S D
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 10.08.2020
  Numar total de vizitatori 7077080